• Witaj na Forum Arduino Polska! Zapraszamy do rejestracji!
  • Znajdziesz tutaj wiele informacji na temat hardware / software.
Witaj! Logowanie Rejestracja


Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Arduino wybór gcc
#1
Jak w Linuksie ustawić aby arduino z repo korzystało z gcc-avr systemowego co jest w wersji 8 a korzysta z katalogu .arduino15 gdzie jest wersja 4.9 .Po pobraniu najnowszej wersji ze strony arduino korzysta z tam dostarczonej 5.4


I chyba się udało po zmianie nazwy folderów nikt nic nie sugerował bo mało kto używa niszowego systemu tego niedobrego be .
Kod:
/usr/share/arduino/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /usr/share/arduino/hardware -hardware /home/adam/.arduino15/packages -hardware /home/adam/Arduino/hardware -tools /usr/share/arduino/tools-builder -tools /home/adam/.arduino15/packages -libraries /home/adam/Arduino/libraries -fqbn=archlinux-arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -ide-version=10805 -build-path /tmp/arduino_build_832814 -warnings=none -build-cache /tmp/arduino_cache_795049 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose /home/adam/Arduino/zegar_rgb/zegar_rgb.ino
/usr/share/arduino/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /usr/share/arduino/hardware -hardware /home/adam/.arduino15/packages -hardware /home/adam/Arduino/hardware -tools /usr/share/arduino/tools-builder -tools /home/adam/.arduino15/packages -libraries /home/adam/Arduino/libraries -fqbn=archlinux-arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -ide-version=10805 -build-path /tmp/arduino_build_832814 -warnings=none -build-cache /tmp/arduino_cache_795049 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose /home/adam/Arduino/zegar_rgb/zegar_rgb.ino
Using board 'pro' from platform in folder: /usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr
Using core 'arduino' from platform in folder: /usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr
Detecting libraries used...
"/usr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -fno-devirtualize -fno-use-cxa-atexit -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/cores/arduino" "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/variants/eightanaloginputs" "/tmp/arduino_build_832814/sketch/zegar_rgb.ino.cpp" -o "/dev/null"
"/usr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -fno-devirtualize -fno-use-cxa-atexit -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/cores/arduino" "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/variants/eightanaloginputs" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_GFX_Library" "/tmp/arduino_build_832814/sketch/zegar_rgb.ino.cpp" -o "/dev/null"
"/usr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -fno-devirtualize -fno-use-cxa-atexit -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/cores/arduino" "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/variants/eightanaloginputs" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_GFX_Library" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_NeoMatrix" "/tmp/arduino_build_832814/sketch/zegar_rgb.ino.cpp" -o "/dev/null"
"/usr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -fno-devirtualize -fno-use-cxa-atexit -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/cores/arduino" "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/variants/eightanaloginputs" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_GFX_Library" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_NeoMatrix" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_NeoPixel" "/tmp/arduino_build_832814/sketch/zegar_rgb.ino.cpp" -o "/dev/null"
"/usr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -fno-devirtualize -fno-use-cxa-atexit -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/cores/arduino" "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/variants/eightanaloginputs" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_GFX_Library" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_NeoMatrix" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_NeoPixel" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Timers" "/tmp/arduino_build_832814/sketch/zegar_rgb.ino.cpp" -o "/dev/null"
"/usr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -fno-devirtualize -fno-use-cxa-atexit -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/cores/arduino" "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/variants/eightanaloginputs" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_GFX_Library" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_NeoMatrix" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_NeoPixel" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Timers" "-I/home/adam/Arduino/libraries/DS1307RTC" "/tmp/arduino_build_832814/sketch/zegar_rgb.ino.cpp" -o "/dev/null"
"/usr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -fno-devirtualize -fno-use-cxa-atexit -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/cores/arduino" "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/variants/eightanaloginputs" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_GFX_Library" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_NeoMatrix" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_NeoPixel" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Timers" "-I/home/adam/Arduino/libraries/DS1307RTC" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Time-master" "/tmp/arduino_build_832814/sketch/zegar_rgb.ino.cpp" -o "/dev/null"
Using cached library dependencies for file: /home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_GFX_Library/Adafruit_GFX.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_GFX_Library/Adafruit_SPITFT.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_GFX_Library/glcdfont.c
Using cached library dependencies for file: /home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_NeoMatrix/Adafruit_NeoMatrix.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_NeoPixel/Adafruit_NeoPixel.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_NeoPixel/esp8266.c
Using cached library dependencies for file: /home/adam/Arduino/libraries/Timers/Timers.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/adam/Arduino/libraries/DS1307RTC/DS1307RTC.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/adam/Arduino/libraries/Time-master/DateStrings.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/adam/Arduino/libraries/Time-master/Time.cpp
Using cached library dependencies for file: /usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/libraries/SPI/src/SPI.cpp
Using cached library dependencies for file: /usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/libraries/Wire/src/Wire.cpp
Using cached library dependencies for file: /usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/libraries/Wire/src/utility/twi.c
Generating function prototypes...
"/usr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -fno-devirtualize -fno-use-cxa-atexit -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/cores/arduino" "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/variants/eightanaloginputs" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_GFX_Library" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_NeoMatrix" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_NeoPixel" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Timers" "-I/home/adam/Arduino/libraries/DS1307RTC" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Time-master" "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/libraries/SPI/src" "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/libraries/Wire/src" "/tmp/arduino_build_832814/sketch/zegar_rgb.ino.cpp" -o "/tmp/arduino_build_832814/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"/usr/bin/arduino-ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "/tmp/arduino_build_832814/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Kompilowanie szkicu...
"/usr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -fno-devirtualize -fno-use-cxa-atexit -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/cores/arduino" "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/variants/eightanaloginputs" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_GFX_Library" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_NeoMatrix" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_NeoPixel" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Timers" "-I/home/adam/Arduino/libraries/DS1307RTC" "-I/home/adam/Arduino/libraries/Time-master" "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/libraries/SPI/src" "-I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/libraries/Wire/src" "/tmp/arduino_build_832814/sketch/zegar_rgb.ino.cpp" -o "/tmp/arduino_build_832814/sketch/zegar_rgb.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "Adafruit_GFX_Library"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: /tmp/arduino_build_832814/libraries/Adafruit_GFX_Library/glcdfont.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: /tmp/arduino_build_832814/libraries/Adafruit_GFX_Library/Adafruit_GFX.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: /tmp/arduino_build_832814/libraries/Adafruit_GFX_Library/Adafruit_SPITFT.cpp.o
Compiling library "Adafruit_NeoMatrix"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: /tmp/arduino_build_832814/libraries/Adafruit_NeoMatrix/Adafruit_NeoMatrix.cpp.o
Compiling library "Adafruit_NeoPixel"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: /tmp/arduino_build_832814/libraries/Adafruit_NeoPixel/esp8266.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: /tmp/arduino_build_832814/libraries/Adafruit_NeoPixel/Adafruit_NeoPixel.cpp.o
Compiling library "Timers"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: /tmp/arduino_build_832814/libraries/Timers/Timers.cpp.o
Compiling library "DS1307RTC"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: /tmp/arduino_build_832814/libraries/DS1307RTC/DS1307RTC.cpp.o
Compiling library "Time-master"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: /tmp/arduino_build_832814/libraries/Time-master/DateStrings.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: /tmp/arduino_build_832814/libraries/Time-master/Time.cpp.o
Compiling library "SPI"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: /tmp/arduino_build_832814/libraries/SPI/SPI.cpp.o
Compiling library "Wire"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: /tmp/arduino_build_832814/libraries/Wire/Wire.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: /tmp/arduino_build_832814/libraries/Wire/utility/twi.c.o
Compiling core...
Using precompiled core
Linking everything together...
"/usr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p  -o "/tmp/arduino_build_832814/zegar_rgb.ino.elf" "/tmp/arduino_build_832814/sketch/zegar_rgb.ino.cpp.o" "/tmp/arduino_build_832814/libraries/Adafruit_GFX_Library/glcdfont.c.o" "/tmp/arduino_build_832814/libraries/Adafruit_GFX_Library/Adafruit_GFX.cpp.o" "/tmp/arduino_build_832814/libraries/Adafruit_GFX_Library/Adafruit_SPITFT.cpp.o" "/tmp/arduino_build_832814/libraries/Adafruit_NeoMatrix/Adafruit_NeoMatrix.cpp.o" "/tmp/arduino_build_832814/libraries/Adafruit_NeoPixel/esp8266.c.o" "/tmp/arduino_build_832814/libraries/Adafruit_NeoPixel/Adafruit_NeoPixel.cpp.o" "/tmp/arduino_build_832814/libraries/Timers/Timers.cpp.o" "/tmp/arduino_build_832814/libraries/DS1307RTC/DS1307RTC.cpp.o" "/tmp/arduino_build_832814/libraries/Time-master/DateStrings.cpp.o" "/tmp/arduino_build_832814/libraries/Time-master/Time.cpp.o" "/tmp/arduino_build_832814/libraries/SPI/SPI.cpp.o" "/tmp/arduino_build_832814/libraries/Wire/Wire.cpp.o" "/tmp/arduino_build_832814/libraries/Wire/utility/twi.c.o" "/tmp/arduino_build_832814/../arduino_cache_795049/core/core_archlinux-arduino_avr_pro_cpu_16MHzatmega328_33334de5e2d3c2672266eacd2ab9ae3a.a" "-L/tmp/arduino_build_832814" -lm
"/usr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0  "/tmp/arduino_build_832814/zegar_rgb.ino.elf" "/tmp/arduino_build_832814/zegar_rgb.ino.eep"
"/usr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom  "/tmp/arduino_build_832814/zegar_rgb.ino.elf" "/tmp/arduino_build_832814/zegar_rgb.ino.hex"
Znaleziono wiele bibliotek w "DS1307RTC.h"
Wykorzystane: /home/adam/Arduino/libraries/DS1307RTC
Niewykorzystane: /home/adam/Arduino/libraries/DS1307RTC-master
Użycie biblioteki Adafruit_GFX_Library w wersji 1.2.9 z folderu: /home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_GFX_Library
Użycie biblioteki Adafruit_NeoMatrix w wersji 1.1.2 z folderu: /home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_NeoMatrix
Użycie biblioteki Adafruit_NeoPixel w wersji 1.1.6 z folderu: /home/adam/Arduino/libraries/Adafruit_NeoPixel
Użycie biblioteki Timers z folderu /home/adam/Arduino/libraries/Timers (legacy)
Użycie biblioteki DS1307RTC z folderu /home/adam/Arduino/libraries/DS1307RTC (legacy)
Użycie biblioteki Time-master w wersji 1.5 z folderu: /home/adam/Arduino/libraries/Time-master
Użycie biblioteki SPI w wersji 1.0 z folderu: /usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/libraries/SPI
Użycie biblioteki Wire w wersji 1.0 z folderu: /usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/libraries/Wire
Szkic używa 12822 bajtów (41%) pamięci programu. Maksimum to 30720 bajtów.
Zmienne globalne używają 686 bajtów (33%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 1362 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 2048 bajtów.
Tu wynik z gcc 5 z obecnego arduino ten sam program
Kod:
Szkic używa 13564 bajtów (44%) pamięci programu. Maksimum to 30720 bajtów.
Zmienne globalne używają 690 bajtów (33%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 1358 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 2048 bajtów.
 
Odpowiedź
  


Skocz do:


Przeglądający: 1 gości