• Witaj na Forum Arduino Polska! Zapraszamy do rejestracji!
  • Znajdziesz tutaj wiele informacji na temat hardware / software.
Witaj! Logowanie Rejestracja


Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Błąd expected primary-expression before '.' token
#1
Hejka, nie dawno zarejestrowałem się na forum po to by zacząć przygodę z Arduino, niestety moje pojęcie o programowaniu jest porównywalne z pojęciem o balecie mongolskim dlatego chciałbym się was poradzić.

Arduino 1.8.7 (Windows 10) wyrzuca mi błąd "expected primary-expression before '.' token" niestety nie umiem się pozbyć tego błędu  Sad a próbowałem już na wszelkie możliwe sposoby.

Kod mojej próbnej kompilacji:
Kod:
/* Projekt otwieranie garaży oraz sterowanie ogrzewaniem za pomocą Ardruino
  Wykorzystanie wyświetlacza, 2 pilotów, przekaźnika 230v, karty oraz breloczka RFID/NFC, Klawiatury mebrnanowej.
  Sterowanie 2 Garażami jednocześnie ( Radiowo, Klawiarurą mebranową 4X4 i RFID/NFC)
  Sterowanie ogrzewaniem za pomocą przekaźnika 230V

  Użyte PINY : A0,2,3,4,5,6,7,22,23,24
*/
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>

int GNIAZDO22 = 22; // Dioda sygnalizująca poprawną pracę Ardruino
int GNIAZDO23 = 23; // Pin odpowiadający za sygnalizowanie diodą LED że sygnał radiowy działa poprawnie
int GNIAZDOA0 = A0; // Pin odpowiadający za odbieranie sygnału radiowego
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
#define LCD
int LiquidCrystal LCD(2, 3, 4, 5, 6, 7); // Piny wyświetlacza ciepłokrystalicznego.


void setup() {
 Serial.begin(9600); // Start oprogramowania Ardruino
 pinMode(22, OUTPUT); // Pin odpowiadający za sygnalizowanie diodą LED że płytka jest uruchomiona
 pinMode(A0, INPUT); // Pin odpowiadający za sygnalizowanie diodą LED że podłączona jest płytka radiowa
 pinMode(23, INPUT); // Pin odpowiadający za informowanie płytki o przechwytywaniu sygnalu radiowego
 pinMode(24, OUTPUT); // Pin odpowiadający za sygnalizowanie diodą LED o przechwytywaniu sygnału radiowego
 LCD.begin(9600);

}

void loop() {
 //STEROWANIE DIODĄ LED (GNIAZDO 22)+ Start Wyświetlacza
 digitalWrite(22, HIGH); // Zapalenie diody LED (Gniazdo 22)
 if (digitalRead(22) == HIGH); // Warunek dla polecenia "Hello World!"
 LCD.display(); // Uruchom wyświetlacz
 delay(500); Poczekaj 0, 5 sekundy
 LCD.print("Witaj w Systemie"); // Zmienna (Hello, World!)
 delay(1750); //Poczekaj 1,75 sekundy
 LCD.print("Podaj, komende"); // Zmienna (Hello, World!)
 delay(1750); //Poczekaj 1,75 sekundy}
 LCD.noDisplay();
//INFORMACJA O ODBIERANIU SYGNAŁU Z GNIAZDA 23
 if (digitalRead(23) == HIGH); // Jeśli jest sygnał na Gnieździe 23...
 digitalWrite(24, HIGH); // Uruchom diodę w Gnieździe 24...
 LCD.display(); // Uruchom wyświetlacz
 delay(500); // Poczekaj 0,5 sekundy
 LCD.print("Przechwytuje"); // Zmienna (Hello, World!)
 delay(1750); //Poczekaj 1,75 sekundy
 LCD.print("Sygnal, Radiowy"); // Zmienna (Hello, World!)
 delay(1750); //Poczekaj 1,75 sekundy
 LCD.noDisplay();


}


Jak by komuś było to potrzebne wstawiam również opis błędów


Kod:
Arduino:1.8.7 Hourly Build 2018/09/28 12:01 (Windows 10), Płytka:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"

C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware -tools C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\tools-builder -tools C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\libraries -libraries C:\Users\AnselPL\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10807 -build-path C:\Users\AnselPL\AppData\Local\Temp\arduino_build_634621 -warnings=none -build-cache C:\Users\AnselPL\AppData\Local\Temp\arduino_cache_33566 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\AnselPL\Documents\Arduino\projekt_tomi\projekt_tomi.ino
C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware -tools C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\tools-builder -tools C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\libraries -libraries C:\Users\AnselPL\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10807 -build-path C:\Users\AnselPL\AppData\Local\Temp\arduino_build_634621 -warnings=none -build-cache C:\Users\AnselPL\AppData\Local\Temp\arduino_cache_33566 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\AnselPL\Documents\Arduino\projekt_tomi\projekt_tomi.ino
Using board 'mega' from platform in folder: C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\AnselPL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_634621\\sketch\\projekt_tomi.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\AnselPL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_634621\\sketch\\projekt_tomi.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\AnselPL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_634621\\sketch\\projekt_tomi.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src\\Wire.cpp" -o nul
"C:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src\\utility\\twi.c" -o nul
"C:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\libraries\\LiquidCrystal\\src\\LiquidCrystal.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\AnselPL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_634621\\sketch\\projekt_tomi.ino.cpp" -o "C:\\Users\\AnselPL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_634621\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\AnselPL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_634621\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Kompilowanie szkicu...
"C:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\AnselPL\\Desktop\\arduino-nightly\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\AnselPL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_634621\\sketch\\projekt_tomi.ino.cpp" -o "C:\\Users\\AnselPL\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_634621\\sketch\\projekt_tomi.ino.cpp.o"
C:\Users\AnselPL\Documents\Arduino\projekt_tomi\projekt_tomi.ino: In function 'void setup()':

projekt_tomi:26:6: error: expected primary-expression before '.' token

  LCD.begin(9600);

     ^

C:\Users\AnselPL\Documents\Arduino\projekt_tomi\projekt_tomi.ino: In function 'void loop()':

projekt_tomi:34:6: error: expected primary-expression before '.' token

  LCD.display(); // Uruchom wyĹ›wietlacz

     ^

projekt_tomi:35:15: error: 'Poczekaj' was not declared in this scope

  delay(500); Poczekaj 0, 5 sekundy

              ^

projekt_tomi:38:6: error: expected primary-expression before '.' token

  LCD.print("Podaj, komende"); // Zmienna (Hello, World!)

     ^

projekt_tomi:40:6: error: expected primary-expression before '.' token

  LCD.noDisplay();

     ^

projekt_tomi:44:6: error: expected primary-expression before '.' token

  LCD.display(); // Uruchom wyĹ›wietlacz

     ^

projekt_tomi:46:6: error: expected primary-expression before '.' token

  LCD.print("Przechwytuje"); // Zmienna (Hello, World!)

     ^

projekt_tomi:48:6: error: expected primary-expression before '.' token

  LCD.print("Sygnal, Radiowy"); // Zmienna (Hello, World!)

     ^

projekt_tomi:50:6: error: expected primary-expression before '.' token

  LCD.noDisplay();

     ^

Użycie biblioteki Wire w wersji 1.0 z folderu: C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\libraries\Wire
Użycie biblioteki LiquidCrystal w wersji 1.0.7 z folderu: C:\Users\AnselPL\Desktop\arduino-nightly\libraries\LiquidCrystal
exit status 1
expected primary-expression before '.' token
Jak widać kod nie został jeszcze skończony jest on w fazie pisania Smile

#PS Proszę o wyrozumiałość i poważne podejście do tematu gdyż dopiero uczę się środowiska Arduino.
Jednocześnie dziękuję każdemu go kiwnął chociaż paluszkiem w mojej sprawie Smile 
[Obrazek: About-Us_Innovation-IoT_Arduino_Landing.png]
 
Odpowiedź
#2
"#define LCD"
"int LiquidCrystal LCD(2, 3, 4, 5, 6, 7); // Piny wyświetlacza ciepłokrystalicznego."
"LCD.begin(9600);"

Polecam kurs: https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-srod...owac-id936 i liczę również na poważne podejście.
 
Odpowiedź
#3
(01-10-2018, 03:38)kaczakat napisał(a): "#define LCD"
"int LiquidCrystal LCD(2, 3, 4, 5, 6, 7); // Piny wyświetlacza ciepłokrystalicznego."
"LCD.begin(9600);"

Polecam kurs: https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-srod...owac-id936 i liczę również na poważne podejście.

Po wprowadzeniu twoich zmian i tak występuje ten sam błąd Sad
[Obrazek: About-Us_Innovation-IoT_Arduino_Landing.png]
 
Odpowiedź
#4
(01-10-2018, 05:16)ToMiX napisał(a): Po wprowadzeniu twoich zmian i tak występuje ten sam błąd Sad
Bo to nie były zmiany. Wpisałeś głupoty takie jakby w balecie mongolskim zacząć rynksztosowanie tańca od zawietrznej.
KOMPLETNIE nie znasz C, naucz się i dopiero zabieraj sie za pisanie programów.
- Kod z Delay i/lub bez WDT (WDG) to nie kod, to DEMO!
- Wielowątkowość to najczęściej konieczność w dobrym programie.
- Kod wymaga komentarzy!
- Nie pomagam leniwym analfabetom. Sprawdzanie pisowni jest w każdej dobrej przeglądarce WWW.


 
Odpowiedź
#5
No może i bzdury jak na pierwszy raz to i tak myślę że nie było tak źle :Smile ale dzięki za info, napisze sobie go od nowa.
[Obrazek: About-Us_Innovation-IoT_Arduino_Landing.png]
 
Odpowiedź
#6
Najważniejsze to mieć pozytywne podejście i nie wpuszczać kota na klawiaturę. Zrobisz kurs, przeanalizujesz przykłady dostępne w Arduino do każdej biblioteki i będzie nieźle, a na razie nie ma czego poprawiać. Kurs to tylko takie liźnięcie tematu, niektórym wystarczy do kopiowania i sklejania kodów. Kolejny krok to systematyczna nauka C/C++, książka, artykuły, czytanie forum, rozwiązywanie cudzych problemów. W bibliotece do LCD jest przykład jak coś wyświetlić dla testu, ale jak chcesz zmienić choć jedną "." to trzeba wiedzieć co do czego.
 
Odpowiedź
#7
(01-10-2018, 12:07)ToMiX napisał(a): No może i bzdury
Nie może ale NA PEWNO.
To, że piszesz "może", świadczy o tym, że masz duże mniemanie o sobie, wszyscy się mylą, C jest do du...., tylko Ty masz rację.

(01-10-2018, 12:07)ToMiX napisał(a): jak na pierwszy raz to i tak myślę że nie było tak źle :Smile
Beznadziejnie!
Bardziej bezsensownego kodu chyba jeszcze nie wydziałem.
Takie pisanie: tu postawie znaczek, tu coś usunę, nie mam pojęcia co to robi ale może zadziała.
- Kod z Delay i/lub bez WDT (WDG) to nie kod, to DEMO!
- Wielowątkowość to najczęściej konieczność w dobrym programie.
- Kod wymaga komentarzy!
- Nie pomagam leniwym analfabetom. Sprawdzanie pisowni jest w każdej dobrej przeglądarce WWW.


 
Odpowiedź
#8
@kaczakat - dzięki że we mnie wierzysz na dniach będę próbował powoli coś wrzucać do Arduino i zobaczymy  czy coś z tego będzie Smile

@es2 - nie każdy jest orłem i potrafi od razu wszystko może ten kurs to dobry pomysł ale i tak po przejrzeniu kilku tutoriali jeśli sam nie będę próbował to nic z tego nie będzie Tongue
[Obrazek: About-Us_Innovation-IoT_Arduino_Landing.png]
 
Odpowiedź
#9
Panowie jak już tak się coś wypowiadacie i z tego co widzę macie sporą wiedzę to czy jest możliwe nazwijmy to dosłowne przełożenie mojego pomysłu i przetłumaczenie go płytce Arduino tak powiedzmy 1:1 ? Big Grin
[Obrazek: About-Us_Innovation-IoT_Arduino_Landing.png]
 
Odpowiedź
#10
(01-10-2018, 15:56)ToMiX napisał(a): @es2 - nie każdy jest orłem i potrafi od razu wszystko

Zgadza się. Najpierw nauczyłem się chodzić, później, biegać, następnie kierować samochodem a nie na odwrót.

Podobnie z programowaniem. Mój pierwszy program migał diodą (i nadal zaczynam od tego, gdy pracuje na nieznanym mi uC) a nie od razu,LCD, Ethertet itp.

Pośpiech jest wskazany, tylko przy łapaniu pcheł.
- Kod z Delay i/lub bez WDT (WDG) to nie kod, to DEMO!
- Wielowątkowość to najczęściej konieczność w dobrym programie.
- Kod wymaga komentarzy!
- Nie pomagam leniwym analfabetom. Sprawdzanie pisowni jest w każdej dobrej przeglądarce WWW.


 
Odpowiedź
  


Skocz do:


Przeglądający: 1 gości