• Witaj na Forum Arduino Polska! Zapraszamy do rejestracji!
  • Znajdziesz tutaj wiele informacji na temat hardware / software.
Witaj! Logowanie Rejestracja


Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
czujnik ds18b20 dziwny problem
#1
Witam
Stworzyłem projekt który wysyła temperaturę przez gsm (neoway m590 + arduino UNO) po wysłaniu komendy sms "tmp".Mam dziwny problem,po wysłaniu komendy "tmp" dostaję zwrotną wiadomość z aktualną temperaturą.Niby wszystko ok ale gdy wyśle  następnego smsa,zamiast aktualnego pomiaru dostaję ten pierwszy pomiar.Kolejne smsy to samo.Wygląda to tak jakby czujnik mierzył tylko raz temperaturę.Poniżej wklejam kod oraz fragment kody gdzie wywołany jest pomiar.

Kod:
#include <OneWire.h>
#include <DS18B20.h>
#include <AltSoftSerial.h>  
#define ONEWIRE_PIN 5
float currentTemp;
   // AltGSM always uses these pins:  
   //  
   // Board          Transmit  Receive   PWM Unusable  
   // -----          --------  -------   ------------  
   // Arduino Uno        9         8         10  
   // Arduino Leonardo   5        13       (none)  
   // Arduino Mega      46        48       44, 45  
   
byte address[8] = {0x28, 0xFF, 0xFC, 0xDA, 0x84, 0x16, 0x5, 0x50};
OneWire onewire(ONEWIRE_PIN);
DS18B20 sensors(&onewire);

   AltSoftSerial GSM;  
     
   void setup() {  
     Serial.begin(9600);  
     while (!Serial) ; // wait for Arduino Serial Monitor to open  
     Serial.println("Test modułu GSM...");  
     GSM.begin(57600);  
       
     //GSM.print("ATE1\r");//ATE1 powoduje, że wszystko co wyślemy DO modułu będzie przez niego wysyłane do nas (echo)  
     GSM.print("ATE1\r");//ATE0 wyłącza powyższą funkcjonalność  
     delay(550);//czekamy nieco  
      sensors.begin(10);
      sensors.request(address);  //ustawienia do czujnika temperatury
   }  
     
   //definiujemy zmienne pomocne przy odbiorze danych  
   char buffer[256];  
   byte field_begin[14];  
   int num=0;  
     
   //oraz zmienne kontrolujące odbiór danych, stałe do porównywania  
   const char SMS_REC[]="+CMGL: ";  
   const char OK[]="OK";  
   const char ERROR[]="ERROR";  
   const char accepted_nr[]="\"+48----------\"";  
   byte nr_correct=0;  
     
   enum states{IDLE,NEXT_TXT};  
   states stan=IDLE;  
     
   byte msg_id=0;  
     
   byte ok;  
   int j;  
   byte send_resp,wait_for_sending;  
     
   unsigned long old_millis=millis();  
     
   //pętla główna programu  
   void loop() {  
     if (sensors.available())
      {
   currentTemp = sensors.readTemperature(address);
   Serial.print(currentTemp);
   Serial.println(F(" 'C"));
   delay(1000);

   sensors.request(address);
 }
     char c;//zmienna pomocznicza  
     //ten blok pozwala nam przesyłać komendy do telefonu z terminala komputera  
     /*if(Serial.available()){
       c=Serial.read();
       GSM.print(c);
     }*/  
       
     //ten blok co 5 sekund ustawia format wiadomości na tekstowy a następnie sprawdza listę wiadomości odebranych przez moduł  
     //i romimy to tylko wtedy gdy nie czekamy na nadanie wiadomości SMS  
     if(millis()-old_millis>5000&&wait_for_sending==0){  
       GSM.print("AT+CMGF=1\r");//ustaw format wiadomości na tekstowy  
       delay(550);  
       GSM.print("AT+CSCS=\"GSM\"\r");
       delay(550);
       GSM.print("AT+CMGL=\"ALL\"\r");//wyślij zapytanie o wyświetlenie wszystkich wiadomości  
       old_millis=millis();  
     }  
       
     if (GSM.available()) {//jeśli czeka na odbiór jakiś znak  
       c = GSM.read();//to odczytujemy go  
       Serial.print(c);//a tu możemy do celów debugowania wyświetlić na ekranie to co wysyła nam moduł - nie tylko nasze komunikaty  
       if(c=='\n'){//jeśli to znak zakończenia linii (koniec ramki) to przystępujemy do jej dekodowania  
         switch(stan){  
           case IDLE://normalny stan - sprawdzamy ramki pod kątem tego czego dotyczą  
           //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
           //SMS przychodzący po poleceniu AT+CMGL... - dekodujemy początek wpisu  
           //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
           ok=1;//zakładamy, ze to interesująca nas ramka  
           for(int i=0;i<6;i++){//w pętli porównujemy pierwsze znaki ramki ze wzorcem informacji o sms'ie  
             if(buffer[i]!=SMS_REC[i])ok=0;//jeśli jakiś znak się różni to to nie jest interesująca nas ramka  
           }  
           j=0;  
           if(ok){//jeśli mamy interesującą nas ramkę to możemy ją dekodować  
             for(int i=0;i<num;i++){//przeglądamy ją znak po znaku  
               if(buffer[i]==','){//jeśli trafiliśmy na przecinek  
                 buffer[i]=0;//to zastępujemy go znakiem 0 - kończy on ciąg znaków  
                 field_begin[j++]=i+1;//kolejny znak po przecinku to początek nowego pola - zapisujemy jego pozycję  
                 if(j>5){//maksymalnie w tej ramce moze być 5 pól  
                   j=0;  
                   ok=0;  
                 }  
               }else if(buffer[i]=='\r'||buffer[i]=='\n')buffer[i]=0;//znaki kończące ramkę też zastąpimy znakami zerowymi  
             }  
               
           }  
           if(ok){  
             //tu odczytuję z tekstu ID wiadomości  
             msg_id=atoi(&buffer[7]);  
             Serial.print("Wiadomosc nr: ");  
             Serial.println(msg_id);  
             Serial.print("Od numeru: ");  
             //następnie z pól odczytujemy numer telefonu wraz z "" w których jest zawarty  
             Serial.println(&buffer[field_begin[1]]);  
             //tu porównujemy ten ciąg z zapisanym w stałej na początku programu - nie chcemy by reklamy czy inne osoby coś mogły zrobić  
             if(strcmp(&buffer[field_begin[1]],accepted_nr)==0){  
               nr_correct=1;  
               Serial.println("NUMER ZGODNY");  
             }else{  
               nr_correct=0;  
               Serial.println("NUMER NIEOBSLUGIWANY");  
             }  
             stan=NEXT_TXT;//po tej ramce na pewno otrzymamy tekst sms'a, więc informujemy program, że kolejna linijka musi być dekodowana jako tekst a nie komenda  
           }  
             
           //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
           //OK - komunikat poprawnego zakońvczenia wykonywania komendy  
           //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
           ok=1;//zakładamy, ze to interesująca nas ramka  
           for(int i=0;i<2;i++){//w pętli porównujemy pierwsze znaki ramki ze wzorcem OK  
             if(buffer[i]!=OK[i])ok=0;//jeśli jakiś znak się różni to to nie jest interesująca nas ramka  
           }  
           if(ok){  
             wait_for_sending=0;//kasujemy blokadę wysyłania na czas nadawania sms'a  
             //jeśli odebrano jakąś wiadomość  
             if(msg_id!=0){  
               //to ją usuniemy  
               GSM.print("AT+CMGD=");  
               GSM.print(msg_id);  
               GSM.print("\r");
               Serial.println("wiadomosc usunieta");
               msg_id=0;  
             }else if(send_resp){//jeśli wiadomość zostałą usunięta i mamy nadać odpowiedź  
               send_resp=0;
               GSM.print("AT+CMGS=\"+48---------\"\r");//to wysyłamy ją na ten numer  
               delay(550);
               currentTemp = sensors.readTemperature(address);
               Serial.println(currentTemp);
               delay(300);
               GSM.print("Temp:");//tu wpisujemy treść wiadomości (do 160 znaków)  
               delay(300);
               GSM.print(currentTemp);
               delay(300);
               GSM.print((char)26);//a następnie zatwierdzamy wysłanie  
               Serial.println("Info wyslane");  
               wait_for_sending=1;//musimy zadbać, by zanim telefon potwierdzi nadanie wiadomości nie nadać nic do niego  
             }  
           }  
             
           //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
           //ERROR  
           //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
           ok=1;//zakładamy, ze to interesująca nas ramka  
           for(int i=0;i<5;i++){//w pętli porównujemy pierwsze znaki ramki ze wzorcem OK  
             if(buffer[i]!=ERROR[i])ok=0;//jeśli jakiś znak się różni to to nie jest interesująca nas ramka  
           }  
           if(ok){  
             wait_for_sending=0;//kasujemy blokadę wysyłania na czas nadawania sms'a  
             Serial.println("Huston, mamy problem...");  
           }  
           break;  
           //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
           //Tekst wiadomości SMS  
           //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
           case NEXT_TXT:  
             for(int i=0;i<num;i++){//przeglądamy ją znak po znaku  
               if(buffer[i]=='\r'||buffer[i]=='\n')buffer[i]=0;//znaki kończące ramkę też zastąpimy znakami zerowymi  
             }  
             Serial.print("Wiadomosc: ");  
             Serial.println(buffer);  
             //sprawdzamy czy to któreś z interesujących nas poleceń - możemy tu dodać własne polecenie, przesyłanie np. nastawy dla PWM itp.  
             if(nr_correct){//ale najpierw sprawdzamy czy numer był naszym numerem - nie chcemy, zeby irytująca reklama włączyła nam oświetlenie w domu :D  // tu skasowałem część
               if(strcmp(buffer,"tmp")==0){  
                 send_resp=1;//poinformujemy, aby po zakończeniu nadawania wysłać informację do użytkownika  
               }  
             }  
             Serial.println();  
             stan=IDLE;  
           break;  
         }  
           
           
         num=0;  
       }else{//jeśli to inny znak niż zakończenie ramki to dopisujemy go do bufora  
         buffer[num++]=c;  
         buffer[num]=0;//ponadto zawsze kończymy zawartośc bufora znakiem 0 - koniec ciągu znaków  
         if(num>255)num=0;//i dodatkowo dbamy o to, żeby nie przepełnić bufora  
       }  
     }  
   }
fragment wywołania pomiaru:

Kod:
          }else if(send_resp){//jeśli wiadomość zostałą usunięta i mamy nadać odpowiedź  
               send_resp=0;
               GSM.print("AT+CMGS=\"+48-----------\"\r");//to wysyłamy ją na ten numer  
               delay(550);
               currentTemp = sensors.readTemperature(address);
               Serial.println(currentTemp);
               delay(300);
               GSM.print("Temp:");//tu wpisujemy treść wiadomości (do 160 znaków)  
               delay(300);
               GSM.print(currentTemp);
               delay(300);
               GSM.print((char)26);//a następnie zatwierdzamy wysłanie  
               Serial.println("Info wyslane");  
               wait_for_sending=1;//musimy zadbać, by zanim telefon potwierdzi nadanie wiadomości nie nadać nic do niego  
             }  
 
Odpowiedź
#2
Witam.
Nie wiem czy jeszcze aktualne - rozwiązałeś problem?
Czy wysłane SMS zapisuje Ci się na SIM? Czytałem gdzieś, że ktoś rozwiązał ten problem poprzez usuwanie SMS'a po 5 sekundach od jego wysłania, tak żeby skrzynka była czysta.
Pozdrawiam.
 
Odpowiedź
  


Skocz do:


Przeglądający: 1 gości