• Witaj na Forum Arduino Polska! Zapraszamy do rejestracji!
  • Znajdziesz tutaj wiele informacji na temat hardware / software.
Witaj! Logowanie Rejestracja


Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
FastLed/NeoPixel Pomoc na napisaniu programu
#1
Witam,
Potrzebuje napisać program który będzie zmieniał animacje na ledach WS2812B przez wciśnięcie przycisku,biblioteka dowolna (nie ma dla mnie znaczenia). Szukałem takich programów w internecie ale niczego fajnego nie znalazłem. Program który jest example'm z biblioteki NeoPixel (buttoncycler) nie działa poprawie gdyż animacja nie jest zapętlana a można ją dopiero zmienić po jej ukończeniu. Ostatnio znalazłem stronę na której jest cała masa efektów. Chciałbym zrobić coś abym mógł te efekty implementować do swojego programu. 
https://www.tweaking4all.com/hardware/ar...p-effects/
Próbowałem już wcześniej zaimplementować te animacje do programu który działał poprawie lecz animacji było mało i były mało ciekawe. Program działa na case'ach. Umiem już coś tam prostego napisać ale to mnie troche przerosło bo za każdym razem wyskakiwał jakiś błąd w kompilacji np po dodaniu następnego case'a. Program daje niżej, jeżeli ktoś mógłby mi pomóc ~ byłbym wdzięczny. Pozdrawiam.
Kod:
/*
 Modified by combining these tutorials
   Blink without Delay  http://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
   State change detection (edge detection) http://arduino.cc/en/Tutorial/ButtonStateChange
   Adafruit Strandtest https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
   http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Debounce
   https://github.com/EternalCore/NeoPixel_Cylon_Scrolling_Eye
*/
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

// constants won't change.
const int buttonPin = 4; // the number of the pushbutton pin
#define PIN 0 //the number of the neopixel pic
#define numPixelsInStrip 21
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(numPixelsInStrip, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

// Variables will change:
int ledState = HIGH; // the current state of the output pin
int buttonState; // the current reading from the input pin
int lastButtonState = LOW; // the previous reading from the input pin
long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled
long debounceDelay = 50; // the debounce time; increase if the output flickers
int programState = 0; // current program seleted -- buttonpresses rotate between programs
int numOfPrograms = 7; // how many programs are there total, not including the off state

//unsigned long currentMillis = 0;  //for programs
long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
int neoPixelToChange = 0; //track which neoPixel to change
int neoPixel_j = 0; //stores values for program cycles
int defaultBrightness = 64;

//cylon variables
int fadeDirection = -1;//change sigen to fade up or down
boolean cylonDirection = true; //keeps track of the direction the pixels should swipe
boolean cylonPause = false; //keeps track of the pause inbetween swipes
long delayMillis = 0; // will store the last time the cylon swipe was paused

void setup() {
 pinMode(buttonPin, INPUT);
 strip.begin();
 strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
 strip.setBrightness(defaultBrightness); // initialize brightness
}

void loop() {
 
 // read the state of the switch into a local variable:
 int reading = digitalRead(buttonPin);

 // check to see if you just pressed the button  

 // If the switch changed, due to noise or pressing:
 if (reading != lastButtonState) {
   // reset the debouncing timer
   lastDebounceTime = millis();
 }
 
 if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {

   // if the button state has changed:
   if (reading != buttonState) {
     buttonState = reading;
     
     // only toggle the LED if the new button state is HIGH
     if (buttonState == HIGH) {        
       //change the program
       programState = (programState + 1) % (numOfPrograms + 1); //include numOfPrograms + 1, since there is an off state
     }
   }
 }

 // save the reading.  Next time through the loop
 lastButtonState = reading;
 
 //run the chosen program
 switch (programState) {
   case 0:
     allColor(strip.Color(0,255,0)); //off
     break;
   case 1:
     blinkColor(strip.Color(255,255,255),100); // red
     break;        
   case 2:
     colorWipeCycle(strip.Color(255,255,255),500); // green
     break;
   case 3:
     softBlink(strip.Color(255,255,255),defaultBrightness, 50); // blue
     break;
   case 4:
     strip.setBrightness(defaultBrightness); // initialize brightness
     rainbow(20);
     break;
   case 5:
     rainbowCycle(5);
     break;
   case 6:
     cylonEye(40, 500); //not sure the pause time is actually working ???????????????????????
     break;
   default:
     // if nothing else matches, do the default
     allColor(strip.Color(0,0,0)); //off
 } //NOTE if you change the number of programs in the switch statement above, be sure to change the variable numOfPrograms at the top
}

// Fill all the dots with one color
void allColor(uint32_t c) {
 for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
     strip.setPixelColor(i, c);
     strip.show();
 }
} // note for a random color, use:
 // allColor((unsigned long)random(0x01000000)); // random color
 
void blinkColor(uint32_t c, uint8_t wait) {
 unsigned long currentMillis = millis();

 if(currentMillis - previousMillis > wait) {
   // save the last time you blinked the LED
   previousMillis = currentMillis;  

   // if the LED is off turn it on and vice-versa:
   if (ledState == LOW){
     ledState = HIGH;
     allColor(c);
   } else {
     ledState = LOW;
     allColor(strip.Color(0,0,0)); // off
   }
 }
}  
 
// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
 
 unsigned long currentMillis = millis();
 
 //only do this if some of the pixels still need to be lit
 if (neoPixelToChange <= strip.numPixels()){
   
   if(currentMillis - previousMillis > wait) {
     
     // save the last time you changed a NeoPixel
     previousMillis = currentMillis;  
   
     //change a pixel
     strip.setPixelColor(neoPixelToChange, c);
     strip.show();
     neoPixelToChange++;
   }
 }
}

// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipeCycle(uint32_t c, uint8_t wait) {
 
 unsigned long currentMillis = millis();
 
 //only do this if some of the pixels still need to be lit
 if (neoPixelToChange <= strip.numPixels()){
   
   if(currentMillis - previousMillis > wait) {
     
     // save the last time you changed a NeoPixel
     previousMillis = currentMillis;  
   
     //change a pixel
     strip.setPixelColor(neoPixelToChange, c);
     strip.show();
     neoPixelToChange++;
     
   }
   
 } else {
   // reset the cycle
   previousMillis = 0;  
   neoPixelToChange = 0;
   allColor(strip.Color(0,0,0));
 }
}

void rainbow(uint8_t wait) {
   
 unsigned long currentMillis = millis();

 if(currentMillis - previousMillis > wait) {
   
   // save the last time you changed a NeoPixel
   previousMillis = currentMillis;

   //change the colors of the pixels
   uint16_t i;

   for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
     strip.setPixelColor(i, Wheel((i+neoPixel_j) & 255));
   }
   strip.show();
   neoPixel_j = (neoPixel_j + 1) % 255; //increment j until all colors are used, then start over
 }
}

// Slightly different, this makes the rainbow equally distributed throughout
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
 
 unsigned long currentMillis = millis();

 if(currentMillis - previousMillis > wait) {
   
   // save the last time you changed a NeoPixel
   previousMillis = currentMillis;

   //change the colors of the pixels
   uint16_t i;

   for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
     strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + neoPixel_j) & 255));
   }
   strip.show();
   neoPixel_j = (neoPixel_j + 1) % 1279; // 5 cycles of all colors on wheel, then start over
 }
}

void softBlink(uint32_t c, uint8_t brightness, uint8_t wait) {
 
 unsigned long currentMillis = millis();

 if(currentMillis - previousMillis > wait) {
 
   //set the color of all pixels
   allColor(c); // is there a way to set this only once per program ????????????????????
   
   // save the last time you changed a NeoPixel
   previousMillis = currentMillis;
   
   uint16_t i;
   int b = (neoPixel_j * brightness) / brightness;
   strip.setBrightness(b);
   strip.show();
   // sometime figure out how to get this to fade down too instead of just restarting //////////////////////
   neoPixel_j = (neoPixel_j + 1) % brightness;
 }
}

// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
 if(WheelPos < 85) {
  return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
 } else if(WheelPos < 170) {
  WheelPos -= 85;
  return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
 } else {
  WheelPos -= 170;
  return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
 }
}

void cylonEye(uint8_t swipeSpeed, uint8_t pauseTime) {

 if (cylonPause) { //we are on a pause break from swipes

   unsigned long currentPauseMillis = millis();

   //check to see if we've waited long enough
   if ((currentPauseMillis - delayMillis) > pauseTime) { /////////////////////////////// this is not getting called. Why????????????????
     // save the last time you checked the pause
     delayMillis = currentPauseMillis;
     cylonPause = false; //end the pause
   }

 } else {

   //if needed, change directions
   if (neoPixelToChange > numPixelsInStrip) {
     cylonDirection = false;
   }
   if (neoPixelToChange < 0) {
     cylonDirection = true;
     cylonPause = true; //take a break from the swipe
     //turn all pixels off
     for (uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
       strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0));
     }
     strip.show();
     delayMillis = millis();
   }

   //run the swipe
   if (cylonDirection) {
     cylonUp(strip.Color(255, 0, 0), strip.Color(72, 0, 0), swipeSpeed); // red
   } else {
     cylonDown(strip.Color(255, 0, 0), strip.Color(72, 0, 0), swipeSpeed); // red
   }
 }
}

void cylonUp(uint32_t c0, uint32_t c1, uint8_t wait) {

 unsigned long currentMillis = millis();

 //neoPixelToChange * wait
 if (currentMillis - previousMillis > wait) {

   //turn all pixels off
   for (uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
     strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0));
   }

   // save the last time you changed a NeoPixel
   previousMillis = currentMillis;

   //change a pixel
   strip.setPixelColor(neoPixelToChange, c0); //primary color
   strip.setPixelColor(neoPixelToChange - 1, c1); //secondary color
   strip.setPixelColor(neoPixelToChange + 1, c1); //secondary color
   strip.show();
   neoPixelToChange++;
 }
}

void cylonDown(uint32_t c0, uint32_t c1, uint8_t wait) {

 unsigned long currentMillis = millis();

 //neoPixelToChange * wait
 if (currentMillis - previousMillis > wait) {

   //turn all pixels off
   for (uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
     strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0));
   }

   // save the last time you changed a NeoPixel
   previousMillis = currentMillis;

   //change a pixel
   strip.setPixelColor(neoPixelToChange, c0); //primary color
   strip.setPixelColor(neoPixelToChange - 1, c1); //secondary color
   strip.setPixelColor(neoPixelToChange + 1, c1); //secondary color
   strip.show();
   neoPixelToChange--; //is there any way to combine this with cylonUp, since this is the only line that is different?
 }
}
 
Odpowiedź
#2
Po prostu masz za mało wiedzy i doświadczenia by zastosować bardziej zaawansowane elementy. Czytaj inne programy, przejdź kurs Arduino na Forbocie, nawet jeśli wydaje Ci się mało interesujący lub nawet nie masz do tego sprzętu - ale poznasz triki.
Nawet nie tylko ten jeden, jest ich pińcet w Internecie i na Youtubie.
Po kilkuset "gotowcach" odtworzonych ze zrozumieniem każdej linijki kodu wszystko zacznie się układać w przejrzystą całość - jak z nauką języka obcego, trzeba mieć znajomość zasad i zasób 1000+ słów by móc zrobić wszystko.
Jak ustawisz sobie efekt w funkcji, albo w pętli to można to przerwać stosując return lub break. Poznaj obsługę przerwań zewnętrznych, przycisk można odczytać w dowolnym momencie i przejść do innego punktu programu stosując te elementy razem.
 
Odpowiedź
#3
AVR + WS281x + animacje to nie zbyt dobry pomysł gdy ma być dużo led. Nie to że się nie da:
https://www.youtube.com/watch?v=aM9hy4Ep...sQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=h2RKAJZd...sQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=hBovo7Y0...sQ&index=2
Musisz jednak zapomnieć o bibliotekach Arduino. One blokują program w czasie transmisji do led. Trzeba użyć przerwań. Użyłem USART, bo nie ma problemu z zbyt długim poziomem H gdy pomiędzy transmisja wystąpi inne przerwanie. W Przypadku USART przedłużony zostanie poziom L co nie jest problemem. Ponadto USART ma 2 bajty FIFO, więc przerwania można wywoływać ok 130'000razy na sekundę a nie 260'000. Ponadto, na jedną led potrzeba 8 a nie 9 bajtów. Aby uC był mniej obciążony trzeba go taktować 20 a nie 16MHz. uC musi mieć dużo RAM, 100led to 800 bajtów czyli prawie połowa tego co oferuje Mega328. Użyj Mega1284 z 16kB RAM. Mega 2560/1280 z 8kB odpada, bo Fclk max to 16MHz.
Jak widzisz dużo problemów. Najlepiej uzyć ARM ostatecznie Xmega. One mają DMA, dużo RAM, szybki zegar. Tam problemów ze sterowaniem WS281x nie ma.
Pomagam (nie prowadzę kursów), tylko, gdy w poście załączone są niezbędne materiały (kod, schemat) a pytający zna podstawy.

Kod z Delay i/lub bez WDT to nie kod, to DEMO!
Kod wymaga komentarzy!
 
Odpowiedź
#4
To zapytałbym się czy ktoś ma jakiś prosty program na różne animacje na arduino do WS2812B i mógłby użyczyć?
 
Odpowiedź
#5
Ile tych ledów?
Ułożone w węża czy matrycę?
Jeśli matryca to jaka?

Najlepiej pokaż przykład w necie, łatwo znajdziesz na YouTube pod hasłem WS2812, WS2811, WS2813
Pomagam (nie prowadzę kursów), tylko, gdy w poście załączone są niezbędne materiały (kod, schemat) a pytający zna podstawy.

Kod z Delay i/lub bez WDT to nie kod, to DEMO!
Kod wymaga komentarzy!
 
Odpowiedź
#6
Pasek led ws2812b żadna matryca ani nic najlepiej program w którym będę mógł zmieniać animacje na swoje kontrolowane przyciskiem. Z tego co wiem w fastledzie wybiera się ilość ledow na starcie programu bo ilość u mnie będzie się zmieniać bo chce zrobić to w kilku miejscach. Stronę z animacjami dałem powyżej.
 
Odpowiedź
#7
Myślę, że nawet jak dam gotowca to nie zrobisz z nim nic, bo nie potrafisz nawet zrozumiale napisać jednego zdania.

(08-08-2018, 12:51)Kumak napisał(a): Pasek led ws2812b żądny
Żądny czego? Przygód?

(08-08-2018, 12:51)Kumak napisał(a): Mateusz ani nic
Jaki Mateusz? O.Mateusz z Sandomierza?

(08-08-2018, 12:51)Kumak napisał(a): najlepiej program w którym będę mógł zmieniać animacje na swoje kontrolowane przyciskiem w fastledzie wybiera się ilość ledow na starcie programu bo ilość u mnie będzie się zmieniać bo chce zrobić to w kilku miejscach.
Interpunkcja kolego, interpunkcja. Trzeba się domyślać co napisałeś.

(08-08-2018, 12:51)Kumak napisał(a): Stronę z animacjami dałem powyżej.
Gdzie powyżej? Znów trzeba się domyślać, że pewnie w pierwszym poście. Daj konkretne linki bo Twoje odpowiedzi się tak "precyzyjne" jak będzie moja: Program, którego szukasz jest w Internecie.
Pomagam (nie prowadzę kursów), tylko, gdy w poście załączone są niezbędne materiały (kod, schemat) a pytający zna podstawy.

Kod z Delay i/lub bez WDT to nie kod, to DEMO!
Kod wymaga komentarzy!
 
Odpowiedź
#8
Autokorekta...
 
Odpowiedź
#9
(08-08-2018, 13:40)Kumak napisał(a): Autokorekta...

Po auokorekcie jest lepiej (interpunkcja nadal jest czymś strasznym), linków nadal nie ma a co do
(08-08-2018, 13:40)Kumak napisał(a): Stronę z animacjami dałem powyżej.

to powyżej znalazłem
(08-08-2018, 13:40)Kumak napisał(a): To zapytałbym się czy ktoś ma jakiś prosty program na różne animacje na arduino do WS2812B i mógłby użyczyć? "
Pomagam (nie prowadzę kursów), tylko, gdy w poście załączone są niezbędne materiały (kod, schemat) a pytający zna podstawy.

Kod z Delay i/lub bez WDT to nie kod, to DEMO!
Kod wymaga komentarzy!
 
Odpowiedź
#10
Oczywiście szukaj gotowca, na świecie jest kilkaset milionów programistów, może akurat znajdziesz dokładnie taki program jak chcesz, broń bosze nie próbuj się czegoś nauczyć. Po wpisaniu w google "arduino external interrupt return" z pierwszych dwóch trafień można zrobić taki przykład: 
Kod:
const byte ledPin = 13;
const byte interruptPin = 2;
volatile byte state = LOW;
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink, LOW);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
led100();
led200();
led500();
}

void blink() {//funkcja użyta w przerwaniu
 state = HIGH;
}


//jakies funkcje do testu

void led100()
{
 while(1)//petla nieskonczona
 {
   if(state)
   {
     state=0;
   return;
   }
   digitalWrite(ledPin,!digitalRead(ledPin));
   delay(100);
 }
 
}

void led200()
{
 while(1)//petla nieskonczona
 {
   if(state)
   {
     state=0;
   return;
   }
   digitalWrite(ledPin,!digitalRead(ledPin));
   delay(200);
 }
 
}

void led500()
{
 while(1)//petla nieskonczona
 {
   if(state)
   {
     state=0;
   return;
   }
   digitalWrite(ledPin,!digitalRead(ledPin));
   delay(500);
 }
}
Funkcje działają blokując pętlę główną aż do wciśnięcia przycisku na pinie 2.
 
Odpowiedź
  


Skocz do:


Przeglądający: 1 gości