• Witaj na Forum Arduino Polska! Zapraszamy do rejestracji!
  • Znajdziesz tutaj wiele informacji na temat hardware / software.
Witaj! Logowanie Rejestracja


Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Modyfikacja programu - problem z formularzami
#1
Witam, próbuję przerobić program z innego projektu LINK
[url=https://www.instructables.com/id/ESP8266-01-IoT-Smart-Timer-for-Home-Automation/][/url]
Modyfikacja której potrzebuje to usunięcie czasu OFF czyli wyłączania a w miejsce tego chciałbym ustawiać czas działania w ms.

Czyli tak:
o określonej godzinie następuje podanie stanu wysokiego na pin D1
funkcja włączy przekaźnik po czym automatycznie go wyłączy ustawiając stan niski

jedyne czym chce sterować to czas po którym nastąpi stan niski (wyłączenie)
Jest to proste zadanie, stworzyłem zmienną "czas" i za pomocą formularza chciałbym tę zmienną zmieniać

kłopot w tym, że program zapisuje dane do pamięci EEPROM przy pomocy formularza który możemy zobaczyć po starcie serwera. Zupełnie nie mogę sobie poradzić ze zrozumieniem zasady działania tego zapisu.

Proszę o pomoc


Kod:
/*REVISION HISTORY
*
* Ver 1.00
* --------
* First version for NodeMCU
*
*
*/

#include <FS.h>  
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h>      
#include <TimeLib.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <EEPROM.h>

// Defines
#define      DefaultName       "IoT Smart Timer"  // Default device name
#define      NTPfastReq        10                 // NTP time request in seconds when  time not set
#define      NTPslowReq        3600               // NTP time request in seconds after time is  set
#define      Version           "1.00"             // Firmware version

// NTP Server details
//-------------------
IPAddress timeServer(129, 6, 15, 28);              // time.nist.gov NTP server
WiFiUDP Udp;
unsigned int localPort       = 3232;               // Local port to listen for UDP packets
WiFiServer server(80);

//define your default values here, if there are different values in config.json, they are overwritten.
//length should be max size + 1
//-----------------------------
char static_ip[16] = "192.168.4.1";
char static_gw[16] = "192.168.4.1";
char static_sn[16] = "255.255.255.0";

//flag for saving configuration data
//----------------------------------
bool shouldSaveConfig = false;

// I/O config
//-----------
#define      Relay             5   // (D1) Output relay
#define      LED               4   // (D2) Satatus LED
#define      Button            0   // (D3) Button

// Variables
//----------
#define      ErrMsg            "<font color=\"red\"> < < Error !</font>"
#define      EEPROM_chk        123
String       DevName         = DefaultName;
float        TimeZone        = 0;
byte         TimeZoneH       = 0;
byte         TimeZoneM       = 0;
boolean      ResetWiFi       = false;
long         timeNow         = 0;
long         timeOld         = 300000;
boolean      TimeOk          = false;
boolean      NTPtimeOk       = false;
String       request         = "";
byte         Page            = 1;
int          IP_1            = 129;
int          IP_2            = 6;
int          IP_3            = 15;
int          IP_4            = 28;
boolean      TimeCheck       = false;
byte         Mode            = 0;
byte         OnMode          = 0;
byte         OffMode         = 0;
int          TimerMinute     = 0;
int          TimerHour       = 0;
int          NewHH           = 0;
int          NewMM           = 0;
int          Newdd           = 0;
int          Newmm           = 0;
int          Newyy           = 0;
int          PgmNr           = 0;
int          OnHour          = 0;
int          OnMinute        = 0;
int          OffHour         = 0;
int          OffMinute       = 0;
boolean      ManualOff       = false;
boolean      ManualOn        = false;
boolean      ManualTime      = false;
long         ManualSec       = 0;
int          LastHH          = 0;
//czas sprysku
int          czas;
int          LastMM          = 0;
int          Lastdd          = 0;
int          Lastmm          = 0;
int          Lastyy          = 0;
byte         old_sec         = 0;
long         old_ms          = 0;
boolean      WebButton       = false;
boolean      PgmPrev         = false;
boolean      PgmNext         = false;
boolean      PgmSave         = false;
boolean      Error1          = false;
boolean      Error2          = false;
boolean      Error3          = false;
boolean      Error4          = false;
boolean      Error5          = false;
boolean      Error6          = false;
boolean      Error7          = false;
boolean      Error8          = false;
boolean      D[8]            = {false, false, false, false, false, false, false, false};
int          On_Time[7];
int          Off_Time[7];
boolean      On_Days[7][8];//###############################################################################################
// Setup
//
//###############################################################################################
void setup() {
 // For debug only - REMOVE
 //----------------------------------------------------------------------
 //Serial.begin(115200);

 // Setup I/O pins
 //----------------------------------------------------------------------
 pinMode(Button,INPUT_PULLUP);
 pinMode(Relay,OUTPUT);
 pinMode(LED,OUTPUT);
 digitalWrite(Relay,LOW);
 digitalWrite(LED,LOW);
 // If button pressed, reset WiFi connection
 //----------------------------------------------------------------------
 CheckReset();
 // Start WiFi and connect to AP
 //----------------------------------------------------------------------
 StartWiFi();
}


//###############################################################################################
// Main program loop
//
//###############################################################################################
void loop() {
 // Scan Button
 //----------------------------------------------------------------------
 ScanButton();
 // Update LED
 //----------------------------------------------------------------------
 UpdateLED();
 // Scan for NTP time changes
 //----------------------------------------------------------------------
 CheckNTPtime();
 // See if time has changed
 //----------------------------------------------------------------------
 DoTimeCheck();
 
 // Handle Web page
 //----------------------------------------------------------------------
  WiFiClient client = server.available();
 // Read requests from web page
 //----------------------------------------------------------------------
 request = client.readStringUntil('\r');
 client.flush();
 // See if data was received
 //----------------------------------------------------------------------
 if (request.indexOf("/") != -1)  {
   //Serial.println(request);
   if (request.indexOf("Link=1")     != -1) Page = 1;
   if (request.indexOf("Link=2")     != -1) Page = 2;
   if (request.indexOf("Link=3")     != -1) Page = 3;
   if (request.indexOf("Link=4")     != -1) Page = 4;
   if (request.indexOf("Link=5")     != -1) Page = 5;
   if (request.indexOf("GET / HTTP") != -1) Page = 1;
   Error1 = false;
   Error2 = false;
   Error3 = false;
   Error4 = false;
   Error5 = false;
   Error6 = false;
   Error7 = false;


   // Respond to Buttons
   //==================================

   // PAGE 1 - STATUS
   //----------------
   // See if Save Button was presed
   //----------------------------------------------------------------------
   if (request.indexOf("SaveBtn1=") != -1) {
     Page = 1;
     WebButton = true;
     ScanButton();
   }
   // See if Refresh Button was pressed
   //----------------------------------------------------------------------
   if (request.indexOf("RefreshBtn1=") != -1) {
     Page = 1;
   }

   // PAGE 2 - PROGRAMS
   //------------------
   // See if Previous Buttomn was pressed
   //----------------------------------------------------------------------
   if (request.indexOf("SaveBtnPrev=") != -1) {
     Page = 2;
     PgmPrev = true;
     PgmNext = false;
     PgmSave = true;
   }
   // See if Next Button was pressed
   //----------------------------------------------------------------------
   if (request.indexOf("SaveBtnNext=") != -1) {
     Page = 2;
     PgmPrev = false;
     PgmNext = true;
     PgmSave = true;
   }
   // See if Save Button was pressed
   //----------------------------------------------------------------------
   if (request.indexOf("SaveBtn2=") != -1) {
     Page = 2;
     PgmSave = true;
     PgmPrev = false;
     PgmNext = false;
   }
   // See if Clear Button was pressed
   //----------------------------------------------------------------------
   if (request.indexOf("ClearBtn1=") != -1) {
     Page = 2;
     On_Time[PgmNr]  = 0;
     Off_Time[PgmNr] = 0;
     for (byte i = 0; i < 7; i++ ) {
       On_Days[PgmNr][i] = false;
     }
     PgmPrev = false;
     PgmNext = false;
     // Save program data
     SaveProgram();
   }
   // Get program data if any button was pressed
   //----------------------------------------------------------------------
   if (PgmSave == true) {
     PgmSave = false;
     // On Hour
     if (request.indexOf("OnH=") != -1)  {
       String Tmp = request;
       int t1 = Tmp.indexOf("OnH=");
       Tmp.remove(0,t1+4);
       t1 = Tmp.indexOf("&");
       Tmp.remove(t1);
       OnHour = Tmp.toInt();
       if ( (OnHour < 0) or (OnHour > 23) ) Error1 = true;
     }
     // On Minute
     if (request.indexOf("OnM=") != -1)  {
       String Tmp = request;
       int t1 = Tmp.indexOf("OnM=");
       Tmp.remove(0,t1+4);
       t1 = Tmp.indexOf("&");
       Tmp.remove(t1);
       OnMinute = Tmp.toInt();
       if ( (OnMinute < 0) or (OnMinute > 59) ) Error1 = true;
     }
     // Off Hour
     if (request.indexOf("OffH=") != -1)  {
       String Tmp = request;
       int t1 = Tmp.indexOf("OffH=");
       Tmp.remove(0,t1+5);
       t1 = Tmp.indexOf("&");
       Tmp.remove(t1);
       OffHour = Tmp.toInt();
       if ( (OffHour < 0) or (OffHour > 23) ) Error2 = true;
     }
     // Off Minute
     if (request.indexOf("OffM=") != -1)  {
       String Tmp = request;
       int t1 = Tmp.indexOf("OffM=");
       Tmp.remove(0,t1+5);
       t1 = Tmp.indexOf("&");
       if (t1 == -1) {
         t1 = Tmp.indexOf(" ");
       }
       Tmp.remove(t1);
       OffMinute = Tmp.toInt();
       if ( (OffMinute < 0) or (OffMinute > 59) ) Error2 = true;
     }
     // Reset day flags
     D[0] = false;
     D[1] = false;
     D[2] = false;
     D[3] = false;
     D[4] = false;
     D[5] = false;
     D[6] = false;
     D[7] = false;
     // Day 1
     if (request.indexOf("D1=on") != -1) D[0] = true;
     // Day 2
     if (request.indexOf("D2=on") != -1) D[1] = true;
     // Day 3
     if (request.indexOf("D3=on") != -1) D[2] = true;
     // Day 4
     if (request.indexOf("D4=on") != -1) D[3] = true;
     // Day 5
     if (request.indexOf("D5=on") != -1) D[4] = true;
     // Day 6
     if (request.indexOf("D6=on") != -1) D[5] = true;
     // Day 7
     if (request.indexOf("D7=on") != -1) D[6] = true;
     // Update program if no errors
     if ( (Error1 == false) and (Error2 == false) ) {
       On_Time[PgmNr]  = (OnHour  * 100) + OnMinute;
       Off_Time[PgmNr] = (OffHour * 100) + OffMinute;        
       for (byte i = 0; i < 7; i++) {
         if (D[i] == true) On_Days[PgmNr][i] = true; else On_Days[PgmNr][i] = false;
       }  
       // Save program data
       ManualOff = false;
       ManualOn = false;
       ManualTime = false;
       SaveProgram();
       timeOld = 0;
     }
     else {
       PgmPrev = false;
       PgmNext = false;
     }
   }
   // Change to Prev/Next Program
   if (PgmPrev == true) {
     PgmPrev = false;
     PgmNr = PgmNr - 1;
     if (PgmNr <0) PgmNr = 6;
   }
   if (PgmNext == true) {
     PgmNext = false;
     PgmNr = PgmNr + 1;
     if (PgmNr > 6) PgmNr = 0;        
   }

   // PAGE 3 - CONFIG
   //----------------
   // See if Save Button was pressed
   //----------------------------------------------------------------------
   if (request.indexOf("SaveBtn3=") != -1) {
     Page = 3;
     // Device Name
     if (request.indexOf("Dev=") != -1)  {
       String Tmp = request;
       int t1 = Tmp.indexOf("Dev=");
       Tmp.remove(0,t1+4);
       t1 = Tmp.indexOf("&");
       Tmp.remove(t1);
       Tmp.replace("+"," ");
       DevName = Tmp;
     }
     // Mode select
     if (request.indexOf("mode=Auto") != -1) Mode = 2;
     if (request.indexOf("mode=On") != -1) Mode = 1;
     if (request.indexOf("mode=Off") != -1) Mode = 0;
     //get button when on
     if (request.indexOf("BtnOff=0") != -1) OffMode = 0;
     if (request.indexOf("BtnOff=1") != -1) OffMode = 1;
     // get button when off
     if (request.indexOf("BtnOn=0") != -1) OnMode = 0;
     if (request.indexOf("BtnOn=1") != -1) OnMode = 1;
     if (request.indexOf("BtnOn=2") != -1) OnMode = 2;
     // get timer on hour
     if (request.indexOf("TonH=") != -1) {
       String Tmp = request;
       int t1 = Tmp.indexOf("TonH=");
       Tmp.remove(0,t1+5);
       t1 = Tmp.indexOf("&");
       Tmp.remove(t1);
       TimerHour = Tmp.toInt();
       if ( (TimerHour > 12) or (TimerHour < 0) ) {
         TimerHour = 0;
         Error3 = true;
       }
     }
     // get timer on min
     if (request.indexOf("TonM=") != -1) {
       String Tmp = request;
       int t1 = Tmp.indexOf("TonM=");
       Tmp.remove(0,t1+5);
       t1 = Tmp.indexOf("&");
       Tmp.remove(t1);
       TimerMinute = Tmp.toInt();
       if ( (TimerMinute > 59) or (TimerMinute < 0) ) {
         TimerMinute = 0;
         Error3 = true;
       }
     }
     if (Error3 == false) {
       SaveConfig();
       ManualOff = false;
       ManualOn = false;
       ManualTime = false;
       timeOld = 0;
     }
   }

   // PAGE 4 - NTP Setup
   //-------------------
   // See if Save Button was pressed
   //----------------------------------------------------------------------
   if (request.indexOf("SaveBtn4=") != -1) {
     Page = 4;
     // Time Zone
     if (request.indexOf("TZH=") != -1)  {
       String Tmp = request;
       int t1 = Tmp.indexOf("TZH=");
       Tmp.remove(0,t1+4);
       t1 = Tmp.indexOf("&");
       if (t1 == -1) {
         t1 = Tmp.indexOf(" ");
       }
       Tmp.remove(t1);
       TimeZone = Tmp.toFloat();
       if ( (TimeZone < -12) or (TimeZone > 12) ) {
         Error4 = true;
         TimeZone = 0;
       }
     }
     // Get NTP IP address
     //--------------------------------
     if (request.indexOf("IP_1=") != -1) {
       String Tmp = request;
       int t1 = Tmp.indexOf("IP_1=");
       Tmp.remove(0,t1+5);
       t1 = Tmp.indexOf("&");
       Tmp.remove(t1);
       IP_1 = Tmp.toInt();
       if ( (IP_1 < 0) or (IP_1 > 255) ) Error5 = true;
     }
     if (request.indexOf("IP_2=") != -1) {
       String Tmp = request;
       int t1 = Tmp.indexOf("IP_2=");
       Tmp.remove(0,t1+5);
       t1 = Tmp.indexOf("&");
       Tmp.remove(t1);
       IP_2 = Tmp.toInt();
       if ( (IP_2 < 0) or (IP_2 > 255) ) Error5 = true;
     }
     if (request.indexOf("IP_3=") != -1) {
       String Tmp = request;
       int t1 = Tmp.indexOf("IP_3=");
       Tmp.remove(0,t1+5);
       t1 = Tmp.indexOf("&");
       Tmp.remove(t1);
       IP_3 = Tmp.toInt();
       if ( (IP_3 < 0) or (IP_3 > 255) ) Error5 = true;
     }
     if (request.indexOf("IP_4=") != -1) {
       String Tmp = request;
       int t1 = Tmp.indexOf("IP_4=");
       Tmp.remove(0,t1+5);
       t1 = Tmp.indexOf("&");
       Tmp.remove(t1);
       IP_4 = Tmp.toInt();
       if ( (IP_4 < 0) or (IP_4 > 255) ) Error5 = true;
     }
     if ( (Error4 == false) and (Error5 == false) ) {
       // Set new NTP IP
       timeServer[0] = IP_1;
       timeServer[1] = IP_2;
       timeServer[2] = IP_3;
       timeServer[3] = IP_4;
       ManualOff = false;
       ManualOn = false;
       ManualTime = false;        
       //Save Time Server Settings
       SaveNTP();
       NTPtimeOk = false;
       setSyncInterval(NTPfastReq);
     }
   }
   // See if Save Button was pressed
   //----------------------------------------------------------------------
   if (request.indexOf("SaveBtn5=") != -1) {
     Page = 4;
     //Get new hour
     String Tmp = request;
     int t1 = Tmp.indexOf("TimeHour=");
     Tmp.remove(0,t1+9);
     t1 = Tmp.indexOf("&");
     Tmp.remove(t1);
     NewHH = Tmp.toInt();
     if ( (NewHH < 0) or (NewHH > 23) ) Error6 = true;
     //Get new minute
     Tmp = request;
     t1 = Tmp.indexOf("TimeMinute=");
     Tmp.remove(0,t1+11);
     t1 = Tmp.indexOf("&");
     Tmp.remove(t1);
     NewMM = Tmp.toInt();
     if ( (NewMM < 0) or (NewMM > 59) ) Error6 = true;
     //Get new date
     Tmp = request;
     t1 = Tmp.indexOf("TimeDate=");
     Tmp.remove(0,t1+9);
     t1 = Tmp.indexOf("&");
     Tmp.remove(t1);
     Newdd = Tmp.toInt();
     if ( (Newdd < 1) or (Newdd > 31) ) Error7 = true;
     //Get new month
     Tmp = request;
     t1 = Tmp.indexOf("TimeMonth=");
     Tmp.remove(0,t1+10);
     t1 = Tmp.indexOf("&");
     Tmp.remove(t1);
     Newmm = Tmp.toInt();
     if ( (Newmm < 1) or (Newmm > 12) ) Error7 = true;
     //Get new year
     Tmp = request;
     t1 = Tmp.indexOf("TimeYear=");
     Tmp.remove(0,t1+9);
     t1 = Tmp.indexOf("&");
     if (t1 == -1) {
       t1 = Tmp.indexOf(" ");
     }
     Tmp.remove(t1);
     Newyy = Tmp.toInt();
     if ( (Newyy < 2000) or (Newyy > 2069) ) Error7 = true;
     // Update time
     //------------
     setTime(NewHH, NewMM, 0, Newdd, Newmm, Newyy);
     LastHH = NewHH;
     LastMM = NewMM;
     Lastdd = Newdd;
     Lastmm = Newmm;
     Lastyy = Newyy;
     TimeOk = true;
     ManualOff = false;
     ManualOn = false;
     ManualTime = false;
     timeOld = 0;
     setSyncInterval(NTPslowReq);
   }
   // See if Refresh Button was pressed
   //----------------------------------------------------------------------
   if (request.indexOf("RefreshBtn5=") != -1) {
     Page = 4;
   }

   // Check time before updating web page
   //----------------------------------------------------------------------
   DoTimeCheck();

   // Web Page HTML Code
   //==================================
   client.println("<!doctype html>");
   client.println("<html lang='en'>");
   client.println("<head>");
   // Refresh home page every 60 sec
   //client.println("<META HTTP-EQUIV=""refresh"" CONTENT=""60"">");
   client.print("<style> body {background-color: #C3FCF7;Color: #2B276E;}</style>");
   client.println("<title>");
   client.println(DevName);
   client.println("</title>");
   client.println("</head>");
   client.print("<body>");
   client.print("<font size = \"5\"><b>");
   client.println(DevName);
   client.print("</font></b><br>");
   // Show time
   //----------------------------------------------------------------------
   client.print("<p style=\"color:#180BF4;\";>");  
   client.print("<font size = \"5\"><b>");
   if (hour() < 10) client.print(" ");
   client.print(hour());
   client.print(":");
   if (minute() < 10) client.print("0");
   client.print(minute());
   client.print("</font></p>");

//czas sprysku na stronie web
   client.print("<br><br>");
   client.print(czas);

    client.print("<br><br>");
   // Day of the week
   //----------------------------------------------------------------------
   switch (weekday()) {
     case 1: client.print("Sunday, ");
             break;
     case 2: client.print("Monday, ");
             break;
     case 3: client.print("Tuesday, ");
             break;  
     case 4: client.print("Wednesday, ");
             break;  
     case 5: client.print("Thursday, ");
             break;  
     case 6: client.print("Friday, ");
             break;  
     case 7: client.print("Saturday, ");
             break;  
     default: client.print("");
             break;        
   }
   // Date
   //----------------------------------------------------------------------
   client.print(day());
   // Month
   //----------------------------------------------------------------------
   switch (month()) {
     case  1: client.print(" January ");
              break;
     case  2: client.print(" February ");
              break;
     case  3: client.print(" March ");
              break;
     case  4: client.print(" April ");
              break;
     case  5: client.print(" May ");
              break;
     case  6: client.print(" June ");
              break;
     case  7: client.print(" July ");
              break;
     case  8: client.print(" August ");
              break;
     case  9: client.print(" September ");
              break;
     case 10: client.print(" October ");
              break;
     case 11: client.print(" November ");
              break;
     case 12: client.print(" December ");
              break;
     default: client.print(" ");
              break;        
   }
   // Year
   //----------------------------------------------------------------------
   client.print(year());
   client.print("<br><br>");
   // Show system status
   //----------------------------------------------------------------------
   client.print("Output: </b>");
   if ( (TimeOk == false) and (Mode == 2) ) {
     client.print("Blocked - Time not set!");
   }
   else {
     if ( (ManualOff == true) and (Mode == 2) ){
       client.print("Override OFF until next event");
     }
     if ( (ManualOn == true) and (Mode == 2) ){
       client.print("Override ON until next event");
     }
     if ( (ManualTime == true) and (Mode == 2) ){
       client.print("Override ON for ");
       if ( (ManualSec/3600) > 0) {
         client.print((ManualSec/3600));
         client.print(" hours, ");
       }
       client.print( ( (ManualSec%3600)/60) );
       client.print(" minutes");
     }
     if ( (ManualOff == false) and (ManualOn == false) and (ManualTime == false) ) {
       if (digitalRead(Relay) == 1) client.print("ON"); else client.print("OFF");
     }
   }
   client.println("<br><br>");
   //Menu
   //----------------------------------------------------------------------
   client.print("<form action= method=\"get\"><b>");
   client.print("<a href=\"Link=1\">Home</a>&emsp;");
   client.print("<a href=\"Link=2\">Programs</a>&emsp;");
   client.print("<a href=\"Link=3\">Config</a>&emsp;");
   client.print("<a href=\"Link=4\">Time</a><br>");
   // Draw line
   //----------------------------------------------------------------------
   client.print("</b><hr />");  
   
   // Status PAGE
   //============
   if (Page == 1) {
     client.print("<font size = \"4\"><b>Status</font></b><br><br>");
     client.print("<b>Mode : </b>");
     switch (Mode) {
       case 0 : client.print("Off");
                break;
       case 1 : client.print("On");
                break;
       case 2 : client.print("Auto");
                break;
     }
     client.print("<br><br>");
     client.print("<b>Override : </b>");
     if ( (ManualOff  == true) or (ManualOn   == true) or (ManualTime == true) ) {
       client.print("Active");
     }
     else {
       client.print("Off");
     }
     client.print("<br>");
     //Button 1
     client.println("<br>");
     client.println("<input type=\"submit\" name =\"SaveBtn1\" value=\"Manual Override\">");
     //Button 2
     client.println("&emsp;");
     client.println("<input type=\"submit\" name =\"RefreshBtn1\" value=\"Refresh\">");
     client.println("<br>");
     // Draw line
     client.print("<hr />");        
     // Show last time synch
     client.print("<font size = \"2\">");
     client.print("</b>Version ");
     client.print(Version);
     client.print("<br>");
     client.print("Time was last updated on ");
     client.print(Lastdd);
     client.print("/");
     if (Lastmm < 10) client.print("0");
     client.print(Lastmm);
     client.print("/");
     client.print(Lastyy);
     client.print(" at ");
     if (LastHH < 10) client.print("0");
     client.print(LastHH);
     client.print(":");
     if (LastMM < 10) client.print("0");
     client.print(LastMM);
     client.print("</font>");
   }
 
   //Program  PAGE
   //============
   if (Page == 2) {
     // Program number
     client.print("<font size = \"4\"><b>");
     client.print("Program ");
     client.print(PgmNr + 1);
     client.print(" of 7");
     //Previous Button
     client.println("&emsp;<input type=\"submit\" name =\"SaveBtnPrev\" value=\" << \">");
     client.println("&emsp;");
     //Next Button
     client.println("<input type=\"submit\" name =\"SaveBtnNext\" value=\" >> \"></font></b><br><br>");
     //On time
     client.print("On  Time: <input type=\"text\"<input maxlength=\"2\" size=\"2\" name=\"OnH\"value =\"");
//      if ( (On_Time[PgmNr] / 100) < 10) client.print("0");
     client.print(On_Time[PgmNr]/100);    
     client.print("\"> : <input type=\"text\"<input maxlength=\"2\" size=\"2\" name=\"OnM\"value =\"");
     if ( (On_Time[PgmNr] % 100) < 10) client.print("0");
     client.print(On_Time[PgmNr]%100);    
     client.print("\">");
     if (Error1 == true) client.print(ErrMsg);
     client.print("<br><br>");
     //Off time
     client.print("Off Time: <input type=\"text\"<input maxlength=\"2\" size=\"2\" name=\"OffH\"value =\"");
//      if ( (Off_Time[PgmNr] / 100) < 10) client.print("0");
     client.print(Off_Time[PgmNr]/100);       
     client.print("\"> : <input type=\"text\"<input maxlength=\"2\" size=\"2\" name=\"OffM\"value =\"");
     if ( (Off_Time[PgmNr] % 100) < 10) client.print("0");
     client.print(Off_Time[PgmNr]%100);    
     client.print("\">");
     if (Error2 == true) client.print(ErrMsg);
     client.print("<br><br>");
     //Day 1
     client.print("<input type=\"Checkbox\" name=\"D1\"");
     if (On_Days[PgmNr][0]==true) client.print("checked"); else client.print("unchecked");
     client.print("> Sun<br>");
     //Day 2
     client.print("<input type=\"Checkbox\" name=\"D2\"");
     if (On_Days[PgmNr][1]==true) client.print("checked"); else client.print("unchecked");
     client.print("> Mon<br>");
     //Day 3
     client.print("<input type=\"Checkbox\" name=\"D3\"");
     if (On_Days[PgmNr][2]==true) client.print("checked"); else client.print("unchecked");
     client.print("> Tue<br>");
     //Day 4
     client.print("<input type=\"Checkbox\" name=\"D4\"");
     if (On_Days[PgmNr][3]==true) client.print("checked"); else client.print("unchecked");
     client.print("> Wed<br>");
     //Day 5
     client.print("<input type=\"Checkbox\" name=\"D5\"");
     if (On_Days[PgmNr][4]==true) client.print("checked"); else client.print("unchecked");
     client.print("> Thu<br>");
     //Day 6
     client.print("<input type=\"Checkbox\" name=\"D6\"");
     if (On_Days[PgmNr][5]==true) client.print("checked"); else client.print("unchecked");
     client.print("> Fri<br>");
     //Day 7
     client.print("<input type=\"Checkbox\" name=\"D7\"");
     if (On_Days[PgmNr][6]==true) client.print("checked"); else client.print("unchecked");
     client.print("> Sat<br>");
      client.print("<br>");
     //pole dla czasu


client.print(" SPRYSK <input type=\"text\"<input maxlength=\"2\" size=\"2\" name=\"OffH\"value =\" \">");
//     if ( (Off_Time[PgmNr] / 100) < 10) client.print("0");
     client.print(czas);  
     
     //Button
     client.println("<br>");
     client.println("<input type=\"submit\" name =\"SaveBtn2\" value=\"Save\">");
     client.print("&emsp;");
     client.println("<input type=\"submit\" name =\"ClearBtn1\" value=\"Clear\">");
   }
 
   // Config PAGE
   //============
   if (Page == 3) {
     client.print("<font size = \"4\"><b>Configuration</font></b><br><br>");
     // Device Name
     client.print("<b>Device Name: </b>");
     client.print("<input type=\"text\"<input maxlength=\"30\" size=\"35\" name=\"Dev\" value =\"");
     client.print(DevName);
     client.println("\"><br><br>");
     //Mode Select
     client.println("<b>Mode: </b>");
     client.print("<input type=\"radio\" name=\"mode\" value=\"Auto\"");
     if (Mode == 2) client.print("checked");
     client.print("/> Auto ");
     client.print("<input type=\"radio\" name=\"mode\" value=\"On\"");
     if (Mode == 1) client.print("checked");
     client.print("/> On ");
     client.print("<input type=\"radio\" name=\"mode\" value=\"Off\"");
     if (Mode == 0) client.print("checked");
     client.print("/> Off <br><br>");
     // When output ON
     client.print("<b>When ");
     client.print(DevName);
     client.print(" is ON:</b><br>");
     // do nothing
     client.print("<input type=\"radio\" name=\"BtnOff\" value=\"0\"");
     if (OffMode == 0) client.print("checked");
     client.print("/> Do nothing<br>");
     // turn off
     client.print("<input type=\"radio\" name=\"BtnOff\" value=\"1\"");
     if (OffMode == 1) client.print("checked");
     client.print("/> Turn OFF until next event<br><br>");
     //When output is OFF
     //------------------
     client.print("<b>When ");
     client.print(DevName);
     client.print(" is OFF:<br></b>");
     // do nothing
     client.print("<input type=\"radio\" name=\"BtnOn\" value=\"0\"");
     if (OnMode == 0) client.print("checked");
     client.print("/> Do nothing<br>");
     // turn on til next event
     client.print("<input type=\"radio\" name=\"BtnOn\" value=\"1\"");
     if (OnMode == 1) client.print("checked");
     client.print("/> Turn ON until next event<br>");
     // turn on for specific time
     client.print("<input type=\"radio\" name=\"BtnOn\" value=\"2\"");
     if (OnMode == 2) client.print("checked");
     client.print("/> Turn ON for specific time<br>");
     // time input
     client.print("&emsp;&emsp;<input type=\"text\"<input maxlength=\"2\" size=\"3\" name=\"TonH\"value =\"");
     client.print(TimerHour);
     client.print("\">");
     client.print(" : <input type=\"text\"<input maxlength=\"2\" size=\"3\" name=\"TonM\"value =\"");
     if (TimerMinute < 10) client.print("0");
     client.print(TimerMinute);
     client.print("\">");
     if (Error3 == true) {
       client.print(ErrMsg);
     }
     else {
       client.print(" (hh:mm)");
     }
     //Button
     client.println("<br><br>");
     client.println("<input type=\"submit\" name =\"SaveBtn3\" value=\"Save\">");
   }
 
   // Time Server PAGE
   //=================
   if (Page == 4) {
     client.print("<font size = \"4\"><b><u>Time Setup</u></font></b><br><br>");
     
     //Time Zone
     client.print("<font size = \"3\"><b>NTP Network Setup</font></b><br>");
     client.print("Time Zone ");
     client.print("<input type=\"text\"<input maxlength=\"6\" size=\"7\" name=\"TZH\" value =\"");
     client.print(TimeZone,2);
     client.println("\">");
//      if (Error4 == true) client.print(ErrMsg); else client.print(" (hours)");
     client.print("<br><br>");
     //IP Addtess if time server
     client.print("Time Server IP : <i>(default 129.6.15.28)</i><br>");
     client.print(" <input type=\"text\"<input maxlength=\"3\" size=\"3\" name=\"IP_1\"value =\"");
     client.print(IP_1);    
     client.print("\">");
     client.print(" <input type=\"text\"<input maxlength=\"3\" size=\"3\" name=\"IP_2\"value =\"");
     client.print(IP_2);    
     client.print("\">");
     client.print(" <input type=\"text\"<input maxlength=\"3\" size=\"3\" name=\"IP_3\"value =\"");
     client.print(IP_3);    
     client.print("\">");
     client.print(" <input type=\"text\"<input maxlength=\"3\" size=\"3\" name=\"IP_4\"value =\"");
     client.print(IP_4);    
     client.print("\">");
//      if (Error5 == true) client.print(ErrMsg);
     //Button 1
     client.println("<br><br>");
     client.println("<input type=\"submit\" name =\"SaveBtn4\" value=\"Save\"><br>");
     // Draw line
     client.print("<hr />");        

     // Set Time Inputs
     client.print("<font size = \"3\"><b>Local Time Adjust</font></b><br>");
     client.print("<br>Time: <input type=\"text\"<input maxlength=\"2\" size=\"2\" name=\"TimeHour\"value =\"");
     client.print(hour());
     client.print("\">");
     client.print(" : <input type=\"text\"<input maxlength=\"3\" size=\"3\" name=\"TimeMinute\"value =\"");
     if (minute() < 10) client.print("0");
     client.print(minute());
     client.print("\">");
//      if (Error6 == true) client.print(ErrMsg); else client.print(" (hh:mm)");
     // Set Date Inputs
     client.print("<br><br>");
     client.print("Date: <input type=\"text\"<input maxlength=\"2\" size=\"2\" name=\"TimeDate\"value =\"");
     client.print(day());
     client.print("\">");
     client.print(" / <input type=\"text\"<input maxlength=\"3\" size=\"3\" name=\"TimeMonth\"value =\"");
     if (month() < 10) client.print("0");
     client.print(month());
     client.print("\">");
     client.print(" / <input type=\"text\"<input maxlength=\"4\" size=\"4\" name=\"TimeYear\"value =\"");
     client.print(year());
     client.print("\">");
//      if (Error7 == true) client.print(ErrMsg); else client.print(" (dd/mm/yyyy)");
     //Button 2
     client.println("<br><br>");
     client.println("<input type=\"submit\" name =\"SaveBtn5\" value=\"Update Time\">");
     //Button 3
     client.println("&emsp;");
     client.println("<input type=\"submit\" name =\"RefreshBtn\" value=\"Refresh\">");
     
     // Draw line
     client.print("<hr />");        
     // Show last time synch
     client.print("<font size = \"2\">");
     client.print("</b>Time last updated ");
     client.print(Lastdd);
     client.print("/");
     if (Lastmm < 10) client.print("0");
     client.print(Lastmm);
     client.print("/");
     client.print(Lastyy);
     client.print(" at ");
     if (LastHH < 10) client.print("0");
     client.print(LastHH);
     client.print(":");
     if (LastMM < 10) client.print("0");
     client.print(LastMM);
     client.print("</font>");
   }
   
   client.println("</body>");
   client.println("</html>");
   // End of Web Page
 }
}


//###############################################################################################
// Save Config Data
//
//###############################################################################################
void SaveConfig() {
 EEPROM.write( 0,EEPROM_chk);        // EEPROM Check
 EEPROM.write( 1,Mode);              // Mode
 EEPROM.write( 2,OnMode);            // OnMode
 EEPROM.write( 3,OffMode);           // Off Mode
 EEPROM.write( 4,TimerHour);         // On Hour
 EEPROM.write( 5,TimerMinute);       // On minute
 SaveString(DevName,1);              // Device name (110-139)
 EEPROM.commit();
}


//###############################################################################################
// Save Program Data
//
//###############################################################################################
void SaveProgram() {
 for (byte i = 0; i < 7; i++) {
   byte nr = i;
   byte t1 = 20 + (nr * 12);
   //On Time
   EEPROM.write(t1,On_Time[nr]/100);
   EEPROM.write(t1 +  1,On_Time[nr]%100);
   // Off time
   EEPROM.write(t1 +  2,Off_Time[nr]/100);
   EEPROM.write(t1 +  3,Off_Time[nr]%100);
   // On days
   EEPROM.write(t1 +  4,On_Days[nr][0]);  
   EEPROM.write(t1 +  5,On_Days[nr][1]);  
   EEPROM.write(t1 +  6,On_Days[nr][2]);  
   EEPROM.write(t1 +  7,On_Days[nr][3]);  
   EEPROM.write(t1 +  8,On_Days[nr][4]);  
   EEPROM.write(t1 +  9,On_Days[nr][5]);  
   EEPROM.write(t1 + 10,On_Days[nr][6]);  
   // Spare
   EEPROM.write(t1 + 11,On_Days[nr][7]);  
   EEPROM.write(4000,czas);
   EEPROM.commit();
 }
}


//###############################################################################################
// Save NTP Server Data
//
//###############################################################################################
void SaveNTP() {
 int Tz = (TimeZone * 100);
 Tz = Tz + 1200;
 TimeZoneH = Tz/100;
 TimeZoneM = Tz%100;
 EEPROM.write( 6,TimeZoneH);
 EEPROM.write( 7,TimeZoneM);
 EEPROM.write( 8,IP_1);
 EEPROM.write( 9,IP_2);
 EEPROM.write(10,IP_3);
 EEPROM.write(11,IP_4);
 EEPROM.commit();
}


//###############################################################################################
// SAVE string to EEPROM
//
//###############################################################################################
void SaveString(String s1, unsigned int s2) {
 // Adjust string length to 20 characters
 //-----------------------------------------------
 s1.trim();
 // String EEPROM address starts at 110
 //-----------------------------------------------
 s2 = ( (s2 - 1) * 30) + 110;
 byte l = s1.length();
 if (s1.length() > 30) {
   s1.remove(30,l+1);
 }
 while(s1.length() < 30) {
   s1 = s1 + " ";  
 }
 // Save 20 chracters to EEPROM
 //------------------------------------------------
 for (byte i = 0;i < 30;i++) {
   EEPROM.write(s2 + i, s1[i]);
 }
}


//###############################################################################################
// READ program data from EEPROM
//
//###############################################################################################
void ReadData() {
 // See if EEPROM contains valid data.
 // EEPROM location 0 will contain EEPROM_chk if data is valid
 // If not valid, store defult settings
 if (EEPROM.read(0) != EEPROM_chk) {
   EEPROM.write( 0,EEPROM_chk);  // EEPROM check
   EEPROM.write( 1,0  );         // Mode
   EEPROM.write( 2,0  );         // OnMode
   EEPROM.write( 3,0  );         // OffMode
   EEPROM.write( 4,0  );         // TimerHour
   EEPROM.write( 5,0  );         // TimerMinute
   EEPROM.write( 6,12 );         // Time Zone Hour
   EEPROM.write( 7,0  );         // TimZone Minute
   EEPROM.write( 8,129);         // NTP IP 1
   EEPROM.write( 9,6  );         // NTP IP 2
   EEPROM.write(10,15 );         // NTP IP 3
   EEPROM.write(11,28 );         // NTP IP 4
   // Clear all programs
   for (byte i = 20; i < 105; i++) {  
     EEPROM.write(i,0);
   }
   // Save default name
   SaveString(DefaultName,1);
   EEPROM.commit();
 }
 // Read programs
 for (byte i = 0; i < 7; i++) {
   byte nr = i;
   byte t1 = 20 + ( (i) * 12);
   //On Time
   czas = EEPROM.read(4000);
   //---------------------
   On_Time[nr]  = EEPROM.read(t1);
   On_Time[nr] = On_Time[nr] * 100;
   On_Time[nr] = On_Time[nr] + EEPROM.read(t1 + 1);
   // Off time
   //---------------------
   Off_Time[nr]  = EEPROM.read(t1 + 2);
   Off_Time[nr] = Off_Time[nr] * 100;
   Off_Time[nr] = Off_Time[nr] + EEPROM.read(t1 + 3);
   // On days
   //---------------------
   On_Days[nr][0] = EEPROM.read(t1 +  4);  
   On_Days[nr][1] = EEPROM.read(t1 +  5);  
   On_Days[nr][2] = EEPROM.read(t1 +  6);  
   On_Days[nr][3] = EEPROM.read(t1 +  7);  
   On_Days[nr][4] = EEPROM.read(t1 +  8);  
   On_Days[nr][5] = EEPROM.read(t1 +  9);  
   On_Days[nr][6] = EEPROM.read(t1 + 10);  
   // Spare
   //---------------------
   On_Days[nr][7] = EEPROM.read(t1 + 11);  
   // czytanie czasu
   
 }
 Mode          = EEPROM.read(1);
 OnMode        = EEPROM.read(2);
 OffMode       = EEPROM.read(3);
 TimerHour     = EEPROM.read(4);
 TimerMinute   = EEPROM.read(5);
 TimeZoneH     = EEPROM.read(6);
 TimeZoneM     = EEPROM.read(7);
 IP_1          = EEPROM.read(8);
 IP_2          = EEPROM.read(9);
 IP_3          = EEPROM.read(10);
 IP_4          = EEPROM.read(11);
 // Setup timeServer IP
 timeServer[0] = IP_1;
 timeServer[1] = IP_2;
 timeServer[2] = IP_3;
 timeServer[3] = IP_4;
 DevName = ReadString(1);
 // Assemble Timezone value
 TimeZone = TimeZoneM;
 TimeZone = TimeZone / 100;
 TimeZone = TimeZone + TimeZoneH;
 TimeZone = TimeZone -12;
 
 
}


//###############################################################################################
// READ string from EEPROM
//
//###############################################################################################
String ReadString(int s1) {
 String s2 = "";
 // String EEPROM address starts at 110
 //-----------------------------------------------
 s1 = ( (s1 - 1) * 30) + 110;
   // Read 30 characters
 //-----------------------------------------------
 for (byte i = 0;i < 30;i++) {
   s2 = s2 + char(EEPROM.read(s1 + i));
 }
 s2.trim();
 return s2;
}


//###############################################################################################
// NTP Code - do not change
//
//###############################################################################################
const int NTP_PACKET_SIZE = 48;                 // NTP time is in the first 48 bytes of message
byte      packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE];        //buffer to hold incoming & outgoing packets

time_t getNtpTime() {
 while (Udp.parsePacket() > 0) ;               // discard any previously received packets
 sendNTPpacket(timeServer);
 uint32_t beginWait = millis();
 while (millis() - beginWait < 5000) {
   int size = Udp.parsePacket();
   if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {
     Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);  // read packet into the buffer
     unsigned long secsSince1900;
     // convert four bytes starting at location 40 to a long integer
     secsSince1900 =  (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
     secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
     secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
     secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
     if (TimeOk ==false) {
       TimeOk = true;
     }
     TimeCheck   = true;
     return secsSince1900 - 2208988800UL + TimeZone * SECS_PER_HOUR;
   }
 }
 return 0; // return 0 if unable to get the time
}


//###############################################################################################
// send an NTP request to the time server at the given address
//
//###############################################################################################
void sendNTPpacket(IPAddress & address) {
 // set all bytes in the buffer to 0
 //------------------------------------------------
 memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
 // Initialize values needed to form NTP request
 // (see URL above for details on the packets)
 //------------------------------------------------
 packetBuffer[0] = 0b11100011;   // LI, Version, Mode
 packetBuffer[1] = 0;            // Stratum, or type of clock
 packetBuffer[2] = 6;            // Polling Interval
 packetBuffer[3] = 0xEC;         // Peer Clock Precision
 // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
 //------------------------------------------------
 packetBuffer[12]  = 49;
 packetBuffer[13]  = 0x4E;
 packetBuffer[14]  = 49;
 packetBuffer[15]  = 52;
 // all NTP fields have been given values, now
 // you can send a packet requesting a timestamp:
 //NTP requests are to port 123
 //------------------------------------------------
 Udp.beginPacket(address, 123);
 Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
 Udp.endPacket();
}


//###############################################################################################
// callback notifying us of the need to save config
//
//###############################################################################################
void saveConfigCallback () {
 shouldSaveConfig = true;
}


//###############################################################################################
// Start WiFi
//
//###############################################################################################
void StartWiFi() {
 //read configuration from FS json
 //----------------------------------------------------------------------
 if (SPIFFS.begin()) {
   if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
     //file exists, reading and loading
     File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
     if (configFile) {
       size_t size = configFile.size();
       // Allocate a buffer to store contents of the file.
       std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
       configFile.readBytes(buf.get(), size);
       DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
       JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
       json.printTo(Serial);
       if (json.success()) {
         //strcpy(mqtt_server, json["mqtt_server"]);
         //strcpy(mqtt_port, json["mqtt_port"]);
         //strcpy(blynk_token, json["blynk_token"]);
         if(json["ip"]) {
           strcpy(static_ip, json["ip"]);
           strcpy(static_gw, json["gateway"]);
           strcpy(static_sn, json["subnet"]);
         }
       }
     }
   }
 }
 // The extra parameters to be configured (can be either global or just in the setup)
 // After connecting, parameter.getValue() will get you the configured value
 // id/name placeholder/prompt default length
 //----------------------------------------------------------------------
 //WiFiManager
 //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
 //----------------------------------------------------------------------
 WiFiManager wifiManager;
 //set config save notify callback
 //----------------------------------------------------------------------
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 //set static ip
 //----------------------------------------------------------------------
 IPAddress _ip,_gw,_sn;
 _ip.fromString(static_ip);
 _gw.fromString(static_gw);
 _sn.fromString(static_sn);
 wifiManager.setSTAStaticIPConfig(_ip, _gw, _sn);
 //reset settings
 //----------------------------------------------------------------------
 if (ResetWiFi == true) {
   wifiManager.resetSettings();
   ResetWiFi == false;
 }
 //set minimum quality of signal so it ignores AP's under that quality
 //defaults to 8%
 //----------------------------------------------------------------------
 wifiManager.setMinimumSignalQuality();
 //sets timeout until configuration portal gets turned off
 //useful to make it all retry or go to sleep in seconds
 //----------------------------------------------------------------------
 wifiManager.setTimeout(120);
 //fetches ssid and pass and tries to connect
 //if it does not connect it starts an access point with the specified name
 //here  "IoT Timer", password = password
 //and goes into a blocking loop awaiting configuration
 //----------------------------------------------------------------------
 if (!wifiManager.autoConnect(DefaultName)) {
   delay(3000);
   //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
   ESP.reset();
   delay(5000);
 }
 //save the custom parameters to FS
 //----------------------------------------------------------------------
 if (shouldSaveConfig) {
   DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
   JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
   json["ip"] = WiFi.localIP().toString();
   json["gateway"] = WiFi.gatewayIP().toString();
   json["subnet"] = WiFi.subnetMask().toString();
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
   json.prettyPrintTo(Serial);
   json.printTo(configFile);
   configFile.close();
   //end save
 }
 //if you get here you have connected to the WiFi
 // Read settings from EEPROM
 //----------------------------------------------------------------------
 EEPROM.begin(512);
 ReadData();    
 // Setup NTP time requests
 //----------------------------------------------------------------------
 Udp.begin(localPort);
 setSyncProvider(getNtpTime);
 setSyncInterval(NTPfastReq);
 // Begin IoT server
 //----------------------------------------------------------------------
 server.begin();
}


//###############################################################################################
// Check if WiFi reset button pressed after power up
//
//###############################################################################################
void CheckReset() {
 
 old_ms = millis();
 // 10 sec delay to allow user to configure Network
 //----------------------------------------------------------------------
 while ( ((millis() - old_ms) < 10000 ) and (ResetWiFi == false) ) {
   //Wait for button to be pressed
   //----------------------------------------------------------------------
   digitalWrite(LED,HIGH);
   delay(100);
   digitalWrite(LED,LOW);
   delay(100);
   if (digitalRead(Button) == 0) {
     // Reset WiFi
     old_ms = millis();
     ResetWiFi = true;
     //Wait for button to be released
     //----------------------------------------------------------------------
     while (digitalRead(Button) == 0) {
       digitalWrite(LED,LOW);
     }
   }
 }
 digitalWrite(LED,HIGH);
}


//###############################################################################################
// Scan for NTP Time changes
//
//###############################################################################################
void CheckNTPtime() {

 // This line needed to keep NTP Time Synch active
 //------------------------------------------------
 timeNow = (10000 * hour()) + (minute() * 100) + second();

 // See if NTP time was set
 //------------------------
 if ( (TimeOk == true) and (NTPtimeOk == false) and (TimeCheck == true) ){
     setSyncInterval(NTPslowReq);
     NTPtimeOk = true;
 }
 // See if NTP Time was updated
 //----------------------------
 if (TimeCheck == true) {
   LastHH = hour();
   LastMM = minute();
   Lastdd = day();
   Lastmm = month();
   Lastyy = year();
   TimeCheck = false;
 }
}


//###############################################################################################
// Scan for Button presses
//
//###############################################################################################
void ScanButton() {
 if ( (digitalRead(Button) == 0) or (WebButton == true) ) {
   WebButton= false;
   // button pressed, change status of LED
   digitalWrite(LED,!digitalRead(LED));
   // Check manual OFF
   if ( (ManualOn == false) and (ManualTime == false) ) {
     if (digitalRead(Relay) == 1) {
       if (ManualOff == false) {
         if (OffMode == 1) {
           ManualOff = true;
         }
       }
     }
     else {
       if (ManualOff == true) {
           ManualOff = false;
       }
    }
   }
   // Check manual ON
   if ( (ManualOff == false) and (ManualTime == false) ) {
     if (digitalRead(Relay) == 0) {
       if (ManualOn == false) {
         if (OnMode == 1) {
           ManualOn = true;
         }
       }
     }
     else {
       if (ManualOn == true) {
           ManualOn = false;
       }
    }
   }
   // Check manual Timed
   if ( (ManualOff == false) and (ManualOn == false) ) {
     if (digitalRead(Relay) == 0) {
       if (ManualTime == false) {
         if (OnMode == 2) {
           ManualTime = true;
           ManualSec = (TimerHour * 3600) + (TimerMinute * 60);
           old_sec = second();
         }
       }
     }
     else {
       if (ManualTime == true) {
           ManualTime = false;
           ManualSec = 0;
       }
    }
   }
   // wait for button to be released
   while(digitalRead(Button) == 0) {
     delay(200);
   }
   // button relesed, change status of LED
   digitalWrite(LED,!digitalRead(LED));
   timeOld = 0;
 }
}


//###############################################################################################
// Update LED Status
//
//###############################################################################################
void UpdateLED() {
 //LED Status
 if (TimeOk == false) {
   if ( (millis() - old_ms) > 3000) {
     digitalWrite(LED,HIGH);
     delay(50);
     digitalWrite(LED,LOW);
     old_ms - millis();
   }
 }
 else {
   digitalWrite(LED,digitalRead(Relay));
 }
}


//###############################################################################################
// See if time has changed and update output according to programs
//
//###############################################################################################
void DoTimeCheck() {
 // Is mode = Off
 if (Mode == 0) {
   digitalWrite(Relay,LOW);
   // clear button overrides
   ManualOff  = false;
   ManualOn   = false;
   ManualTime = false;
   return;
 }
 // Is mode = On
 if (Mode == 1) {
   digitalWrite(Relay,HIGH);
   // clear button overrides
   ManualOff  = false;
   ManualOn   = false;
   ManualTime = false;
   return;
 }
 // Is mode invalid
 if (Mode != 2) {
   digitalWrite(Relay,LOW);
   return;
 }
 // Mode = 2, check Manual On Timer
 if (ManualTime == true) {
   if ( (second() != old_sec) ){
     old_sec = second();
     if (ManualSec > 0) ManualSec = ManualSec - 1;
     if (ManualSec == 0) {
       ManualTime = false;
       timeOld = 0;
     }
   }
 }
 // Mode = 2, See if time changed
 timeNow = (100 * hour()) + minute();
 if (timeOld != timeNow) {
   // Time changed - check outputs
   boolean Output = false;
   timeOld = timeNow;
   for (byte i = 0; i < 7; i++) {
     // See if relay can be controlled
     if (TimeOk != false) {
       //Time Ok, check if output must be on
       // See if Ontime < OffTime (same day)
       if (On_Time[i] < Off_Time[i]) {
         if ( (timeNow >= On_Time[i]) and (timeNow < Off_Time[i]) ) {
           // See if current day is selected
           if (On_Days[i][weekday() - 1] == true) {
             Output = true;;
           }
         }
       }
       // See if Ontime > OffTime (over two days)
       if (On_Time[i] > Off_Time[i]) {
         if ( (timeNow < Off_Time[i]) or (timeNow>= On_Time[i]) ) {
           int PrevDay = weekday() - 2;
           if (PrevDay < 0) PrevDay = 6;
           // Check current day
           if (timeNow >= On_Time[i]) {
             if (On_Days[i][weekday() - 1] == true) {
               Output = true;
             }
           }
           // Check previous day
           if (timeNow < Off_Time[i]) {
             if (On_Days[i][PrevDay] == true) {
                Output = true;
             }
           }
         }
       }
     }
   }
   // Check manual off
   if ( (ManualOn == false) and (ManualTime == false) ) {
     if (ManualOff == true) {
       if (Output == true) {
         Output = false;
       }
       else {
         ManualOff = false;
       }
     }
   }
   // Check manual on
   if ( (ManualOff == false) and (ManualTime == false) ) {
     if (ManualOn == true) {
       if (Output == false) {
         Output = true;
       }
       else {
         ManualOn = false;
       }
     }
   }
   // Check manual time
   if ( (ManualOff == false) and (ManualOn == false) ) {
     if (ManualTime == true) {
       if (Output == false) {
         Output = true;
       }
       else {
         ManualTime = false;
       }
     }
   }
   // Set output
   if (Output == true) digitalWrite(Relay,HIGH);
   delay(czas);
   digitalWrite(Relay,LOW);
 }
}
 
Odpowiedź
#2
Jak masz program, w którym określasz stan niski pinu na określony czas to nie znaczy, że on ma przez ten czas coś wyłączać. Np. jeśli do takiego pinu i do VCC podłączysz led to będzie działać w stanie niskim, po jej obróceniu i podłączeniu drugiej strony do GND będzie działać w stanie wysokim na pinie. Tak samo przekaźniki, nawet te gotowe podwójne i poczwórne są właśnie aktywowane stanem niskim. Oczywiście mam na myśli zasilanie cewki przekaźnika bo piny w przekaźniku znowu są domyślnie NO i NC. Nic więc nie musisz zmieniać w programie.
Jak bardzo chcesz to wystarczy wszędzie tam gdzie jest digitalWrite(Relay,LOW); LOW zamienić na HIGH i vice versa.
 
Odpowiedź
#3
(01-05-2019, 21:09)kaczakat napisał(a): Jak masz program, w którym określasz stan niski pinu na określony czas to nie znaczy, że on ma przez ten czas coś wyłączać. Np. jeśli do takiego pinu i do VCC podłączysz led  to będzie działać w stanie niskim, po jej obróceniu i podłączeniu drugiej strony do GND będzie działać w stanie wysokim na pinie. Tak samo przekaźniki, nawet te gotowe podwójne i poczwórne są właśnie aktywowane stanem niskim. Oczywiście mam na myśli zasilanie cewki przekaźnika bo piny w przekaźniku znowu są domyślnie NO i NC. Nic więc nie musisz zmieniać w programie.
Jak bardzo chcesz to wystarczy wszędzie tam gdzie jest  digitalWrite(Relay,LOW); LOW zamienić na HIGH i vice versa.

Zupełnie nie zrozumiałeś, sterowanie PIN'ami znam doskonale, z podłączeniem także nie ma problemu.
Ten program tworzy serwer na ESP który łączy się z routerem i wyświetla ustawienia w formie strony internetowej.

Wszystko jest ok ale dodatkowo zapisuje on dane do pamięci EEPROM przy pomocy formularzy poprzez wspomniany serwer. Nie mogę sobie poradzić ze zmianą tych formularzy
 
Odpowiedź
#4
Faktycznie, raczej nie zrozumiałem o co Ci chodzi.
Formularze zmieniasz w linijkach gdzie jest kod HTML, wystarczy wpisać go w wyszukiwanie:
//Off time
Kod:
     client.print("Off Time: <input type=\"text\"<input maxlength=\"2\" size=\"2\" name=\"OffH\"value =\"");

Możesz tu dodać kolejne pole typu input i zdefiniować jak wyżej.
A obsługę zmieniasz w miejscu gdzie to jest obsługiwane, gdy pgmsave==true :

Kod:
   // Get program data if any button was pressed
   //----------------------------------------------------------------------
if (PgmSave == true) {
Jeśli usuniesz pole końca czasu to trzeba to poprzeliczać na czas końcowy i tyle, nie analizowałem, czy można to zrobić w ms, bo czas początku i końca ma teraz rozdzielczość sekund. Jak dodasz dodatkowe pole to musisz zdecydować czy bierzesz pod uwagę czas końca wprost czy go wyliczasz z podanego czasu trwania.
Cały ten projekt to ślepa uliczka, strony tworzy się ze skryptami js, uC dostaje od razu gotowy zestaw danych bez konieczności analizowania setki linijek kodu. Stronę można napisać jako normalny HTML ładowany ze spiff, możesz ją sobie zrobić jako całość, testować na PC, cały plik po prostu dodać do projektu, zamiast doklejać po linijce bawiąc się w kopciuszka.
Polecam ten projekt: https://github.com/n0bel/ESPrinkler2 - po kompilacji wgrywasz program do flash, a opcją ESP8266 Sketch data upload wgrywasz zawartość katalogu data (strony html, skrypty, fotki, wszystko to co ma mieć serwer) na spiffs ESP, do wgrywania na spiffs trzeba dodać wtyczkę do Arduino IDE. Czas trwania co prawda jest w minutach, ale tutaj to zmienić będzie raczej łatwiej, a później ewentualnie coś modyfikować i rozwijać pod swoje potrzeby. Jak szukasz czegoś innego to celuj w websockets z js czy jakieś Ajax.
 
Odpowiedź
  


Skocz do:


Przeglądający: 1 gości