• Witaj na Forum Arduino Polska! Zapraszamy do rejestracji!
  • Znajdziesz tutaj wiele informacji na temat hardware / software.
Witaj! Logowanie Rejestracja


Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problem z kompilacją
#1
Witam, od paru dni walczę z problemem gdy chcę skompilować/wgrać program do arduino(uno). Wyskakuje mi taki szereg, nie mogę dojść jak to naprawić, Proszę o pomoc.

Arduino:1.8.8 (Windows 7), Płytka:"Arduino/Genuino Uno"

D:\Nowy folder (2)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware D:\Nowy folder (2)\Arduino\hardware -tools D:\Nowy folder (2)\Arduino\tools-builder -tools D:\Nowy folder (2)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries D:\Nowy folder (2)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Klient\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10808 -build-path C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568 -warnings=more -build-cache C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_cache_282378 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=D:\Nowy folder (2)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=D:\Nowy folder (2)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=D:\Nowy folder (2)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=D:\Nowy folder (2)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=D:\Nowy folder (2)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=D:\Nowy folder (2)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Klient\Documents\Arduino\Przycisk__dioda_10_s\Przycisk__dioda_10_s.ino
D:\Nowy folder (2)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware D:\Nowy folder (2)\Arduino\hardware -tools D:\Nowy folder (2)\Arduino\tools-builder -tools D:\Nowy folder (2)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries D:\Nowy folder (2)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Klient\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10808 -build-path C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568 -warnings=more -build-cache C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_cache_282378 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=D:\Nowy folder (2)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=D:\Nowy folder (2)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=D:\Nowy folder (2)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=D:\Nowy folder (2)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=D:\Nowy folder (2)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=D:\Nowy folder (2)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Klient\Documents\Arduino\Przycisk__dioda_10_s\Przycisk__dioda_10_s.ino
Using board 'uno' from platform in folder: D:\Nowy folder (2)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: D:\Nowy folder (2)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"D:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-ID:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\sketch\\Przycisk__dioda_10_s.ino.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"D:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-ID:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\sketch\\Przycisk__dioda_10_s.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"D:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Kompilowanie szkicu...
"D:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-ID:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\sketch\\Przycisk__dioda_10_s.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\sketch\\Przycisk__dioda_10_s.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\wiring_pulse.S.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\wiring_shift.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\WInterrupts.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\wiring_analog.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\wiring.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\hooks.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\wiring_digital.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\wiring_pulse.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\WString.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\CDC.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\Stream.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\HardwareSerial0.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\abi.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\Tone.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\HardwareSerial.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\HardwareSerial1.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\WMath.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\main.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\new.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\USBCore.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\HardwareSerial2.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\IPAddress.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\PluggableUSB.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\HardwareSerial3.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\Print.cpp.o
"D:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\core.a" "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\CDC.cpp.o"
"D:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\core.a" "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\HardwareSerial.cpp.o"
"D:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\core.a" "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\HardwareSerial0.cpp.o"
"D:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\core.a" "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\HardwareSerial1.cpp.o"
"D:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\core.a" "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\HardwareSerial2.cpp.o"
"D:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\core.a" "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\HardwareSerial3.cpp.o"
"D:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\core.a" "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\IPAddress.cpp.o"
"D:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\core.a" "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\PluggableUSB.cpp.o"
"D:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\core.a" "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\Print.cpp.o"
"D:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\core.a" "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\Stream.cpp.o"
"D:\\Nowy folder (2)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\core.a" "C:\\Users\\Klient\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_88568\\core\\Tone.cpp.o"
d:\nowy folder (2)\arduino\hardware\tools\avr\bin\../lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ar.exe: unable to rename 'C:\Users\Klient\AppData\Local\Temp\arduino_build_88568\core\core.a'; reason: Permission denied

exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Arduino/Genuino Uno.
 
Odpowiedź
#2
Spróbuj zainstalować program Arduino, chyba masz wgraną wersję z zipa. Ewentualnie jak masz jakiegoś antywirusa to wyłącz go na czas kompilacji. Z jakiegoś powodu nie masz praw do plików, może przenieś katalog arduino na dysk C. Mogą to być nietypowe znaki w nazwach folderów, np. te ().
Tak że próbuj: reinstalacja, antywirus, lokalizacja.
 
Odpowiedź
#3
(19-01-2019, 23:28)kaczakat napisał(a): Spróbuj zainstalować program Arduino, chyba masz wgraną wersję z zipa. Ewentualnie jak masz jakiegoś antywirusa to wyłącz go na czas kompilacji. Z jakiegoś powodu nie masz praw do plików, może przenieś katalog arduino na dysk C. Mogą to być nietypowe znaki w nazwach folderów, np. te ().
Tak że próbuj: reinstalacja, antywirus, lokalizacja.

Dzięki wielkie! Big Grin Zrobiłem jak mówiles i dziala Smile
 
Odpowiedź
  


Skocz do:


Przeglądający: 1 gości