• Witaj na Forum Arduino Polska! Zapraszamy do rejestracji!
  • Znajdziesz tutaj wiele informacji na temat hardware / software.
Witaj! Logowanie Rejestracja


Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sterowanie menu na przyciski
#1
Witam,
 mam problem z  przerobieniem kodu menu  na buttony.  chodzi o to by do sterowania IR dodać sterowanie przyciskami tylko by były użyte 4 przyciski  "back, next, ok, prev". 

Kod:
#include "DHT.h" 
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
 
#define VERSION "v2"

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2,1,0,4,5,6,7);
 
#define WATERPUMP 10
#define BACKLIGHT_PIN 3
#define RECV_PIN 8
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
 
// pilot codes
#define CH1 0xE318261B
#define CH 0x511DBB
#define CH2 0xEE886D7F
#define EQ 0xE5CFBD7F
#define PLAY 0x20FE4DBB
#define BTN8 0x1BC0157B
#define BPREV 0x52A3D41F
#define BNEXT 0xD7E84B1B
#define BMINUS 0xF076C13B
#define BPLUS 0xA3C8EDDB
 
// oswietlenie
#define LEDS 9
 
// temperatura
#define TEMPERATURE 13
#define DHTPIN 8 //Czujnik podłączony do cyfrowego pinu 8
#define DHTTYPE DHT11 //Definicja typu czujnika
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Definicja czujnika, typ i numer pinu
 
// wilgotnosc
int wilgotnosc = 51;
int jasnosc = 90;
bool swiatlo;
 
// minimalne temperatury od ktorych zaczyna dzialac zraszacz i grzalka
int mintemp = 20;
int minwilg = 49;
 
 
int stats() {

    
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Aktualne nastawy:");
    delay(2000);
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Min. temp: "); lcd.print(mintemp); lcd.print(" C    ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Min. wilg: "); lcd.print(minwilg); lcd.print(" %   ");
    delay(4000);
}
 
int heater(int type) {
    if (type == 0) {
      // tutaj wylacz grzanie
      return 0;
    }
   
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Niska temperatura");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Nagrzewnica wl.");
    delay(2500);
 
    // tutaj wlacz grzanie :)
    return 0;
}
 
int waterpump(int type) {
    int i = 1;
   
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Zraszanie");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Zaczekaj chwile...");
 
    Serial.println("Zraszanie rozpoczÄte.");
 
    delay(50);
 
    digitalWrite(WATERPUMP, HIGH);
    delay(5000);
    digitalWrite(WATERPUMP, LOW);
    delay(1);
   
    wilgotnosc+=25;
}
 
int lights(int type) {
  if (type == 1) {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Oswietlenie wl.");
    digitalWrite(LEDS, jasnosc);
    swiatlo = !swiatlo;
    // wlaczone1
  } else {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Oswietlenie wyl.");
    digitalWrite(LEDS, LOW);
    swiatlo = !swiatlo;
    // wylaczone
  }
 
  delay(1000);
  return 0;
}
 
void setup() { 

   lcd.begin(16, 2);
   lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN, POSITIVE);
   lcd.setBacklight(HIGH);
   lcd.display();
   lcd.print("TERRARIUM v1");
   lcd.setCursor(0, 1);
 
   for (int i = 1; i <= 10; i+=1) {
    lcd.setCursor(0, 1);lcd.print("Inicjalizacja.");
    delay(150);
    lcd.setCursor(0, 1);lcd.print("Inicjalizacja..");
    delay(150);
    lcd.setCursor(0, 1);lcd.print("Inicjalizacja...");
    delay(150);
    lcd.setCursor(0, 1);lcd.print("                      ");
   }
   
   irrecv.enableIRIn();
   
   pinMode(WATERPUMP, OUTPUT);
   pinMode(LEDS, OUTPUT);
   
   Serial.begin(9600);
   dht.begin();
   lcd.clear();
}
 
int menu() {
 int opcja = 1;
 
 String menustr[7] = { "NULL", "Oswietlenie", "Jasnosc", "Grzanie", "Wiglotnosc", "Zraszacz        ", "Wyjdz           " };
 
 lcd.clear();
 
 lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(">");
 lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(menustr[1]);
 lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(menustr[2]);
 
 if (opcja == 1 || opcja == 2) {
  lcd.setCursor(14, 0); if (swiatlo) lcd.print("ON"); else lcd.print("OF");
  lcd.setCursor(14, 1); lcd.print(jasnosc);
 }
 
 for (;;) {
  if (irrecv.decode(&results)) {
    delay(50);
 
    if (results.value == EQ) return 1;
   
    if (results.value == BNEXT) {
     opcja+=1;
 
     lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" ");
     lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(">");
 
     if (opcja == 1 || opcja == 2) {
      lcd.setCursor(14, 0); if (swiatlo) lcd.print("ON"); else lcd.print("OF");
      lcd.setCursor(13, 1); lcd.print(jasnosc);
     }
 
     if (opcja == 3 || opcja == 5) {
        lcd.clear();
 
        lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(">");
        lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(menustr[opcja]);
        lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(menustr[opcja+1]);
 
        if (opcja == 3 || opcja == 4) {
          lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(mintemp);
          lcd.setCursor(14, 1); lcd.print(minwilg);
        }
     }
     
     if (opcja >= 6) opcja = 6;
    }
 
    if (results.value == BPREV) {
      opcja-=1;
     
      lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(">");
      lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" ");
 
     if (opcja == 1 || opcja == 2) {
      lcd.setCursor(14, 0); if (swiatlo) lcd.print("ON"); else lcd.print("OF");
      lcd.setCursor(13, 1); lcd.print(jasnosc);
     }
 
      if (opcja == 2 || opcja == 4) {
        lcd.clear();
 
        lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(">");
        lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(menustr[opcja-1]);
        lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(menustr[opcja]);
 
        if (opcja == 3 || opcja == 4) {
          lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(mintemp);
          lcd.setCursor(14, 1); lcd.print(minwilg);
        };
 
             if (opcja == 1 || opcja == 2) {
              lcd.setCursor(14, 0); if (swiatlo) lcd.print("ON"); else lcd.print("OF");
              lcd.setCursor(13, 1); lcd.print(jasnosc);
     }
     }
     
      if (opcja <= 1) opcja = 1;
    }
 
   if (results.value == BPLUS && opcja == 2) {
    jasnosc+=5;
    if (jasnosc >= 255) jasnosc = 255;
    lcd.setCursor(13, 1); lcd.print(jasnosc); lcd.print(" ");
    analogWrite(LEDS, jasnosc);
   }
 
   if (results.value == BMINUS && opcja == 2) {
    jasnosc-=5;
    if (jasnosc <= 5) jasnosc = 5;
    lcd.setCursor(13, 1); lcd.print(jasnosc); lcd.print(" ");
    analogWrite(LEDS, jasnosc);
   }
     
   if (results.value == BPLUS && opcja == 3) {
    mintemp+=1;
    if (mintemp >= 60) mintemp = 60;
    lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(mintemp);
   }
 
   if (results.value == BMINUS && opcja == 3) {
    mintemp-=1;
    if (mintemp <= 1) mintemp = 1;
    lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(mintemp);
   }
 
   if (results.value == BMINUS && opcja == 4) {
    minwilg-=1;
    if (minwilg <= 1) minwilg = 1;
    lcd.setCursor(14, 1); lcd.print(minwilg);
   }
 
   if (results.value == BPLUS && opcja == 4) {
    minwilg+=1;
    if (minwilg >= 90) minwilg = 90;
    lcd.setCursor(14, 1); lcd.print(minwilg);
   }
   
   if (results.value == PLAY) {
      Serial.print("OPCJA: "); Serial.println(opcja);
 
      switch (opcja) {
        case 1: { if (swiatlo) lights(0); else lights(1); return 0; break;  }
        case 5: { waterpump(1); return 0; break; }
        case 6: { return 0; break; }
      }
    }
   
    irrecv.resume();
  } // if
 } //for
}
 
void info() {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("TERRARIUM "); lcd.print(VERSION);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("by Solaris");
  delay(2000);
}
 
void loop() {
  dht.readTemperature();
 
  if (irrecv.decode(&results))
    {
     //Serial.println(results.value, HEX);
 
     switch (results.value) {
        case CH: { menu(); break; }
        case EQ: { stats(); break; }
        case BTN8: { info(); break; }
     }
     irrecv.resume(); // Receive the next value
    }
   
  delay(1);
 
  // losowe, na chwile :)
  //if (random(10) == 3) wilgotnosc = random(49,52);
 
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Temperatura:"); lcd.print(dht.readTemperature(0),1); lcd.print(" C  ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Wilgotnosc:"); lcd.print(dht.readHumidity(0),1); lcd.print("%  ");
 
  // nastawy
  if (dht.readTemperature(0) < mintemp) heater(1); else heater(0);
  if (dht.readHumidity(0) < minwilg) waterpump(1);
 
  delay(1);
}
 
Odpowiedź
#2
Kod tragiczny, nawet "Delay(5000)". W "loop" jakieś bezsensowne "Delay(1)". Brak obsługi WDG.

Co do podstawowego problemu to nie widzę prób modyfikacji, nawet zadeklarowania przycisków.
- zadeklaruj wejścia dla przycisków
- zaimplementuj likwidację drżenia styków

Później jest kilka rozwiązań, spróbowałbym tak:
- zrób funkcję zastępującą "irrecv.decode"
- zamień wszystkie wywołania irrecv.decode(&results) na swoją funkcję
- w niej wywołasz "irrecv.decode(&results)" i zwrócisz rezultat ale wcześniej możesz sprawdzać stan klawiszy i podstawiać odpowiednie kody.
To najmniejszy nakład pracy ale niekoniecznie może działać zgodnie z oczekiwaniami (wż tak dokładnie kodu nie analizowałem)

Można oczywiści i tak, że we wszystkich funkcja "menu" itp dodać obsługę klawiszy ale wydaje mi się, ze to więcej roboty.
 
Odpowiedź
#3
@fallszk napisz z czym konkretnie masz problem i jakiej pomocy oczekujesz.
 
Odpowiedź
  


Skocz do:


Przeglądający: 1 gości