Arduino Polska Forum

Pełna wersja: Problem
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Witam,

oto z czym przychodzę
C:\Users\Komputer\AppData\Local\Temp\ccVWAadY.ltrans0.ltrans.o: In function `main':

ccVWAadY.ltrans0.oSad.text.startup+0x154): undefined reference to `loop'

collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Arduino/Genuino Uno.


dla kodu
Kod:
#include <Wire.h>   // standardowa biblioteka Arduino
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // dolaczenie pobranej biblioteki I2C dla LCD

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // Ustawienie adresu ukladu na 0x27


void setup()  
{
  lcd.begin(16,2);   // Inicjalizacja LCD 2x16
  
  lcd.backlight(); // zalaczenie podwietlenia 
  lcd.setCursor(0,0); // Ustawienie kursora w pozycji 0,0 (pierwszy wiersz, pierwsza kolumna)
  lcd.print("Hello, world!");
  delay(500);
  lcd.setCursor(0,1); //Ustawienie kursora w pozycji 0,0 (drugi wiersz, pierwsza kolumna)
  lcd.print("BOTLAND.com.pl");

}
jest ktoś w stanie mi pomóc?

Dla kodu używaj code
#include <Wire.h>  to Ci jest nie potrzebne do tego wyświetlania sproboj zamiast void setup dać
void loop()
(30-11-2016, 00:32)Automatyk napisał(a): [ -> ]#include <Wire.h>  to Ci jest nie potrzebne do tego wyświetlania sproboj zamiast void setup dać
void loop()

C:\Users\Komputer\AppData\Local\Temp\cclNbD9h.ltrans0.ltrans.o: In function `main':

cclNbD9h.ltrans0.oSad.text.startup+0xf4): undefined reference to `setup'

collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Arduino/Genuino Uno.

teraz wyskakuje taki bład
W programie musisz mieć zarówno funkcję setup() jak i loop(). Obie mogą być puste. Dołóż setup i po sprawie.
Tak zauważyłem, dziękuję. Jednak po tym pojawia się coś takiego.

Szkic używa 3 544 bajtów (10%) pamięci programu. Maksimum to 32 256 bajtów.
Zmienne globalne używają 288 bajtów (14%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 1 760 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 2 048 bajtów.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": Nie można odnaleźć określonego pliku.


Problem z wgrywaniem na płytkę. Sprawdź http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload w poszukiwaniu sugestii.
A pod tym adresem(com1) jest arduino?
(30-11-2016, 13:35)namok napisał(a): [ -> ]A pod tym adresem(com1) jest arduino?
To samo sobie pomyślałem.

dominikf71, w kompilatorze Arduino: Narzędzia - Płytka (wybierz to, co masz). Narzędzia - Port - wybierz ten, pod który jest podpięty Arduino.
Jeśli Port jest nieaktywny, oznacza, że brakuje ci sterownika do Arduino. Nie zagłębiając się w szczegóły, niektóre klony potrzebują osobnego sterownika. Znajdziesz go tutaj.