Arduino Polska Forum

Pełna wersja: Arduino radio Fm z modułem TEA5767
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Zmontowałem i uruchomiłem projekt Arduino radio Fm z modułem TEA5767
Materiały zaczerpnąłem z podanego linku pod filmem
https://github.com/RodLophus/TEA5767_Radio_UNO


Radio działa bardzo dobrze.  Tongue
Ale chciał bym trochę zmodyfikować program:
1. Znaczek ST czasami po restarcie się zniekształca
2. Wolał bym aby uruchamiało się od razu z ustawieniem auto skan
3. Radio nie zapamiętuje po wyłączeniu stacji, czy można funkcje dodać ?

Oto oryginalny kod:
Kod:
/*

Simple radio tuner using Arduino Leonardo and the Philips TEA5767 module (Arduino Uno version)


Notes:
-----
- The TEA5767 maximum supply voltage is 5V.  Be sure your Arduino is not sourcing more than 5V
- The TEA5767 does not update the signal level indicator on read.  The signal level will only be update on station change
- If you get some glitches on the encoder or on the pushbutton, use a snubber network, like this:

Arduino pin >----+----/\/\/\/---------> Encoder or switch pin
                |     100Ohms resistor
              -----
              ----- 47nF cap
                |
               ---
               GND

Connections:
-----------
- Encoder (with "pushable" shaft switch):
Push button     ---> Arduino pin 2
Encoder pin "A" ---> Arduino pin 3
Encoder pin "B" ---> Arduino pin 4


- LCD:
D7 ---> Arduino pin 8
D6 ---> Arduino pin 9
D5 ---> Arduino pin 10
D4 ---> Arduino pin 11
RS ---> Arduino pin 13
RW ---> GND
E ----> Arduino pin 12
VO ---> 2k2 resistor to GND (contrast)


- TEA5756 module:

Top view:
+-10--9--8--7--6-+
|  +------+  ++  |
|  | TEA  |  ||  |
|  | 5767 |  ||  |
|  +------+  ++  |
+--1--2--3--4--5-+

1 ----> Arduino SDA
2 ----> Arduino SCL
3 ----> GND
5 ----> +5V
6 ----> GND
7 ----> Audio out (right channel)
8 ----> Audio out (left channel)
10 ---> Antenna

Thank you for your interest.
Have fun!
rodolfo.manin@gmail.com

*/


#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>

// Get TEA5767 library at https://github.com/andykarpov/TEA5767
#include <TEA5767.h>

// Encoder pins
#define ENCODER_SW 2
#define ENCODER_A  3
#define ENCODER_B  4

// Custom characters
#define SCALE_CLEAR   5    // Radio dial scale
#define STEREO_CHAR_S 6    // Stylized "S"
#define STEREO_CHAR_T 7    // Stylized "T"

// Global status flags
#define ST_AUTO    0      // Auto mode (toggled by the push button)
#define ST_STEREO  1      // Radio module detected a stereo pilot
#define ST_GO_UP   2      // Encoder being turned clockwise
#define ST_GO_DOWN 3      // Encoder being turned counterclockwise
#define ST_SEARCH  4      // Radio module is perfoming an automatic search

TEA5767 Radio;
float frequency = 88;
byte status = 0;

LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);

/*******************************************\
*             updateScale()               *
* Moves the "needle" over the radio scale *
\*******************************************/
void updateScale() {
 int lcdBase = (frequency  - 88) * 4;  // LCD column pixel index (0 <= lcdBase <= (16 * 5))
 if(lcdBase > 79) lcdBase = 79;
 
 int lcdMajor = lcdBase / 5;    // LCD character index (0 <= lcdMajor <= 15)
 int lcdMinor = lcdBase % 5;    // LCD pixel column index within the character (0 <= lcdMinor <= 4)
 
 if(lcdMajor > 0) {
   // The radio dial needle is not at the leftmost position:
   // clean the character on the left (to erase previous neddle position)
   lcd.setCursor(lcdMajor  - 1, 0);
   lcd.write(SCALE_CLEAR);
 } else
   lcd.setCursor(lcdMajor, 0);
 lcd.write(lcdMinor);
 
 if(lcdMajor < 15)
   // Not at rightmost position: clear the character on the right
   lcd.write(SCALE_CLEAR);
}


/******************************\
*         isrEncoder()       *
* Catch encoder´s interrupts *
\******************************/
void isrEncoder() {
 delay(50);    // Debouncing (for crappy encoders)
 if(digitalRead(ENCODER_B) == HIGH){
   bitWrite(status, ST_GO_UP, 1);
 } else
   bitWrite(status, ST_GO_DOWN, 1);
}


/*****************************\
*        isrSwitch()        *
* Catch switch´s interrupts *
\*****************************/
void isrSwitch() {
 delay(50);    // Debouncing
 if(bitRead(status, ST_AUTO))
   bitWrite(status, ST_AUTO, 0);
 else
   bitWrite(status, ST_AUTO, 1);
}


/*******************\
* Arduino Setup() *
\*******************/
void setup() {
 int i;
 byte needleChar[8];

 // Stylized "S"
 byte stereoChar1[8] = {
   0b01111,
   0b11000,
   0b11011,
   0b11101,
   0b11110,
   0b11000,
   0b01111,
   0b00000
 };
 lcd.createChar(STEREO_CHAR_S, stereoChar1);

 // Stylized "T"
 byte stereoChar2[8] = {
   0b11110,
   0b00011,
   0b10111,
   0b10111,
   0b10111,
   0b10111,
   0b11110,
   0b00000
 };
 lcd.createChar(STEREO_CHAR_T, stereoChar2);

 // Dial scale background
 byte scaleChar[8] = {
   0b00000,
   0b00000,
   0b00000,
   0b00000,
   0b00000,
   0b00100,
   0b10101,
   0b10101
 };
 lcd.createChar(SCALE_CLEAR, scaleChar);

 // Create custom character to represent all (5) possible needle´s position
 for(int j = 0; j < 5; j++) {
   for(i = 0; i < 8; i++)
     needleChar[i] = scaleChar[i] | (0b10000 >> j);
   lcd.createChar(j, needleChar);
 }

 lcd.begin(16, 2);
 lcd.clear();
 
 // Draw the dial scale´s background
 for(i = 0; i < 16; i++)
   lcd.write(SCALE_CLEAR);
 
 pinMode(ENCODER_SW, INPUT); digitalWrite(ENCODER_SW, HIGH);
 pinMode(ENCODER_A, INPUT);  digitalWrite(ENCODER_A, HIGH);
 pinMode(ENCODER_B, INPUT);  digitalWrite(ENCODER_B, HIGH);
 
 attachInterrupt(0, isrSwitch, RISING);
 attachInterrupt(1, isrEncoder, RISING);

 // Initialize the radio module
 Wire.begin();
 Radio.init();
 Radio.set_frequency(frequency);
}


/******************\
* Arduino Loop() *
\******************/
void loop() {
 unsigned char buf[5];
 int stereo;
 int signalLevel;
 int searchDirection;
 
 // Update the Auto / Manual indicator
 lcd.setCursor(12, 1);
 lcd.write(bitRead(status, ST_AUTO) ? 'A' : 'M');

 if (Radio.read_status(buf) == 1) {
   // Get radio data
   frequency = floor(Radio.frequency_available(buf) / 100000 + .5) / 10;
   stereo = Radio.stereo(buf);
   // 0 <= Radio.signal_level <= 15
   signalLevel = (Radio.signal_level(buf) * 100) / 15;

   // Update the radio dial
   updateScale();
   
   // Signal level indicator
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.write(183);    // Japanese character that looks like an antenna :)
   if(signalLevel < 100) lcd.write(' ');
   lcd.print(signalLevel);
   lcd.write('%');

   // Frequency indicator
   lcd.setCursor(6, 1);
   if(frequency < 100) lcd.write(' ');
   lcd.print(frequency, 1);

   // Mono / stereo indicator
   lcd.setCursor(14, 1);
   if(stereo){
     lcd.write(STEREO_CHAR_S);
     lcd.write(STEREO_CHAR_T);
   } else
     lcd.print("  ");
 }
 
 if(bitRead(status, ST_SEARCH)) {   // Is the radio performing an automatic search?
   if(Radio.process_search(buf, searchDirection) == 1) {
     bitWrite(status, ST_SEARCH, 0);
   }
 }

 // Encoder being turned clockwise (+)
 if(bitRead(status, ST_GO_UP)) {
   if(bitRead(status, ST_AUTO) && !bitRead(status, ST_SEARCH)) {
     // Automatic search mode (only processed if the radio is not currently performing a search)
     bitWrite(status, ST_SEARCH, 1);
     searchDirection = TEA5767_SEARCH_DIR_UP;
     Radio.search_up(buf);
     delay(50);
   } else {
     // Manual tuning mode
     if(frequency < 108) {
       frequency += 0.1;
       Radio.set_frequency(frequency);
     }
   }
   bitWrite(status, ST_GO_UP, 0);
 }

 // Encoder being turned counterclockwise (-)
 if(bitRead(status, ST_GO_DOWN)) {
   if(bitRead(status, ST_AUTO) && !bitRead(status, ST_SEARCH)) {
     // Automatic search mode (only processed if the radio is not currently performing a search)
     bitWrite(status, ST_SEARCH, 1);
     searchDirection = TEA5767_SEARCH_DIR_DOWN;
     Radio.search_down(buf);
     delay(50);
   } else {
     // Manual tuning mode
     if(frequency > 88) {
       frequency -= 0.1;
       Radio.set_frequency(frequency);
     }
   }
   bitWrite(status, ST_GO_DOWN, 0);
 }

}