Arduino Polska Forum

Pełna wersja: Problem z BMP280 + ethernet hr91105a
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Witam, mam problem z czujnikiem bosch bmp280. Wszytko podpięte jak na zdjęciu i schemacie. Opierałem się na informacjach z różnych stron www. I nadal nic - dostaje komunikat - albo nie znaleziono czujnika - lub dziwne "dane" w monitorze.
Plus nie do końca wiem czy dobrze podłączyłem ethernet hr91105a ( po odpaleniu szkicu WebSerwer raz miałem jakieś dane/następnym razem nie)
Kod obiecnie tylko dla dwóch czujników i OLED'a
Chce dodać czujnik ciśnienia i wtedy dodać odczyt na oled'a
Z tym sobie poradzę - ale kompletnie nie wiem co nie tak podłączyłem jeśli chodzi o BMP280. (Próbowałem różnych rozwiązań -  cały czas podobne problemy)
Z góry dzięki za sugestie.

[attachment=1048]


Obecny kod ( obsługuje 2 x DHT11 i Oled)
Chce do niego dodać BMP280 ( dane w lini górnej - zamiast Wilg. I Temp.)
Oraz połączenie po Lan i wysłanie danych na serwer.

Kod:
#include "DHT.h"
#define DHTPIN0 2     // what pin we're connected to
#define DHTPIN1 3     // what pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

DHT dht0(DHTPIN0, DHTTYPE);
DHT dht1(DHTPIN1, DHTTYPE);

//OLED define
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

void setup() {
Serial.begin(9600);
dht0.begin();
dht1.begin();

  //For OLED I2C
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3D for 128x64
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for(;;);
  }
  display.display();
  delay(200);
  display.clearDisplay();
}

void loop() {
float h0 = dht0.readHumidity();
float h1 = dht0.readTemperature();
float h2 = dht1.readHumidity();
float h3 = dht0.readTemperature();

Serial.print("Humidity  : sensor 0, ");
Serial.print(h0);
Serial.print("  sensor 1, ");
Serial.print(h1);

display.clearDisplay();
oledDisplayHeader();
oledDisplay(1,20,12,h0,"%");
oledDisplay(1,62,12,h1,"C");
oledDisplay(1,20,22,h2,"%");
oledDisplay(1,62,22,h3,"C");

display.display();

}
void oledDisplayHeader(){
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(BLACK, WHITE);
display.setCursor(0, 12);
display.print("IN");
display.setCursor(0, 22);
display.print("OUT");
display.setCursor(20, 0);
display.print("Wilg.");
display.setCursor(72, 0);
display.print("Temp.");

}
void oledDisplay(int size, int x,int y, float value, String unit){
int charLen=12;
int xo=x+charLen*3.2;
int xunit=x+charLen*3.6;
int xval = x;
display.setTextSize(size);
display.setTextColor(WHITE);

if (unit=="%"){
   display.setCursor(x, y);
   display.print(value,0);
   display.print(unit);
} else {
   if (value>99){
    xval=x;
   } else {
    xval=x+charLen;
   }
   display.setCursor(xval, y);
   display.print(value,0);
   display.drawCircle(xo, y+2, 2, WHITE);  // print degree symbols (  )
   display.setCursor(xunit, y);
   display.print(unit);
}

}
Pokaż co modziłeś z BMP280, podłączenie dobre.