• Witaj na Forum Arduino Polska! Zapraszamy do rejestracji!
  • Znajdziesz tutaj wiele informacji na temat hardware / software.
Witaj! Logowanie Rejestracja


Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ESP8266 problem kompilacji
#1
witajcie, jestem zupełnie zielony wiec prosze o pomoc i wyrozumiałosc. kilka razy robilem cos z esp ale w innym srodowisku

potrzebuje zrobic takie urzadznie jak z linku poniżej, robię wszystko jak opisanie i mam blad podczas kompilowania
https://github.com/vk2tds/SamilLogger

Arduino:1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Płytka:"LOLIN(WEMOS) D1 mini Lite, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"

sketch\SamilCommunicator.cpp: In member function 'void SamilCommunicator:Confusedtart()':

SamilCommunicator.cpp:14:90: error: no matching function for call to 'SoftwareSerial::SoftwareSerial(int&, int&, bool, const int&)'

  samilSerial = new SoftwareSerial(settings->RS485Rx, settings->RS485Tx, false, BufferSize); // (RX, TX. inverted, buffer)

 sketch\SamilCommunicator.cpp:14:90: note: candidates are:

In file included from sketch\SamilCommunicator.h:3:0,

                from sketch\SamilCommunicator.cpp:1:

C:\Users\Przemek\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\SoftwareSerial\src/SoftwareSerial.h:93:5: note: SoftwareSerial::SoftwareSerial(int8_t, int8_t, bool)

    SoftwareSerial(int8_t rxPin, int8_t txPin = -1, bool invert = false);

    ^

C:\Users\Przemek\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\SoftwareSerial\src/SoftwareSerial.h:93:5: note:  candidate expects 3 arguments, 4 provided

C:\Users\Przemek\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\SoftwareSerial\src/SoftwareSerial.h:89:5: note: SoftwareSerial::SoftwareSerial()

    SoftwareSerial();

    ^

C:\Users\Przemek\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\SoftwareSerial\src/SoftwareSerial.h:89:5: note:  candidate expects 0 arguments, 4 provided

exit status 1

no matching function for call to 'SoftwareSerial::SoftwareSerial(int&, int&, bool, const int&)'Ten raport powinien zawierać więcej informacji jeśli w
File -> Preferencje zostanie włączona opcja "Pokaż
szczegółowe informacje podczas kompilacji"

Kod:
#include "SamilCommunicator.h"


SamilCommunicator::SamilCommunicator(SettingsManager * settingsMan, bool inDebug)
{
settingsManager = settingsMan;
debugMode = inDebug;
}

void SamilCommunicator::start()
{
auto settings = settingsManager->GetSettings();
//create the software serial on the custom pins so we can use the hardware serial for debug comms.
samilSerial = new SoftwareSerial(settings->RS485Rx, settings->RS485Tx, false, BufferSize); // (RX, TX. inverted, buffer)
//start the software serial
samilSerial->begin(9600); //inverter fixed baud rate

//set the fixed part of our buffer
headerBuffer[0] = 0x55;
headerBuffer[1] = 0xAA;
headerBuffer[2] = SAMIL_COMMS_ADDRES;
  headerBuffer[3] = SAMIL_COMMS_ADDRESS;

//remove all registered inverters. This is usefull when restarting the ESP. The inverter still thinks it is registered
//but this program does not know the address. The timeout is 10 minutes.
//for (char cnt = 1; cnt < 255; cnt++)
//{
// sendRemoveRegistration(cnt);
// delay(1);
//}

Serial.println("Samil Communicator started.");
}

void SamilCommunicator::stop()
{
//clear out our data, stop serial.
inverters.clear();
}


int SamilCommunicator::sendData(unsigned int address, char controlCode, char functionCode, char dataLength, char * data)
{
if (debugMode)
Serial.write("Sending data to inverter(s): ");
//send the header first
  headerBuffer[4] = address >> 8;
  headerBuffer[5] = address & 0xFF;
headerBuffer[6] = controlCode;
headerBuffer[7] = functionCode;
headerBuffer[8] = dataLength;
samilSerial->write(headerBuffer, 9);
//check if we need to write the data part and send it.
if (dataLength)
samilSerial->write(data, dataLength);
//need to send out the crc which is the addition of all previous values.
uint16_t crc = 0;
for (int cnt = 0; cnt < 9; cnt++)
{
if (debugMode)
debugPrintHex(headerBuffer[cnt]);
crc += headerBuffer[cnt];
}

for (int cnt = 0; cnt < dataLength; cnt++)
{
if (debugMode)
debugPrintHex(data[cnt]);
crc += data[cnt];
}

//write out the high and low
auto high = (crc >> 8) & 0xff;
auto low = crc & 0xff;
samilSerial->write(high);
samilSerial->write(low);
if (debugMode)
{
Serial.print("CRC high/low: ");
debugPrintHex(high);
debugPrintHex(low);
Serial.println(".");
}

return 9 + dataLength + 2; //header, data, crc
}

void SamilCommunicator::debugPrintHex(char bt)
{
Serial.print("0x");
Serial.print(bt, HEX);
Serial.print(" ");
}

void SamilCommunicator::sendDiscovery()
{
//send out discovery for unregistered devices.
if(debugMode)
Serial.println("Sending discovery");
sendData(0x00, 0x00, 0x00, 0x00, nullptr);
}

void SamilCommunicator::checkOfflineInverters()
{
//check inverter timeout
for (char index = 0; index < inverters.size(); ++index)
{
if (inverters[index].isOnline)
{
auto newOnline = (millis() - inverters[index].lastSeen < OFFLINE_TIMEOUT);

//check if inverter timed out
if (!newOnline && inverters[index].isOnline)
{
if (debugMode)
{
Serial.print("Marking inverter @ address: ");
Serial.print((short)inverters[index].address);
Serial.println("offline.");
}

// sendRemoveRegistration(inverters[index].address); //send in case the inverter thinks we are online
}
inverters[index].isOnline = newOnline;
}
}
}

void SamilCommunicator::checkIncomingData()
{
if (samilSerial->available())
{
while (samilSerial->available() > 0)
{
byte incomingData = samilSerial->read();

//wait for packet start. if found read until data length  + data.
//set the time we received the data so we can use some kind of timeout
if (!startPacketReceived && (lastReceivedByte == 0x55 && incomingData == 0xAA))
{
//packet start received
startPacketReceived = true;
curReceivePtr = 0;
numToRead = 0;
lastReceivedByte = 0x00; //reset last received for next packet
}
else if (startPacketReceived)
{
if (numToRead > 0 || curReceivePtr < 7)
{
inputBuffer[curReceivePtr] = incomingData;
curReceivePtr++;
if (curReceivePtr == 7)
{
//we received the data langth. keep on reading until data length is read.
//we need to add two for the crc calculation
numToRead = inputBuffer[6] + 2;
}
else if (curReceivePtr > 5)
numToRead--;


}
if (curReceivePtr >= 7 && numToRead == 0)
{
//got the complete packet
//parse it
startPacketReceived = false;
parseIncomingData(curReceivePtr);
}

}
else if (!startPacketReceived)
lastReceivedByte = incomingData; //keep track of the last incoming byte so we detect the packet start
}

lastReceived = millis();
}
else if (startPacketReceived && millis() - lastReceived > PACKET_TIMEOUT) // 0.5 sec timoeut
{
//there is an open packet timeout.
startPacketReceived = false; //wait for start packet again
Serial.println("Comms timeout.");
}
}
void SamilCommunicator::parseIncomingData(char incomingDataLength) //
{
//first check the crc
//Data always start without the start bytes of 0x55 0xAA
//incomingDataLength also has the crc data in it
if (debugMode)
{
Serial.print("Parsing incoming data with length: ");
debugPrintHex(incomingDataLength);
Serial.print(". ");
debugPrintHex(0x55);
debugPrintHex(0xAA);
for (char cnt = 0; cnt < incomingDataLength; cnt++)
debugPrintHex(inputBuffer[cnt]);
Serial.println(".");
}

uint16_t crc = 0x55 + 0xAA;
for (char cnt = 0; cnt < incomingDataLength - 2; cnt++)
crc += inputBuffer[cnt];

auto high = (crc >> 8) & 0xff;
auto low = crc & 0xff;

if (debugMode)
{
Serial.print("CRC received: ");
debugPrintHex(inputBuffer[incomingDataLength - 2]);
debugPrintHex(inputBuffer[incomingDataLength - 1]);
Serial.print(", calculated CRC: ");
debugPrintHex(high);
debugPrintHex(low);
Serial.println(".");
}
//match the crc
if (!(high == inputBuffer[incomingDataLength - 2] && low == inputBuffer[incomingDataLength - 1]))
return;
if (debugMode)
Serial.println("CRC match.");

//check the control code and function code to see what to do
if (inputBuffer[2] == 0x00 && inputBuffer[3] == 0x80)
handleRegistration(inputBuffer + 5, 16);
else if (inputBuffer[2] == 0x00 && inputBuffer[3] == 0x81)
handleRegistrationConfirmation(inputBuffer[0]);
else if (inputBuffer[2] == 0x01 && inputBuffer[3] == 0x81)
handleIncomingInformation(inputBuffer[0], inputBuffer[4], inputBuffer + 5);
}

void SamilCommunicator::handleRegistration(char * serialNumber, char length)
{
//check if the serialnumber isn't listed yet. If it is use that one
//Add the serialnumber, generate an address and send it to the inverter
if (length != 16)
return;

for (char index = 0; index < inverters.size(); ++index)
{
//check inverter
if (memcmp(inverters[index].serialNumber, serialNumber, 16) == 0)
{
Serial.print("Already registered inverter reregistered with address: ");
Serial.println((short)inverters[index].address);
//found it. Set to unconfirmed and send out the existing address to the inverter
inverters[index].addressConfirmed = false;
inverters[index].lastSeen = millis();
sendAllocateRegisterAddress(serialNumber, inverters[index].address);
return;
}
}

//still here. This a new inverter
SamilCommunicator::SamilInverterInformation newInverter;
newInverter.addressConfirmed = false;
newInverter.lastSeen = millis();
newInverter.isDTSeries = false; //TODO. Determine if DT series inverter by getting info
memset(newInverter.serialNumber, 0, 17);
memcpy(newInverter.serialNumber, serialNumber, 16);
//get the new address. Add one (overflows at 255) and check if not in use
lastUsedAddress++;
while (getInverterInfoByAddress(lastUsedAddress) != nullptr)
lastUsedAddress++;
newInverter.address = lastUsedAddress;
inverters.push_back(newInverter);
if (debugMode)
{
Serial.print("New inverter found. Current # registrations: ");
Serial.println(inverters.size());
}

sendAllocateRegisterAddress(serialNumber, lastUsedAddress);
}

void SamilCommunicator::handleRegistrationConfirmation(char address)
{
if (debugMode)
{
Serial.print("Handling registration information for address: ");
Serial.println((short)address);
}
//lookup the inverter and set it to confirmed
auto inverter = getInverterInfoByAddress(address);
if (inverter)
{
if (debugMode)
Serial.println("Inverter information found in list of inverters.");
inverter->addressConfirmed = true;
inverter->isOnline = false; //inverter is online, but we first need to get its information
inverter->lastSeen = millis();
}
else
{
if (debugMode)
{
Serial.print("Error. Could not find the inverter with address: ");
Serial.println((short)address);
Serial.print("Current # registrations: ");
Serial.println(inverters.size());
}
}
//get the information straight away
askInverterForInformation(address);
}

void SamilCommunicator::handleIncomingInformation(char address, char dataLength, char * data)
{
//need to parse the information and update our struct
//parse all pairs of two bytes and output them
auto inverter = getInverterInfoByAddress(address);
if (inverter == nullptr) return;

if (dataLength < 44) //minimum for non dt series
return;

//data from iniverter, means online
inverter->lastSeen = millis();
char dtPtr = 0;
inverter->vpv1 = bytesToFloat(data, 10); dtPtr += 2;
inverter->vpv2 = bytesToFloat(data+ dtPtr, 10); dtPtr += 2;
inverter->ipv1 = bytesToFloat(data + dtPtr, 10); dtPtr += 2;
inverter->ipv2 = bytesToFloat(data + dtPtr, 10); dtPtr += 2;
inverter->vac1 = bytesToFloat(data + dtPtr, 10); dtPtr += 2;
if (inverter->isDTSeries)
{
inverter->vac2 = bytesToFloat(data + dtPtr, 10); dtPtr += 2;
inverter->vac3 = bytesToFloat(data + dtPtr, 10); dtPtr += 2;
}
inverter->iac1 = bytesToFloat(data + dtPtr, 10); dtPtr += 2;
if (inverter->isDTSeries)
{
inverter->iac2 = bytesToFloat(data + dtPtr, 10); dtPtr += 2;
inverter->iac3 = bytesToFloat(data + dtPtr, 10); dtPtr += 2;
}
inverter->fac1 = bytesToFloat(data + dtPtr, 100); dtPtr += 2;
if (inverter->isDTSeries)
{
inverter->fac2 = bytesToFloat(data + dtPtr, 100); dtPtr += 2;
inverter->fac3 = bytesToFloat(data + dtPtr, 100); dtPtr += 2;
}
inverter->pac = ((unsigned short)(data[dtPtr]) << 8) | (data[dtPtr +1]); dtPtr += 2;
inverter->workMode = ((unsigned short)(data[dtPtr]) << 8) | (data[dtPtr + 1]); dtPtr += 2;
//TODO: Get the other values too
inverter->temp = bytesToFloat(data + dtPtr, 10); dtPtr += inverter->isDTSeries ? 34 : 26;
inverter->eDay = bytesToFloat(data + dtPtr, 10);
//isonline is set after first batch of data is set so readers get actual data
inverter->isOnline = true;
}

float SamilCommunicator::bytesToFloat(char * bt, char factor)
{
//convert two byte to float by converting to short and then dividing it by factor
return float(((unsigned short)bt[0] << 8) | bt[1]) / factor;
}

void SamilCommunicator::askAllInvertersForInformation()
{
for (char index = 0; index < inverters.size(); ++index)
{
if (inverters[index].addressConfirmed && inverters[index].isOnline)
askInverterForInformation(inverters[index].address);
else
{
if (debugMode)
{
Serial.print("Not asking inverter with address: ");
Serial.print((short)inverters[index].address);
Serial.print(" for information. Addressconfirmed: ");
Serial.print((short)inverters[index].addressConfirmed);
Serial.print(", isOnline: ");
Serial.print((short)inverters[index].isOnline);
Serial.println(".");
}
}
}
}

void SamilCommunicator::askInverterForInformation(char address)
{
sendData(address, 0x00, 0x00, 0, nullptr);
}

SamilCommunicator::SamilInverterInformation *  SamilCommunicator::getInverterInfoByAddress(char address)
{
for (char index = 0; index < inverters.size(); ++index)
{
//check inverter
if (inverters[index].address == address)
return &inverters[index];
}
return nullptr;
}

void SamilCommunicator::sendAllocateRegisterAddress(char * serialNumber, char address)
{
if (debugMode)
{
Serial.print("SendAllocateRegisterAddress address: ");
Serial.println((short)address);
}

//create our registrationpacket with serialnumber and address and send it over
char RegisterData[17];
memcpy(RegisterData, serialNumber, 16);
RegisterData[16] = address;
//need to send alloc msg
sendData(0x00, 0x01, 0x01, 17, RegisterData);
}

//void SamilCommunicator::sendRemoveRegistration(char address)
//{
//send out the remove address to the inverter. If the inverter is still connected it will reconnect after discovery
// sendData(address, 0x00, 0x02, 0, nullptr);
//}
void SamilCommunicator::handle()
{
//always check for incoming data
checkIncomingData();

//check for offline inverters
checkOfflineInverters();

//discovery every 10 secs.
if (millis() - lastDiscoverySent >= DISCOVERY_INTERVAL)
{
sendDiscovery();
lastDiscoverySent = millis();
}

//ask for info update every second
if (millis() - lastInfoUpdateSent >= 1000)
{
askAllInvertersForInformation();
lastInfoUpdateSent = millis();
}
checkIncomingData();
}


std::vector<SamilCommunicator::SamilInverterInformation> SamilCommunicator::getInvertersInfo()
{
return inverters;
}

SamilCommunicator::~SamilCommunicator()
{
}
 
Odpowiedź
  


Skocz do:


Przeglądający: 1 gości