• Witaj na Forum Arduino Polska! Zapraszamy do rejestracji!
  • Znajdziesz tutaj wiele informacji na temat hardware / software.
Witaj! Logowanie Rejestracja


Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kalkulator - prośba o pomoc w znalezieniu błędu
#1
Witam,
poniższy kod nie chce mi się skompilować, wyrzuca błędy. Kod znaleziony w necie, trochę mi na nim zależy, a nie mam jeszcze wystarczającej wiedzy aby poprawić błędy. Proszę o pomoc.
Kod pobrany z tej strony: https://cassiopeia.hk/calculator/Kod:
/*
  Arduino calculator with keypad and LCD, and quiz
  Tom Tobback Oct 2017

  keypad library:
 || @version 1.0
 || @author Andrew Mascolo
 || @date May 15, 2013
 || @description
 || Simple use of keypad and LCD
 taken from https://playground.arduino.cc/Main/KeypadCalculator

 use LCD 16x2 with pot
 buzzer on D13
 keypad on D2-D9
 use * as decimal point

 starts as normal calculator
 enter magic number to start quiz: 60 seconds
 enter reset code to reset high score
*/

#include <EEPROM.h>        // for high score
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal.h>

// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, A5, A4, A3, A2);


float first = 0;
float second = 0;
float total = 0;
boolean mult = false;       // multiplication flag to avoid overflow
boolean first_decimal = false;  // does the first number have a decimal point
int first_decimal_pos = 0; // how many digits after decimal point
boolean second_decimal = false;  // does the second number have a decimal point
int second_decimal_pos = 0; // how many digits after decimal point
int digits_first = 0;
int digits_second = 0;
const long magic_number = 321;     // to enter the quiz state
const long magic_reset = 332211;   // to reset high score
boolean quiz = false;             // quiz state
int answer;                       // quiz answer
int correct_answer;               // correct quiz answer
int digits_answer = 0;            // count digits of answer
int score = 0;
unsigned long timestamp = 0;      // start of quiz
int high_score;
char customKey;
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;

char keys[ROWS][COLS] = {
 {'1', '2', '3', '+'},
 {'4', '5', '6', '-'},
 {'7', '8', '9', '*'},
 {'.', '0', '=', '/'}
};
byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {6, 7, 8, 9}; //connect to the column pinouts of the keypad

//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

void setup()
{
 //  EEPROM.write(10, 0);            // OPTIONAL reset high score to 0
 high_score = EEPROM.read(10);
 if (high_score == 255) {
   EEPROM.write(10, 0);            // reset high score to 0
   high_score = 0;
 }

 randomSeed(analogRead(A0));
 Serial.begin(9600);
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.setCursor(2, 0);
 lcd.print("BuffaloLabs");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Calculator+Quiz");
 tone(13, 500);
 delay(100);
 tone(13, 1000);
 delay(100);
 noTone(13);
 delay(2000);
 lcd.clear();
}

void loop()
{

 customKey = customKeypad.getKey();

 if (quiz) {                                 // quiz waiting for answer
   lcd.setCursor(14, 1);
   int remaining = 60 - (millis() - timestamp) / 1000;
   if (remaining < 10) lcd.print(" "); lcd.print(remaining); if (remaining == 0) { // quiz FINISHED if (score > high_score) {                       // new high score
       high_score = score;
       EEPROM.write(10, high_score);
       lcd.clear();
       lcd.print("NEW HIGH SCORE= ");
       lcd.setCursor(0, 1);
       lcd.print(high_score);
       for (int i = 1000; i < 4000; i += 5) { // siren tone(13, i); delay(1); } for (int i = 4000; i > 1000; i -= 5) {
         tone(13, i);
         delay(1);
       }
       noTone(13);
     }
     else {                                          // no new high score
       for (int i = 0; i < 10; i++) {
         tone(13, 2000);
         delay(50);
         noTone(13);
         delay(50);
       }
     }
     customKeypad.waitForKey();                      // new quiz
     beep();
     score = 0;
     showHighscore();
     correct_answer = quizQuestion();
     timestamp = millis();
   }

   switch (customKey)
   {
     case '0' ... '9':
       if (digits_answer < 4) { answer = answer * 10 + (customKey - '0'); // if integer (from ascii to numerical value) lcd.setCursor(digits_answer, 1); lcd.print(customKey); digits_answer++; beep(); Serial.println(answer, 6); } else { lowBeep(); } break; case '=': if (digits_answer > 0) {
         if (answer == correct_answer) {
           beepYes();
           score++;
         }
         else {
           beepNo();
           score--;
           if (score < 0) score = 0;
         }
         correct_answer = quizQuestion();
       }
       else {
         lowBeep();
       }
       break;
     case '+':
       lowBeep();
       break;
     case '-':
       lowBeep();
       break;
     case '*':
       lowBeep();
       break;
     case '/':
       lowBeep();
       break;
     case '.':
       lowBeep();
       break;
   }
 }

 else {                                      // normal calculator
   switch (customKey)
   {
     case '0' ... '9': // This keeps collecting the first value until a operator is pressed "+-*/"
       if (digits_first == 0) lcd.clear();
       if (digits_first < 6) { if (first_decimal) { first_decimal_pos++; float divider = pow(10, first_decimal_pos); first = first + (customKey - '0') / divider; } else { first = first * 10 + (customKey - '0'); // if integer (from ascii to numerical value) } lcd.print(customKey); digits_first++; beep(); Serial.println(first, 6); } else { lowBeep(); } if (first == magic_number) { // escape to quiz showHighscore(); correct_answer = quizQuestion(); quiz = true; timestamp = millis(); } if (first == magic_reset) { // reset quiz high score showReset(); char rst = customKeypad.waitForKey(); if (rst == '0') { EEPROM.write(10, 0); high_score = 0; longBeep(); } else { lowBeep(); } showHighscore(); correct_answer = quizQuestion(); quiz = true; timestamp = millis(); } break; case '+': if (digits_first == 0) { lowBeep(); break; } lcd.print("+"); beep(); second = SecondNumber(); // get the collected the second number lcd.print("="); beep(); total = first + second; printTotal(); break; case '-': if (digits_first == 0) { lowBeep(); break; } lcd.print("-"); beep(); second = SecondNumber(); lcd.print("="); beep(); total = first - second; printTotal(); break; case '*': if (digits_first == 0) { lowBeep(); break; } lcd.print("*"); beep(); mult = true; second = SecondNumber(); lcd.print("="); beep(); total = first * second; printTotal(); mult = false; break; case '/': if (digits_first == 0) { lowBeep(); break; } lcd.print("/"); beep(); second = SecondNumber(); lcd.print("="); beep(); second == 0 ? lcd.print("Invalid") : total = (float)first / (float)second; printTotal(); break; case '.': if (digits_first == 0) { lowBeep(); break; } if (first_decimal) { // already has decimal point lowBeep(); } else { lcd.setCursor(digits_first, 0); // add decimal point lcd.print(customKey); digits_first++; beep(); first_decimal = true; } break; case '=': lowBeep(); resetC(); lcd.clear(); break; } } } float SecondNumber() { while ( 1 ) { customKey = customKeypad.getKey(); if (customKey >= '0' && customKey <= '9') {
     if (digits_second < 6) {
       if ((mult && (digits_first + digits_second) < 10) || !mult) {
         lcd.print(customKey);
         beep();
         if (second_decimal) {
           second_decimal_pos++;
           float divider = pow(10, second_decimal_pos);
           second = second + (customKey - '0') / divider;
         }
         else {
           second = second * 10 + (customKey - '0');  // if integer    (from ascii to numerical value)
         }
         digits_second++;
         Serial.println(second, 6);
       }
       else {
         lowBeep();
       }
     }
     else {
       lowBeep();
     }
   }
   if (customKey == '=') break; //return second;

   if (customKey == '.') {
     if (second_decimal) {                    // already has decimal point
       lowBeep();
     }
     else {
       lcd.print(customKey);
       digits_second++;
       beep();
       second_decimal = true;
     }

   }
   if (customKey == '+' || customKey == '-' || customKey == '*' || customKey == '/' ) lowBeep();


 }
 return second;
}

void resetC() {
 total = 0;
 digits_first = 0; digits_second = 0;
 first = 0, second = 0;  // reset values back to zero for next use
 first_decimal = false;
 first_decimal_pos = 0;
 second_decimal = false;
 second_decimal_pos = 0;
}

void printTotal() {
 int decimalPlaces;
 float temp = total;
 for (decimalPlaces = 0; decimalPlaces < 7; decimalPlaces++) { if (temp == (long)temp) break; temp *= 10.0; // Shift left one decimal digit } Serial.println(total, decimalPlaces); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(total, decimalPlaces); resetC(); } void beep() { tone(13, 500); delay(10); noTone(13); } void lowBeep() { tone(13, 50); // low beep delay(10); noTone(13); } void longBeep() { tone(13, 500); // long beep delay(1000); noTone(13); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int quizQuestion() { delay(random(0, 100)); randomSeed(analogRead(A0)); lcd.clear(); answer = 0; digits_answer = 0; int upper_limit = score / 2 + 5; first = random(score / 2 + 1, upper_limit); delay(random(0, 100)); randomSeed(analogRead(A0)); delay(random(0, 100)); int op = score % 4; // 0 1 2 3 switch (op) { case 0: lcd.print(first, 0); // float but show as int lcd.print("+"); second = random(1, upper_limit - 1); correct_answer = first + second; break; case 1: lcd.print(first, 0); // float but show as int lcd.print("-"); second = random(1, first + 1); correct_answer = first - second; break; case 2: lcd.print(first, 0); // float but show as int lcd.print("*"); if (first > 10) {
       second = 2;
     }
     else {
       second = random(0, 11);
     }
     correct_answer = first * second;
     break;
   case 3:                    // correct_answer = first >> (first * second) / second = first
     second = random(1, first + 1);
     correct_answer = first;
     lcd.print(first * second, 0);              // float but show as int
     lcd.print("/");
     break;
 }
 lcd.print(second, 0);              // float but show as int
 lcd.print("=");

 lcd.setCursor(8, 0);
 lcd.print("score:");
 if (score < 10) lcd.print(" ");
 lcd.print(score);

 lcd.setCursor(9, 1);
 lcd.print("time:");

 lcd.setCursor(0, 1);
 return correct_answer;
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


void beepYes() {
 for (int i = 0; i < 3; i++) {
   tone(13, 1000);
   delay(50);
   noTone(13);
   delay(50);
 }
}

void beepNo() {
 for (int i = 0; i < 3; i++) {
   tone(13, 100);
   delay(50);
   noTone(13);
   delay(50);
 }
}

void showHighscore() {
 lcd.clear();
 lcd.print("HIGH SCORE= ");
 lcd.print(high_score);
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("starting quiz..");
 delay(2000);
 lcd.clear();

 tone(13, 500);
 delay(100);
 tone(13, 1000);
 delay(100);
 noTone(13);
}

void showReset() {
 lcd.clear();
 lcd.print("HIGH SCORE= ");
 lcd.print(high_score);
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Press 0 to reset...");
}
 
Odpowiedź
#2
Jakie błędy?
Na tym i innych forach nie ma wróżbitów.
 
Odpowiedź
#3
(13-01-2019, 11:08)es2 napisał(a): Jakie błędy?
Na tym i innych forach nie ma wróżbitów.

Pierwszym błędem jest: 'beep' was not declared in this scope
Ale jak beep(); wyłączę z kodu //beep(); to są następne.
Jeśli ktoś byłby tak miły i wrzucił kod do kompilatora to byłbym bardzo wdzięczny.
Przepraszam jeśli wyrażam się nieprecyzyjnie, proszę o wyrozumiałość, dopiero się uczę.
 
Odpowiedź
#4
(13-01-2019, 11:47)indego napisał(a): Pierwszym błędem jest: 'beep' was not declared in this scope
Sprawdzałeś czy beep jes w standardowej bibliotece czy trzeba dołączyć?

(13-01-2019, 11:47)indego napisał(a): Ale jak beep(); wyłączę z kodu //beep(); to są następne.
Jakie?

(13-01-2019, 11:47)indego napisał(a): Jeśli ktoś byłby tak miły i wrzucił kod do kompilatora to byłbym bardzo wdzięczny.
Raczej nie licz na to, że ktoś za Ciebie rozwiąże problem. Na forum tylko (a może aż) dostaniesz wskazówki jak rozwiązać problem.
Mnie na przykład, za free, nie chce się próbować skompilować kod, który załączyłeś, bo trzeba ściągnąć jakąś bibliotekę "Keypad.h" a nie chce mi się jej szukać.
Jeśli chcesz aby za Ciebie zrobić robotę, daj ogłoszenie "Zlecę...".
 
Odpowiedź
#5
Na początek po prostu popraw formatowanie, w tym kodzie jest takie szambo, że linie komentarzy mogą wychodzić do następnej i być traktowane jako nieznane instrukcje. Zrób dla każdej instrukcji zakończonej średnikiem lub komentarzem osobną linię, wcięcia zgodnie z klamrami, itp., a sam wyhaczysz błędy.
 
Odpowiedź
#6
(13-01-2019, 15:18)kaczakat napisał(a): Na początek po prostu popraw formatowanie, w tym kodzie jest takie szambo, że linie komentarzy mogą wychodzić do następnej i być traktowane jako nieznane instrukcje. Zrób dla każdej instrukcji zakończonej średnikiem lub komentarzem osobną linię, wcięcia zgodnie z klamrami, itp., a sam wyhaczysz błędy.

Faktycznie, pewnie autor wrzucając kod do wordpressa poprzerzucało mu kod.
Dziękuję za trafną uwagę.
 
Odpowiedź
#7
Dziękuję za pomoc. Po formatowaniu zadziałało.

Jeśli ktoś potrzebuje to poniżej działający kod.

Kod:
/*
 Arduino calculator with keypad and LCD, and quiz
 Tom Tobback Oct 2017

 keypad library:
|| @version 1.0
|| @author Andrew Mascolo
|| @date May 15, 2013
|| @description
|| Simple use of keypad and LCD
taken from https://playground.arduino.cc/Main/KeypadCalculator

use LCD 16x2 with pot
buzzer on D13
keypad on D2-D9
use * as decimal point

starts as normal calculator
enter magic number to start quiz: 60 seconds
enter reset code to reset high score
*/

#include <EEPROM.h>        // for high score
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal.h>

// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, A5, A4, A3, A2);


float first = 0;
float second = 0;
float total = 0;
boolean mult = false;       // multiplication flag to avoid overflow
boolean first_decimal = false;  // does the first number have a decimal point
int first_decimal_pos = 0; // how many digits after decimal point
boolean second_decimal = false;  // does the second number have a decimal point
int second_decimal_pos = 0; // how many digits after decimal point
int digits_first = 0;
int digits_second = 0;
const long magic_number = 321;     // to enter the quiz state
const long magic_reset = 332211;   // to reset high score
boolean quiz = false;             // quiz state
int answer;                       // quiz answer
int correct_answer;               // correct quiz answer
int digits_answer = 0;            // count digits of answer
int score = 0;
unsigned long timestamp = 0;      // start of quiz
int high_score;
char customKey;
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;

char keys[ROWS][COLS] = {
{'1', '2', '3', '+'},
{'4', '5', '6', '-'},
{'7', '8', '9', '*'},
{'.', '0', '=', '/'}
};
byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {6, 7, 8, 9}; //connect to the column pinouts of the keypad

//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

void setup()
{
//  EEPROM.write(10, 0);            // OPTIONAL reset high score to 0
high_score = EEPROM.read(10);
if (high_score == 255) {
  EEPROM.write(10, 0);            // reset high score to 0
  high_score = 0;
}

randomSeed(analogRead(A0));
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print("BuffaloLabs");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Calculator+Quiz");
tone(13, 500);
delay(100);
tone(13, 1000);
delay(100);
noTone(13);
delay(2000);
lcd.clear();
}

void loop()
{

customKey = customKeypad.getKey();

if (quiz) {                                 // quiz waiting for answer
  lcd.setCursor(14, 1);
  int remaining = 60 - (millis() - timestamp) / 1000;
  if (remaining < 10) lcd.print(" "); lcd.print(remaining); if (remaining == 0) { // quiz FINISHED
   if (score > high_score) {                       // new high score
      high_score = score;
      EEPROM.write(10, high_score);
      lcd.clear();
      lcd.print("NEW HIGH SCORE= ");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(high_score);
      for (int i = 1000; i < 4000; i += 5) { // siren
       tone(13, i);
       delay(1);
       }
       for (int i = 4000; i > 1000; i -= 5) {
        tone(13, i);
        delay(1);
      }
      noTone(13);
    }
    else {                                          // no new high score
      for (int i = 0; i < 10; i++) {
        tone(13, 2000);
        delay(50);
        noTone(13);
        delay(50);
      }
    }
    customKeypad.waitForKey();                      // new quiz
    beep();
    score = 0;
    showHighscore();
    correct_answer = quizQuestion();
    timestamp = millis();
  }

  switch (customKey)
  {
    case '0' ... '9':
      if (digits_answer < 4) { answer = answer * 10 + (customKey - '0'); // if integer (from ascii to numerical

value)
      lcd.setCursor(digits_answer, 1);
      lcd.print(customKey);
      digits_answer++;
      beep();
      Serial.println(answer, 6);
      }
      else
      {
       lowBeep();
       }
       break;
       case '=': if (digits_answer > 0) {
        if (answer == correct_answer) {
          beepYes();
          score++;
        }
        else {
          beepNo();
          score--;
          if (score < 0) score = 0;
        }
        correct_answer = quizQuestion();
      }
      else {
        lowBeep();
      }
      break;
    case '+':
      lowBeep();
      break;
    case '-':
      lowBeep();
      break;
    case '*':
      lowBeep();
      break;
    case '/':
      lowBeep();
      break;
    case '.':
      lowBeep();
      break;
  }
}

else {                                      // normal calculator
  switch (customKey)
  {
    case '0' ... '9': // This keeps collecting the first value until a operator is pressed "+-*/"
      if (digits_first == 0) lcd.clear();
      if (digits_first < 6) { if (first_decimal) {
       first_decimal_pos++;
       float divider = pow(10, first_decimal_pos);
       first = first + (customKey - '0') / divider;
       } else {
         first = first * 10 + (customKey - '0'); // if integer (from ascii to numerical value)
         }
         lcd.print(customKey);
         digits_first++; beep();
         Serial.println(first, 6);
         }
         else {
           lowBeep();
           }
           if (first == magic_number) { // escape to quiz
             showHighscore();
             correct_answer = quizQuestion();
             quiz = true;
             timestamp = millis();
             }
             if (first == magic_reset) { // reset quiz high score
               showReset();
               char rst = customKeypad.waitForKey();
               if (rst == '0') {
                 EEPROM.write(10, 0);
                 high_score = 0;
                 longBeep();
                 }
                 else {
                   lowBeep();
                   }
                   showHighscore();
                   correct_answer = quizQuestion();
                   quiz = true;
                   timestamp = millis();
                   }
                   break;
                   case '+': if (digits_first == 0) {
                     lowBeep();
                     break;
                     }
                     lcd.print("+");
                     beep();
                     second = SecondNumber(); // get the collected the second number
                     lcd.print("=");
                     beep();
                     total = first + second;
                     printTotal();
                     break;
                     case '-': if (digits_first == 0) {
                       lowBeep();
                       break;
                       }
                       lcd.print("-");
                       beep();
                       second = SecondNumber();
                       lcd.print("=");
                       beep();
                       total = first - second;
                       printTotal();
                       break;
                       case '*': if (digits_first == 0) {
                         lowBeep();
                         break;
                         }
                         lcd.print("*");
                         beep();
                         mult = true;
                         second = SecondNumber();
                         lcd.print("=");
                         beep();
                         total = first * second;
                         printTotal();
                         mult = false;
                         break;
                         case '/': if (digits_first == 0) {
                           lowBeep();
                           break;
                           }
                           lcd.print("/");
                           beep();
                           second = SecondNumber();
                           lcd.print("=");
                           beep();
                           second == 0 ? lcd.print("Invalid") : total = (float)first / (float)second;
                           printTotal();
                           break;
                           case '.': if (digits_first == 0) {
                             lowBeep();
                             break;
                             }
                             if (first_decimal) { // already has decimal point
                               lowBeep();
                               }
                               else {
                                 lcd.setCursor(digits_first, 0); // add decimal point
                                 lcd.print(customKey);
                                 digits_first++;
                                 beep();
                                 first_decimal = true;
                                 }
                                 break;
                                 case '=': lowBeep();
                                 resetC();
                                 lcd.clear();
                                 break;
                                 }
                                 }
                                 }
                                 float SecondNumber() {
                                   while ( 1 ) {
                                     customKey = customKeypad.getKey();
                                     if (customKey >= '0' && customKey <= '9') {
    if (digits_second < 6) {
      if ((mult && (digits_first + digits_second) < 10) || !mult) {
        lcd.print(customKey);
        beep();
        if (second_decimal) {
          second_decimal_pos++;
          float divider = pow(10, second_decimal_pos);
          second = second + (customKey - '0') / divider;
        }
        else {
          second = second * 10 + (customKey - '0');  // if integer    (from ascii to numerical value)
        }
        digits_second++;
        Serial.println(second, 6);
      }
      else {
        lowBeep();
      }
    }
    else {
      lowBeep();
    }
  }
  if (customKey == '=') break; //return second;

  if (customKey == '.') {
    if (second_decimal) {                    // already has decimal point
      lowBeep();
    }
    else {
      lcd.print(customKey);
      digits_second++;
      beep();
      second_decimal = true;
    }

  }
  if (customKey == '+' || customKey == '-' || customKey == '*' || customKey == '/' ) lowBeep();


}
return second;
}

void resetC() {
total = 0;
digits_first = 0; digits_second = 0;
first = 0, second = 0;  // reset values back to zero for next use
first_decimal = false;
first_decimal_pos = 0;
second_decimal = false;
second_decimal_pos = 0;
}

void printTotal() {
int decimalPlaces;
float temp = total;
for (decimalPlaces = 0; decimalPlaces < 7; decimalPlaces++) {
 if (temp == (long)temp) break; temp *= 10.0;
}
Serial.println(total, decimalPlaces);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(total, decimalPlaces);
resetC();
}
void beep() {
 tone(13, 500);
 delay(10);
 noTone(13);
 }
 void lowBeep() {
   tone(13, 50); // low beep
   delay(10);
   noTone(13);
   }
   void longBeep() {
     tone(13, 500); // long beep
     delay(1000);
     noTone(13);
     }
   
     int quizQuestion() {
       delay(random(0, 100));
       randomSeed(analogRead(A0));
       lcd.clear();
       answer = 0;
       digits_answer = 0;
       int upper_limit = score / 2 + 5;
       first = random(score / 2 + 1, upper_limit);
       delay(random(0, 100));
       randomSeed(analogRead(A0));
       delay(random(0, 100));
       int op = score % 4; // 0 1 2 3
       switch (op)
       {
         case 0: lcd.print(first, 0); // float but show as int
         lcd.print("+");
         second = random(1, upper_limit - 1);
         correct_answer = first + second;
         break;
         case 1: lcd.print(first, 0); // float but show as int
         lcd.print("-");
         second = random(1, first + 1);
         correct_answer = first - second;
         break;
         case 2: lcd.print(first, 0); // float but show as int
         lcd.print("*");
         if (first > 10) {
      second = 2;
    }
    else {
      second = random(0, 11);
    }
    correct_answer = first * second;
    break;
  case 3:                    // correct_answer = first >> (first * second) / second = first
    second = random(1, first + 1);
    correct_answer = first;
    lcd.print(first * second, 0);              // float but show as int
    lcd.print("/");
    break;
}
lcd.print(second, 0);              // float but show as int
lcd.print("=");

lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print("score:");
if (score < 10) lcd.print(" ");
lcd.print(score);

lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print("time:");

lcd.setCursor(0, 1);
return correct_answer;
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


void beepYes() {
for (int i = 0; i < 3; i++) {
  tone(13, 1000);
  delay(50);
  noTone(13);
  delay(50);
}
}

void beepNo() {
for (int i = 0; i < 3; i++) {
  tone(13, 100);
  delay(50);
  noTone(13);
  delay(50);
}
}

void showHighscore() {
lcd.clear();
lcd.print("HIGH SCORE= ");
lcd.print(high_score);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("starting quiz..");
delay(2000);
lcd.clear();

tone(13, 500);
delay(100);
tone(13, 1000);
delay(100);
noTone(13);
}

void showReset() {
lcd.clear();
lcd.print("HIGH SCORE= ");
lcd.print(high_score);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Press 0 to reset...");
}
 
Odpowiedź
#8
Chwali się że wreszcie ktoś dodał rozwiązanie do tematu Smile
 
Odpowiedź
  


Skocz do:


Przeglądający: 1 gości