• Witaj na Forum Arduino Polska! Zapraszamy do rejestracji!
  • Znajdziesz tutaj wiele informacji na temat hardware / software.
Witaj! Logowanie Rejestracja


Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ws2812b (ARGB) Zmiana trybów przyciskiem
#1
Witam wszystkich, do tej pory jakoś sobie radziłem, ale teraz potrzebuję waszej pomocy, mianowicie chodzi o to, że potrzebuję kodu, który po naciśnięciu przycisku zmienię tryby świecenia, np. po uruchomieniu arduino będzie efekt rinbow, po naciśnięciu przycisku zmieni się na tryb fade po kolejnym color wipe. Wystarczą mi dwa tryby, resztę sobie dopiszę. Z góry dziękuję za pomoc Smile
 
Odpowiedź
#2
Pokaż kod, w którym brakuje Ci wyboru trybu świecenia, ale np. realizuje te efekty jako jeden po drugim.
 
Odpowiedź
#3
Znalazłem w gotowcach coś takiego: 
Kod:
// Simple demonstration on using an input device to trigger changes on your
// NeoPixels. Wire a momentary push button to connect from ground to a
// digital IO pin. When the button is pressed it will change to a new pixel
// animation. Initial state has all pixels off -- press the button once to
// start the first animation. As written, the button does not interrupt an
// animation in-progress, it works only when idle.

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif

// Digital IO pin connected to the button. This will be driven with a
// pull-up resistor so the switch pulls the pin to ground momentarily.
// On a high -> low transition the button press logic will execute.
#define BUTTON_PIN   2

#define PIXEL_PIN    6  // Digital IO pin connected to the NeoPixels.

#define PIXEL_COUNT 16  // Number of NeoPixels

// Declare our NeoPixel strip object:
Adafruit_NeoPixel strip(PIXEL_COUNT, PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// Argument 1 = Number of pixels in NeoPixel strip
// Argument 2 = Arduino pin number (most are valid)
// Argument 3 = Pixel type flags, add together as needed:
//   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
//   NEO_KHZ400  400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
//   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
//   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
//   NEO_RGBW    Pixels are wired for RGBW bitstream (NeoPixel RGBW products)

boolean oldState = HIGH;
int     mode     = 0;    // Currently-active animation mode, 0-9

void setup() {
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
  strip.begin(); // Initialize NeoPixel strip object (REQUIRED)
  strip.show();  // Initialize all pixels to 'off'
}

void loop() {
  // Get current button state.
  boolean newState = digitalRead(BUTTON_PIN);

  // Check if state changed from high to low (button press).
  if((newState == LOW) && (oldState == HIGH)) {
    // Short delay to debounce button.
    delay(20);
    // Check if button is still low after debounce.
    newState = digitalRead(BUTTON_PIN);
    if(newState == LOW) {      // Yes, still low
      if(++mode > 8) mode = 0; // Advance to next mode, wrap around after #8
      switch(mode) {           // Start the new animation...
        case 0:
          colorWipe(strip.Color(  0,   0,   0), 50);    // Black/off
          break;
        case 1:
          colorWipe(strip.Color(255,   0,   0), 50);    // Red
          break;
        case 2:
          colorWipe(strip.Color(  0, 255,   0), 50);    // Green
          break;
        case 3:
          colorWipe(strip.Color(  0,   0, 255), 50);    // Blue
          break;
        case 4:
          theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White
          break;
        case 5:
          theaterChase(strip.Color(127,   0,   0), 50); // Red
          break;
        case 6:
          theaterChase(strip.Color(  0,   0, 127), 50); // Blue
          break;
        case 7:
          rainbow(10);
          break;
        case 8:
          theaterChaseRainbow(50);
          break;
      }
    }
  }

  // Set the last-read button state to the old state.
  oldState = newState;
}

// Fill strip pixels one after another with a color. Strip is NOT cleared
// first; anything there will be covered pixel by pixel. Pass in color
// (as a single 'packed' 32-bit value, which you can get by calling
// strip.Color(red, green, blue) as shown in the loop() function above),
// and a delay time (in milliseconds) between pixels.
void colorWipe(uint32_t color, int wait) {
  for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip...
    strip.setPixelColor(i, color);         //  Set pixel's color (in RAM)
    strip.show();                          //  Update strip to match
    delay(wait);                           //  Pause for a moment
  }
}

// Theater-marquee-style chasing lights. Pass in a color (32-bit value,
// a la strip.Color(r,g,b) as mentioned above), and a delay time (in ms)
// between frames.
void theaterChase(uint32_t color, int wait) {
  for(int a=0; a<10; a++) {  // Repeat 10 times...
    for(int b=0; b<3; b++) { //  'b' counts from 0 to 2...
      strip.clear();         //   Set all pixels in RAM to 0 (off)
      // 'c' counts up from 'b' to end of strip in steps of 3...
      for(int c=b; c<strip.numPixels(); c += 3) {
        strip.setPixelColor(c, color); // Set pixel 'c' to value 'color'
      }
      strip.show(); // Update strip with new contents
      delay(wait);  // Pause for a moment
    }
  }
}

// Rainbow cycle along whole strip. Pass delay time (in ms) between frames.
void rainbow(int wait) {
  // Hue of first pixel runs 3 complete loops through the color wheel.
  // Color wheel has a range of 65536 but it's OK if we roll over, so
  // just count from 0 to 3*65536. Adding 256 to firstPixelHue each time
  // means we'll make 3*65536/256 = 768 passes through this outer loop:
  for(long firstPixelHue = 0; firstPixelHue < 3*65536; firstPixelHue += 256) {
    for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip...
      // Offset pixel hue by an amount to make one full revolution of the
      // color wheel (range of 65536) along the length of the strip
      // (strip.numPixels() steps):
      int pixelHue = firstPixelHue + (i * 65536L / strip.numPixels());
      // strip.ColorHSV() can take 1 or 3 arguments: a hue (0 to 65535) or
      // optionally add saturation and value (brightness) (each 0 to 255).
      // Here we're using just the single-argument hue variant. The result
      // is passed through strip.gamma32() to provide 'truer' colors
      // before assigning to each pixel:
      strip.setPixelColor(i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(pixelHue)));
    }
    strip.show(); // Update strip with new contents
    delay(wait);  // Pause for a moment
  }
}

// Rainbow-enhanced theater marquee. Pass delay time (in ms) between frames.
void theaterChaseRainbow(int wait) {
  int firstPixelHue = 0;     // First pixel starts at red (hue 0)
  for(int a=0; a<30; a++) {  // Repeat 30 times...
    for(int b=0; b<3; b++) { //  'b' counts from 0 to 2...
      strip.clear();         //   Set all pixels in RAM to 0 (off)
      // 'c' counts up from 'b' to end of strip in increments of 3...
      for(int c=b; c<strip.numPixels(); c += 3) {
        // hue of pixel 'c' is offset by an amount to make one full
        // revolution of the color wheel (range 65536) along the length
        // of the strip (strip.numPixels() steps):
        int      hue   = firstPixelHue + c * 65536L / strip.numPixels();
        uint32_t color = strip.gamma32(strip.ColorHSV(hue)); // hue -> RGB
        strip.setPixelColor(c, color); // Set pixel 'c' to value 'color'
      }
      strip.show();                // Update strip with new contents
      delay(wait);                 // Pause for a moment
      firstPixelHue += 65536 / 90; // One cycle of color wheel over 90 frames
    }
  }
}
Problem jednak w tym że każdy tryb trwa ileś sekund, po czym dopiero można użyć przycisku, aby zmienić tryb na kolejny, aleee największym problemem jest to, że trym rainbow również tra parę sekund i niestety się efekt zatrzymuje. Mnie interefuje najbardziej (colorWipe(strip.Color(  0,  0,  0), 50);    // Black/off, colorWipe(strip.Color(255,  0,  0), 50);    // Red oraz rainbow tyle mi wystarczy.
 
Odpowiedź
#4
Ten switch jest odpowiedzialny za zmianę trybów świecenia:
Kod:
switch(mode) {           // Start the new animation...
        case 0:
          colorWipe(strip.Color(  0,   0,   0), 50);    // Black/off
          break;
        case 1:
          colorWipe(strip.Color(255,   0,   0), 50);    // Red
          break;
        case 2:
          colorWipe(strip.Color(  0, 255,   0), 50);    // Green
          break;
        case 3:
          colorWipe(strip.Color(  0,   0, 255), 50);    // Blue
          break;
        case 4:
          theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White
          break;
        case 5:
          theaterChase(strip.Color(127,   0,   0), 50); // Red
          break;
        case 6:
          theaterChase(strip.Color(  0,   0, 127), 50); // Blue
          break;
        case 7:
          rainbow(10);
          break;
        case 8:
          theaterChaseRainbow(50);
          break;
      }
Problemem jest w tym wypadku użycie w poszczególnych funkcjach delay, który blokuje działanie programu na określony czas.
 
Odpowiedź
#5
Czyli co muszę zrobić aby to działało normalnie? Jakoś zapętlić tylko i wyłącznie rainbow??
Albo zrobić coś takiego żeby użyć przełącznika 1/0 i jak przełączę na 1 to będzie kolor czerwony który stopniowo będzie napełniał pasek i potem będzie swiecił światłem stałym a jak przełączę na 0 to będzie efekt rainbow. Jest ktoś w stanie przygotować taki kod? Będę bardzo wdzięczny Smile
 
Odpowiedź
#6
Musisz zrobić jakieś przerwanie, może być np. na pinie 2 lub 3 INT, pętle można przerwać komendą break i program wyskakuje poziom wyżej, ale nie zauważy wciśnięcia przycisku odczytywanego w loop, bo program stoi w tej pętli od migania ledami.
Miło być decenianym https://buycoffee.to/kaczakat
 
Odpowiedź
#7
Możesz pozbyć się delay() w każdej funkcji odpowiedzialnej za świecenie np.
Kod:
void colorWipe(uint32_t color) {  // znika parametr wait
  for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
    strip.setPixelColor(i, color);         
    strip.show();                     
   // znika linijka z delay
  }
}
Tak musisz zrobić dla funkcji:
Kod:
void colorWipe(uint32_t color) // znika ", int wait)"
void void theaterChase(uint32_t color)
void rainbow()
void theaterChaseRainbow()
Wszędzie likwidujesz delay oraz parametr "wait".

Później musisz zmienić sposób wywoływania funkcji:
Kod:
      switch(mode) {           // Start the new animation...
        case 0:
          colorWipe(strip.Color(  0,   0,   0));    // Black/off
          break;
        case 1:
          colorWipe(strip.Color(255,   0,   0));    // Red
          break;
        case 2:
          colorWipe(strip.Color(  0, 255,   0));    // Green
          break;
        case 3:
          colorWipe(strip.Color(  0,   0, 255));    // Blue
          break;
        case 4:
          theaterChase(strip.Color(127, 127, 127)); // White
          break;
        case 5:
          theaterChase(strip.Color(127,   0,   0)); // Red
          break;
        case 6:
          theaterChase(strip.Color(  0,   0, 127)); // Blue
          break;
        case 7:
          rainbow();
          break;
        case 8:
          theaterChaseRainbow();
          break;
      }
Daj znać, czy pomogło.
 
Odpowiedź
  


Skocz do:


Przeglądający: 1 gości