• Witaj na Forum Arduino Polska! Zapraszamy do rejestracji!
  • Znajdziesz tutaj wiele informacji na temat hardware / software.
Witaj! Logowanie Rejestracja


Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cześć wszystkim!
#1
Jestem studentem informatyki (jeszcze przez miesiąc), właśnie piszę pracę inżynierską opartą na arduino więc mam kilka pytań i mam nadzieje że tutaj otrzymam na nie odpowiedzi  Big Grin .
Z góry przepraszam za małą wiedzę i dziękuję za pomoc  Angel .
 
Odpowiedź
#2
Witam mam tu kod na sterowanie diodami ws2812 za pomoca pilota IR wszystko dziala jak nalezy Wink


#include <IRremote.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif

#define PIN 6

#define NUM_LEDS 60

#define BRIGHTNESS 50

#define PIN 6 // numer portu do ktorego podlaczony jest pasek
#define irPin 7
#define ILOSCDIOD 31 // ilosc diod w pasku

Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(ILOSCDIOD, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
IRrecv irrecv(irPin);

decode_results results;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pixels.begin(); // Inicjalizacja biblioteki
irrecv.enableIRIn(); // uruchomienie odbiornika IR

#if defined (__AVR_ATtiny85__)
if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif{

strip.setBrightness(BRIGHTNESS);
strip.begin();
strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
}
void loop() {
if (irrecv.decode(&results)) {

switch (results.value) {

case 0xFFE01F: //przycisk off
off();
break;

case 0xFF30CF: //przycisk nr1
red();
break;

case 0xFF18E7: //przycisk nr2
green();
break;

case 0xFF7A85: //przycisk nr3
blue();
break;

case 0xFF10EF: //przycisk nr4
yellow();
break;

case 0xFF38C7 : //przycisk nr5
white();
break;

case 0xFF5AA5 : //przycisk nr6
violet();
break;

}
irrecv.resume();
}
}
// Some example procedures showing how to display to the pixels:
colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green
colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // Blue
colorWipe(strip.Color(0, 0, 0, 255), 50); // White

whiteOverRainbow(20,75,5);

pulseWhite(5);

// fullWhite();
// delay(2000);

rainbowFade2White(3,3,1);


}

// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
delay(wait);
}
}

void pulseWhite(uint8_t wait) {
for(int j = 0; j < 256 ; j++){
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0, neopix_gamma[j] ) );
}
delay(wait);
strip.show();
}

for(int j = 255; j >= 0 ; j--){
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0, neopix_gamma[j] ) );
}
delay(wait);
strip.show();
}
}


void rainbowFade2White(uint8_t wait, int rainbowLoops, int whiteLoops) {
float fadeMax = 100.0;
int fadeVal = 0;
uint32_t wheelVal;
int redVal, greenVal, blueVal;

for(int k = 0 ; k < rainbowLoops ; k ++){

for(int j=0; j<256; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel

for(int i=0; i< strip.numPixels(); i++) {

wheelVal = Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255);

redVal = red(wheelVal) * float(fadeVal/fadeMax);
greenVal = green(wheelVal) * float(fadeVal/fadeMax);
blueVal = blue(wheelVal) * float(fadeVal/fadeMax);

strip.setPixelColor( i, strip.Color( redVal, greenVal, blueVal ) );

}

//First loop, fade in!
if(k == 0 && fadeVal < fadeMax-1) {
fadeVal++;
}

//Last loop, fade out!
else if(k == rainbowLoops - 1 && j > 255 - fadeMax ){
fadeVal--;
}

strip.show();
delay(wait);
}

}delay(500);


for(int k = 0 ; k < whiteLoops ; k ++){

for(int j = 0; j < 256 ; j++){

for(uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0, neopix_gamma[j] ) );
}
strip.show();
}

delay(2000);
for(int j = 255; j >= 0 ; j--){

for(uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0, neopix_gamma[j] ) );
}
strip.show();
}
}

delay(500);


}

void whiteOverRainbow(uint8_t wait, uint8_t whiteSpeed, uint8_t whiteLength ) {

if(whiteLength >= strip.numPixels()) whiteLength = strip.numPixels() - 1;

int head = whiteLength - 1;
int tail = 0;

int loops = 3;
int loopNum = 0;

static unsigned long lastTime = 0;


while(true){
for(int j=0; j<256; j++) {
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
if((i >= tail && i <= head) || (tail > head && i >= tail) || (tail > head && i <= head) ){
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0, 255 ) );
}
else{
strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
}

}

if(millis() - lastTime > whiteSpeed) {
head++;
tail++;
if(head == strip.numPixels()){
loopNum++;
}
lastTime = millis();
}

if(loopNum == loops) return;

head%=strip.numPixels();
tail%=strip.numPixels();
strip.show();
delay(wait);
}
}

}
void fullWhite() {

for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0, 255 ) );
}
strip.show();
}


// Slightly different, this makes the rainbow equally distributed throughout
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;

for(j=0; j<256 * 5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
}
strip.show();
delay(wait);
}
}

void rainbow(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;

for(j=0; j<256; j++) {
for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
}
strip.show();
delay(wait);
}
}

// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3,0);
}
if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3,0);
}
WheelPos -= 170;
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0,0);
}

uint8_t red(uint32_t c) {
return (c >> 16);
}
uint8_t green(uint32_t c) {
return (c >> 8);
}
uint8_t blue(uint32_t c) {
return ©;
}


////////////////////////// funkcje zawierające skladowe kolorow ////////////////////

void red() //funkcja koloru czerwonego
{
for(int i=0; i<31; i++)
{
pixels.setPixelColor(i, 255, 0, 0); // Dioda "i" oraz odpowiednie skladowe RGB
pixels.show(); // Wysylanie danych do lancucha
}
}

void green() //funkcja koloru zielonego
{
for(int i=0; i<31; i++)
{
pixels.setPixelColor(i, 0, 255, 0); // Dioda "i" oraz odpowiednie skladowe RGB
pixels.show(); // Wysylanie danych do lancucha
}
}

void blue() //funkcja koloru niebieskiego
{
for(int i=0; i<31; i++)
{
pixels.setPixelColor(i, 0, 0, 255); // Dioda "i" oraz odpowiednie skladowe RGB
pixels.show(); // Wysylanie danych do lancucha
}
}

void yellow() //funkcja koloru żółtego
{
for(int i=0; i<31; i++)
{
pixels.setPixelColor(i, 255, 255, 0); // Dioda "i" oraz odpowiednie skladowe RGB
pixels.show(); // Wysylanie danych do lancucha
}
}

void white() //funkcja koloru białego
{
for(int i=0; i<31; i++)
{
pixels.setPixelColor(i, 255, 255, 255); // Dioda "i" oraz odpowiednie skladowe RGB
pixels.show(); // Wysylanie danych do lancucha
}
}

void violet() //funkcja koloru fioletowego
{
for(int i=0; i<31; i++)
{
pixels.setPixelColor(i, 204, 0, 102); // Dioda "i" oraz odpowiednie skladowe RGB
pixels.show(); // Wysylanie danych do lancucha
}
}

void off() //funkcja wylaczenia paska
{
for(int i=0; i<31; i++)
{
pixels.setPixelColor(i, 0, 0, 0); // Dioda "i" oraz odpowiednie skladowe RGB
pixels.show(); // Wysylanie danych do lancucha
}
}


Lecz chcialbym sterowac pilotem nie tylko pojedynczymi kolorami lecz efektami kolorow jak w bibliotece np: FAST LED tutaj daje przykladowy kod

#include <FastLED.h>

#define LED_PIN 3

#define COLOR_ORDER GRB
#define CHIPSET WS2811

#define BRIGHTNESS 64

// Helper functions for an two-dimensional XY matrix of pixels.
// Simple 2-D demo code is included as well.
//
// XY(x,y) takes x and y coordinates and returns an LED index number,
// for use like this: leds[ XY(x,y) ] == CRGB::Red;
// No error checking is performed on the ranges of x and y.
//
// XYsafe(x,y) takes x and y coordinates and returns an LED index number,
// for use like this: leds[ XY(x,y) ] == CRGB::Red;
// Error checking IS performed on the ranges of x and y, and an
// index of "-1" is returned. Special instructions below
// explain how to use this without having to do your own error
// checking every time you use this function.
// This is a slightly more advanced technique, and
// it REQUIRES SPECIAL ADDITIONAL setup, described below.


// Params for width and height
const uint8_t kMatrixWidth = 16;
const uint8_t kMatrixHeight = 16;

// Param for different pixel layouts
const bool kMatrixSerpentineLayout = true;
// Set 'kMatrixSerpentineLayout' to false if your pixels are
// laid out all running the same way, like this:
//
// 0 > 1 > 2 > 3 > 4
// |
// .----<----<----<----'
// |
// 5 > 6 > 7 > 8 > 9
// |
// .----<----<----<----'
// |
// 10 > 11 > 12 > 13 > 14
// |
// .----<----<----<----'
// |
// 15 > 16 > 17 > 18 > 19
//
// Set 'kMatrixSerpentineLayout' to true if your pixels are
// laid out back-and-forth, like this:
//
// 0 > 1 > 2 > 3 > 4
// |
// |
// 9 < 8 < 7 < 6 < 5
// |
// |
// 10 > 11 > 12 > 13 > 14
// |
// |
// 19 < 18 < 17 < 16 < 15
//
// Bonus vocabulary word: anything that goes one way
// in one row, and then backwards in the next row, and so on
// is call "boustrophedon", meaning "as the ox plows."


// This function will return the right 'led index number' for
// a given set of X and Y coordinates on your matrix.
// IT DOES NOT CHECK THE COORDINATE BOUNDARIES.
// That's up to you. Don't pass it bogus values.
//
// Use the "XY" function like this:
//
// for( uint8_t x = 0; x < kMatrixWidth; x++) {
// for( uint8_t y = 0; y < kMatrixHeight; y++) {
//
// // Here's the x, y to 'led index' in action:
// leds[ XY( x, y) ] = CHSV( random8(), 255, 255);
//
// }
// }
//
//
uint16_t XY( uint8_t x, uint8_t y)
{
uint16_t i;

if( kMatrixSerpentineLayout == false) {
i = (y * kMatrixWidth) + x;
}

if( kMatrixSerpentineLayout == true) {
if( y & 0x01) {
// Odd rows run backwards
uint8_t reverseX = (kMatrixWidth - 1) - x;
i = (y * kMatrixWidth) + reverseX;
} else {
// Even rows run forwards
i = (y * kMatrixWidth) + x;
}
}

return i;
}


// Once you've gotten the basics working (AND NOT UNTIL THEN!)
// here's a helpful technique that can be tricky to set up, but
// then helps you avoid the needs for sprinkling array-bound-checking
// throughout your code.
//
// It requires a careful attention to get it set up correctly, but
// can potentially make your code smaller and faster.
//
// Suppose you have an 8 x 5 matrix of 40 LEDs. Normally, you'd
// delcare your leds array like this:
// CRGB leds[40];
// But instead of that, declare an LED buffer with one extra pixel in
// it, "leds_plus_safety_pixel". Then declare "leds" as a pointer to
// that array, but starting with the 2nd element (id=1) of that array:
// CRGB leds_with_safety_pixel[41];
// CRGB* const leds( leds_plus_safety_pixel + 1);
// Then you use the "leds" array as you normally would.
// Now "leds[0..N]" are aliases for "leds_plus_safety_pixel[1..(N+1)]",
// AND leds[-1] is now a legitimate and safe alias for leds_plus_safety_pixel[0].
// leds_plus_safety_pixel[0] aka leds[-1] is now your "safety pixel".
//
// Now instead of using the XY function above, use the one below, "XYsafe".
//
// If the X and Y values are 'in bounds', this function will return an index
// into the visible led array, same as "XY" does.
// HOWEVER -- and this is the trick -- if the X or Y values
// are out of bounds, this function will return an index of -1.
// And since leds[-1] is actually just an alias for leds_plus_safety_pixel[0],
// it's a totally safe and legal place to access. And since the 'safety pixel'
// falls 'outside' the visible part of the LED array, anything you write
// there is hidden from view automatically.
// Thus, this line of code is totally safe, regardless of the actual size of
// your matrix:
// leds[ XYsafe( random8(), random8() ) ] = CHSV( random8(), 255, 255);
//
// The only catch here is that while this makes it safe to read from and
// write to 'any pixel', there's really only ONE 'safety pixel'. No matter
// what out-of-bounds coordinates you write to, you'll really be writing to
// that one safety pixel. And if you try to READ from the safety pixel,
// you'll read whatever was written there last, reglardless of what coordinates
// were supplied.

#define NUM_LEDS (kMatrixWidth * kMatrixHeight)
CRGB leds_plus_safety_pixel[ NUM_LEDS + 1];
CRGB* const leds( leds_plus_safety_pixel + 1);

uint16_t XYsafe( uint8_t x, uint8_t y)
{
if( x >= kMatrixWidth) return -1;
if( y >= kMatrixHeight) return -1;
return XY(x,y);
}


// Demo that USES "XY" follows code below

void loop()
{
uint32_t ms = millis();
int32_t yHueDelta32 = ((int32_t)cos16( ms * (27/1) ) * (350 / kMatrixWidth));
int32_t xHueDelta32 = ((int32_t)cos16( ms * (39/1) ) * (310 / kMatrixHeight));
DrawOneFrame( ms / 65536, yHueDelta32 / 32768, xHueDelta32 / 32768);
if( ms < 5000 ) {
FastLED.setBrightness( scale8( BRIGHTNESS, (ms * 256) / 5000));
} else {
FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
}
FastLED.show();
}

void DrawOneFrame( byte startHue8, int8_t yHueDelta8, int8_t xHueDelta8)
{
byte lineStartHue = startHue8;
for( byte y = 0; y < kMatrixHeight; y++) {
lineStartHue += yHueDelta8;
byte pixelHue = lineStartHue;
for( byte x = 0; x < kMatrixWidth; x++) {
pixelHue += xHueDelta8;
leds[ XY(x, y)] = CHSV( pixelHue, 255, 255);
}
}
}


void setup() {
FastLED.addLeds<CHIPSET, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalSMD5050);
FastLED.setBrightness( BRIGHTNESS );
}

POMÓŻCIE !!
 
Odpowiedź
#3
W czym ?
 
Odpowiedź
  


Skocz do:


Przeglądający: 1 gości