• Witaj na Forum Arduino Polska! Zapraszamy do rejestracji!
  • Znajdziesz tutaj wiele informacji na temat hardware / software.
Witaj! Logowanie Rejestracja


Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Czytanie danych z arduino
#21
Kod:
Imports System
Imports System.IO.PortsPublic Class Form1

   Dim comPORT As String
   Dim receivedData As String = ""
   Dim connected As Boolean = False
   Dim count = 0
   Dim Data As String


   Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
       Timer1.Enabled = False
       populateCOMport()
   End Sub


   Private Sub refreshCOM_BTN_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles refreshCOM_CB_BTN.Click
       SerialPort1.Close()
       populateCOMport()
   End Sub

   Private Sub populateCOMport()
       comPORT = ""
       comPort_ComboBox.Items.Clear()
       For Each sp As String In My.Computer.Ports.SerialPortNames
           comPort_ComboBox.Items.Add(sp)
       Next
   End Sub

   Private Sub comPort_ComboBox_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles comPort_ComboBox.SelectedIndexChanged
       If (comPort_ComboBox.SelectedItem <> "") Then
           comPORT = comPort_ComboBox.SelectedItem
       End If
   End Sub


   Private Sub connect_BTN_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles connect_BTN.Click
       comPORT = comPort_ComboBox.SelectedItem
       If (connect_BTN.Text = "Connect") Then
           If (comPORT <> "") Then
               SerialPort1.Close()
               SerialPort1.PortName = comPORT
               SerialPort1.BaudRate = 9600
               SerialPort1.DataBits = 8
               SerialPort1.Parity = Parity.None
               SerialPort1.StopBits = StopBits.One
               SerialPort1.Handshake = Handshake.None
               SerialPort1.Encoding = System.Text.Encoding.Default
               SerialPort1.ReadTimeout = 10000

               SerialPort1.Open()

               'Jak arduino sie odezwie
               count = 0
               SerialPort1.WriteLine("<HELLO>")
               connect_BTN.Text = "Connecting..."
               connecting_Timer.Enabled = True
           Else
               MsgBox("Select a COM port first")
           End If
       Else

           Timer1.Enabled = False
           Timer_LBL.Text = "Timer: OFF"
           SerialPort1.Close()
           connected = False
           connect_BTN.Text = "Connect"
           populateCOMport()
       End If


   End Sub


   Private Sub connecting_Timer_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles connecting_Timer.Tick
       connecting_Timer.Enabled = False
       count = count + 1

       If (count <= 8) Then
           receivedData = receivedData & ReceiveSerialData()

           If (Microsoft.VisualBasic.Left(receivedData, 5) = "HELLO") Then
               'if we get an HELLO from the Arduino then we are connected
               connected = True
               connect_BTN.Text = "Dis-connect"
               Timer1.Enabled = True
               Timer_LBL.Text = "Timer: ON"
               receivedData = ReceiveSerialData()
               receivedData = ""
               SerialPort1.WriteLine("<START>")

           Else
               'start the timer again and keep waiting for a signal from the Arduino
               connecting_Timer.Enabled = True
           End If


       Else
           'time out (8 * 250 = 2 seconds)
           RichTextBox1.Text &= vbCrLf & "ERROR" & vbCrLf & "Can not connect" & vbCrLf
           connect_BTN.Text = "Connect"
           populateCOMport()
       End If   End Sub


   Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick

       receivedData = ReceiveSerialData()
       RichTextBox1.Text &= receivedData  'w tym miejscu prawidłowo odbiera i wyświetla dane


   End Sub
 
Odpowiedź
#22
"W tym miejscu prawidłowo odbiera dane" bo zapewne dokonuje niejawnego rzutowania typu odebranego na napis, bo masz po lewej text i przypisujesz do niego bajty. A przy teście logicznym nie chce porównywać pietruszki i stonki.
Po drugie dalej jestem przekonany, że powinieneś skorzystać ze zdarzenia odbioru danych:
https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library...-snippet-1 , jest wytłumaczone w PL, konstrukcja jest podobna w każdym języku, nie używaj do tego timer tick. Zwróć uwagę, że jak wpiszesz ze zwrotu sp.ReadExisting() sp.* to zamiast gwiazdki, no przynajmniej w IDE MS pokazuje się cała lista dostępnych metod, ja wybieram Readln do tekstu, bo odbieram cały ciąg aż do znaku nowej linii i to przerzucam do okna tekstowego, jako odebrany pakiet. ReadExisting() używam , by wywalić wszystko z bufora, bo np. moduł BT ma spory i tylko czeka na połączenie by zasypać port kom ilomaś tam komunikatami na raz, a potem podczas działania readln.
Jak Ci się nie chce myśleć, to sobie przepisz: https://www.youtube.com/watch?v=eqpCop-xUHI , takich terminali jest pewnie setki na youtube z kodem na ekranie.
 
Odpowiedź
  


Skocz do:


Przeglądający: 1 gości